6 วิธีป้องกันอาการมือชา เส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ ด้วยตัวเองง่ายๆ

6 วิธีป้องกันอาการมือชา เส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ ด้วยตัวเองง่ายๆ

อาการเส้นประสาทถูกกดทับบริเวณมือ หรือ Carpal tunnel syndrome เป็นอาการที่เกิดจากความดันในโพรงข้อมือ อาการเริ่มต้นก็คือ อาการชา รู้สึกเสียวซ่าบริเวณมือและข้อมือในเวลากลางคืน อาการเส้นประสาทถูกกดทับบริเวณมือพบได้บ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย การป้องกันไม่ให้เป็น เส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ จึงสำคัญโดยเริ่มทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ดังวิธีต่อไปนี้ 1.…