shell ครัวหอการค้าไทย บริจาค หอการค้าไทย เชลล์ เชลล์แห่งประเทศไทย

Shell สนับสนุนโครงการครัวหอการค้าไทย ร่วมช่วยทีมแพทย์และอาสาสมัคร

Shell มอบเงิน 1,000,000 บาท สนับสนุนโครงการครัวหอการค้าไทย ส่งกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครผู้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

Home / PR NEWS / Shell สนับสนุนโครงการครัวหอการค้าไทย ร่วมช่วยทีมแพทย์และอาสาสมัคร

ประเทศไทย 28 กันยายน 2564บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.ศรีรัชต์ ธนะรัชต์ กรรมการบริหารฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ (ที่ 1 จากซ้าย) มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่ครัวหอการค้าไทย โดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) และ ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ

เพื่อสนับสนุนโครงการ “ครัวหอการค้าไทย และหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดส่งอาหารปรุงสุกจากครัวชุมชนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย

เชลล์ในฐานะพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนในสังคม พร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ได้โดยเร็ว

X