Shell สานต่อกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนแก่เด็ก ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล

Shell สานต่อกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนแก่เด็ก ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล

เชลล์แห่งประเทศไทย เดินหน้าปลูกความปลอดภัยบนท้องถนนแก่เด็ก ๆ ด้วยการสานต่อ Shell School Road Safety เรียนรู้ความปลอดภัยผ่านสื่อดิจิทัล

Shell เปิดตัวโครงการ WE Power Road Safety Digital Creator

Shell เปิดตัวโครงการ WE Power Road Safety Digital Creator

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เดินหน้าตอกย้ำพันธสัญญาด้านความปลอดภัย เปิดตัวโครงการ “We Power Road Safety Digital Creator” การแข่งขันเพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เปิดรับสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้นำองค์ความรู้และความถนัดทางเทคโนโลยีมาพัฒนาสื่อดิจิทัล พร้อมนำผลงานไปใช้จริงผ่านการเรียนรู้ในโรงเรียน มุ่งหวังช่วยลดอัตราอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นสนับสนุนแคมเปญ “การสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” ที่มีแผนดำเนินงานเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน…

เชลล์ มั่นใจสำรองน้ำมันเพียงพอ เก็บ-จ่ายปลอดภัย พร้อมรับมือพายุ ปาบึก

เชลล์ มั่นใจสำรองน้ำมันเพียงพอ เก็บ-จ่ายปลอดภัย พร้อมรับมือพายุ ปาบึก

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยนางสาวอรอุทัย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหารธุรกิจการตลาดค้าปลีก ให้ความมั่นใจเกี่ยวกับความพร้อมในการเก็บสำรอง น้ำมันเชื้อเพลิง ของคลัง น้ำมันเชลล์ ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลัง…