กฎหมายชารีอะห์ กระทรวงแรงงาน ทำงานในบรูไน บรูไน

เตือน! ผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานในบรูไน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

กระทรวงแรงงาน เตือนผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานในบรูไน ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายของบรูไนอย่างเคร่งครัด กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ทางการบรูไนเริ่มบังคับใช้กฎหมายอาญา (Criminal Procedure Code Order 2018) ภายใต้กฎหมายชารีอะห์ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 เมษายน…

Home / NEWS / เตือน! ผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานในบรูไน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

กระทรวงแรงงาน เตือนผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานในบรูไน ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายของบรูไนอย่างเคร่งครัด

กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ทางการบรูไนเริ่มบังคับใช้กฎหมายอาญา (Criminal Procedure Code Order 2018) ภายใต้กฎหมายชารีอะห์ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นมา กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ต่อชาวบรูไนทั้งหมด รวมทั้งชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในบรูไน

– มาตรการการลงโทษต่อการกระทำผิด อาทิ การปรับ การจำคุก การเฆี่ยนตี การตัดมือและอวัยวะอื่น ๆ การขว้างปาหินใส่ผู้กระทำความผิด การแขวนคอ ฯลฯ

– พฤติกรรมและการกระทำผิด อาทิ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ การข่นขืน การผิดรักกับคนเพศเดียวกัน การหมิ่นศาสนา การลักทรัพย์/ลักขโมย รวมทั้งการกระทำความผิดทางอาญาอื่น ๆ ฯลฯ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 9437 ในวันและเวลาราชการ หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 กด 2 กรมการจัดหางาน