ประกวด ภาคใต้ โยธวาทิต

ได้แชมป์ครบ 5 ภาค ศึกประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาค

“กรมพลศึกษา” เป็นปลื้ม ประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ประจำปี 2562 สุดคึกคัก มีวงโยธวาทิตจาก 5 ภาค ตอบรับเข้าร่วมการประกวด 83 วง รวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน…

Home / SPORT / ได้แชมป์ครบ 5 ภาค ศึกประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาค

“กรมพลศึกษา” เป็นปลื้ม ประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ประจำปี 2562 สุดคึกคัก มีวงโยธวาทิตจาก 5 ภาค ตอบรับเข้าร่วมการประกวด 83 วง รวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน พร้อมกับได้แชมป์ครบแล้ว 5 ภาค

 

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรงการท่องเที่ยว และกีฬา จัดการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ประจำปี 2562 โดยปีนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ก.พ.62 มีวงโยธวาทิตจาก 5 ภาค ตอบรับเข้าร่วมการประกวด 83 วง รวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน แบ่งออกเป็น ภาคเหนือ 13 วง, ภาคใต้ 20 วง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 วง, ภาคกลาง 15 วง, และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 16 วง โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท แต่ละประเภทมีทุนส่งเสริม ได้แก่ ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) ชนะเลิศ รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 100,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 80,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 60,000 บาท รางวัลชมเชย รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 40,000 บาท

 

 

นอกจากนี้ยังมีรางวัลดีเด่นในแต่ละชนิด ได้แก่ เครื่องลม เครื่องกระทบ คฑากร และผู้แสดงประกอบ ซึ่งแต่ละรางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 5,000 บาท ขณะที่ ประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) ชนะเลิศ รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 80,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 60,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 40,000 บาท รางวัลชมเชย รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 20,000 บาท

 

สรุปผลการประกวดแต่ละภาค ดังนี้ ภาคเหนือ ที่ จ.ลำพูน วันที่ 28 ก.พ.-2 มี.ค.62 ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) ชนะเลิศ วงโยธวาทิต จักรคำคณาทร CKK Marching Band จ.ลำพูน, รองชนะเลิศ อันดับ 1 วงโยธวาทิต รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน จ.ลำพูน, รองชนะเลิศ อันดับ 2 วงโยธวาทิต DSS.Band จ.จ.เชียงราย ส่วนประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) ชนะเลิศ วง ACK ดรัมไลน์ จ.เชียงราย, รองชนะเลิศ อันดับ 1 วง บ้านสันทราย จ.เชียงราย, รองชนะเลิศ อันดับ 2 วง วัฒนดรัมไลน์ จ.เชียงราย

 

ภาคใต้ ที่ จ.พังงา วันที่ 19–21 มี.ค.62 ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) ชนะเลิศ วงโยธวาทิต Wichitsongkram By Andaman Brass Winds จ.ภูเก็ต, รองชนะเลิศ อันดับ 1 วงโยธวาทิต N.T. MARCHING BAND จ.นราธิวาส, รองชนะเลิศ อันดับ 2 วงโยธวาทิต Pearl of Andaman by ปลูกปัญญา จ.ภูเก็ต ส่วนประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) ชนะเลิศ วง DARKSIDE DRUMLINE BY เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา, รองชนะเลิศ อันดับ 1 วง SB BAND จ.สงขลา, รองชนะเลิศ อันดับ 2 วง Big Shell Drumline จ.สุราษฎร์ธานี

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.อุดรธานี วันที่ 28–30 มี.ค.62 ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) ชนะเลิศ วงโยธวาทิต WATKLANG MUNICIPAL จ.ขอนแก่น, รองชนะเลิศ อันดับ 1 วงโยธวาทิต NCDA Marching Band จ.นครราชสีมา, รองชนะเลิศ อันดับ 2 วงโยธวาทิต PUAINOI CASTLE MARCHING BAND จ.ขอนแก่น ส่วนประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) ชนะเลิศ วง E-SARN DRUMLINE จ.ขอนแก่น, รองชนะเลิศ อันดับ 1 วง PM DRUMLINE JUNIOR จ.นครราชสีมา, รองชนะเลิศ อันดับ 2 วง มวยน้อย ดรัมไลน์ จ.ขอนแก่น

 

ภาคกลาง ที่ จ.ลพบุรี วันที่ 18-20 เม.ย.62 ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) ชนะเลิศ วงโยธวาทิต MR BAND by Marywitthaya Prachinburi จ.ปราจีนบุรี, รองชนะเลิศ อันดับ 1 วงโยธวาทิต Kongkaram Marching Band จ.เพชรบุรี, รองชนะเลิศ อันดับ 2 วงโยธวาทิต Lopburi Youth Academy จ.ลพบุรี, ประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) ชนะเลิศ วง 8-Row Percussion Team by BRR BAND จ.ฉะเชิงเทรา, รองชนะเลิศ อันดับ วง บูรพา ดรัม จ.จันทบุรี, รองชนะเลิศ อันดับ 2 วง MR BAND DRUM by Marywitthaya Prachinburi จ.ปราจีนบุรี

 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ จ.สมุทรปราการ วันที่ 9–11 พ.ค.62 ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) ชนะเลิศ วงโยธวาทิต RAJADAMRI MARCHING BAND กรุงเทพฯ, รองชนะเลิศ อันดับ 1 วงโยธวาทิต Wiz Raj Cha Bor Pat : สนามไชย มาร์ชชิ่งแบนด์ กรุงเทพฯ, รองชนะเลิศ อันดับ 2 วงโยธวาทิต HAD-AMMARA Marchingband จ.สมุทรปราการ ส่วนประเภทการประชันการตีกลอง (Drum Dual) ชนะเลิศ วง FREEDOM PERCUSSION ENSEMBLE กรุงเทพฯ, รองชนะเลิศ อันดับ 1 วง PCC Percussion Ensemble กรุงเทพฯ, รองชนะเลิศ อันดับ 2 วง WANEE DRUMLINE BY NONGKHAEM กรุงเทพฯ