จีนโชว์โบราณวัตถุ อายุ 2,600 ปี สะท้อนศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู

จีนโชว์โบราณวัตถุ อายุ 2,600 ปี สะท้อนศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศ เปิดให้สาธารณชนเข้าชมนิทรรศการจัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่ามากกว่า 300 ชิ้น ซึ่งถูกค้นพบภายในประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (13 ธ.ค.) โบราณวัตถุเหล่านั้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเครื่องทองและเครื่องสัมฤทธิ์ ถูกขุดพบจากป่าช้า 4 แห่งและหลุมศพจำนวนมากในเมืองโบราณ…

นายกฯ รับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ มรดกล้ำค่า เป็นสมบัติของชาติ

นายกฯ รับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ มรดกล้ำค่า เป็นสมบัติของชาติ

กรมศิลปากรนำไปอนุรักษ์ – จัดแสดงนิทรรศการให้เด็ก เยาวชน – ประชาชนศึกษาเรียนรู้ วันนี้ (วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. พลเอก…

กรมศิลปากร รับมอบโบราณวัตถุ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากสหรัฐฯ

กรมศิลปากร รับมอบโบราณวัตถุ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากสหรัฐฯ

วันนี้ (17 ม.ค. 62) ที่ ห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบและรับมอบโบราณวัตถุจาก สหรัฐอเมริกา จำนวน 46 รายการ…