ดิ อาร์ตนิมอลรัน ปาลิโอ วิ่ง สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ เขาใหญ่

เลื่อนวิ่ง “ดิ อาร์ตนิมอลรัน” หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19

สมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์ และปาลิโอ ตัดสินใจเลื่อนงานวิ่ง วิ่ง ดิ อาร์ตนิมอลรัน แอท ปาลิโอ เขาใหญ่ (The artnimal run @palio) หลีกเลี่ยงความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19…

Home / SPORT / เลื่อนวิ่ง “ดิ อาร์ตนิมอลรัน” หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19

สมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์ และปาลิโอ ตัดสินใจเลื่อนงานวิ่ง วิ่ง ดิ อาร์ตนิมอลรัน แอท ปาลิโอ เขาใหญ่ (The artnimal run @palio) หลีกเลี่ยงความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด 19 ( Corona virus Disease 2019 (COVID-19) ) เป็นชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559 และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยให้ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ตและการจัดมหรสพ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการดำเนินการของสถานประกอบการค้าตามปกติ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ และปาลิโอ ฝ่ายจัดการแข่งขันรายการ วิ่ง ดิ อาร์ตนิมอลรัน แอท ปาลิโอ เขาใหญ่ (The artnimal run @palio)  จึงจำเป็นจะต้องเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปตามนโยบายของรัฐบาล และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลัก แม้ว่าเราจะพยายามจะวิเคราะห์ข้อมูล หาวิธีป้องกันเพื่อจะให้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นไปได้ แต่ทว่า สถานการณ์ล่าสุดก็ยังคงประสบปัญหาการแพร่ระบาดสร้างความไม่สบายใจต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหากดึงดันดำเนินกิจกรรมอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีที่ต้องการให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และร่วมทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ นอกจากนี้หากมีการประกาศเลื่อนช้าไป ก็จะส่งผลเสียต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้เตรียมการต่างๆเอาไว้ล่วงหน้าหรือระยะเวลาอันใกล้นี้

อย่างไรก็ดีการเลื่อนครั้งนี้จะขยับออกไปในช่วงที่คาดว่าจะมีการบรรเทาหรือยุติการแพร่ระบาดแล้ว โดยกำหนดไว้เป็นวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดปิดเทอม แนวทางเดียวกับการจัดครั้งนี้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ทั้งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้จัดทำเสื้อแข่งขันและเหรียญที่ระลึกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถร่วมกิจกรรมวันเวลาดังกล่าวได้ ฝ่ายจัดจะดำเนินการจัดส่งให้ แต่หากพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ก็สามารถรับเสื้อ เหรียญ และร่วมกิจกรรมตามกำหนดการใหม่ได้เช่นเดิมทุกประการ ขอแสดงความนับถือและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้