เตือน! ผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานในบรูไน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เตือน! ผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานในบรูไน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

กระทรวงแรงงาน เตือนผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานในบรูไน ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายของบรูไนอย่างเคร่งครัด กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ทางการบรูไนเริ่มบังคับใช้กฎหมายอาญา (Criminal Procedure Code Order 2018) ภายใต้กฎหมายชารีอะห์ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 เมษายน…

นักกิจกรรมเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ เรียกร้องให้บรูไนยกเลิกกฎหมายชารีอะห์  

นักกิจกรรมเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ เรียกร้องให้บรูไนยกเลิกกฎหมายชารีอะห์  

นักกิจกรรมเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย เรียกร้องให้ รัฐบาลบรูไนยกเลิกการบังคับใช้ กฎหมายชารีอะห์   วันนี้ (9 เม.ย. 62) มีรายงานว่า นักกิจกรรมเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ  ทั้งไทย และต่างประเทศ กว่า 30…