Run for Nurse 2019 การกุศล วิ่ง

“Run for Nurse 2019” สมทบ“ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” มอบทุนแก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่ง ทั่วประเทศ

39 ปี มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีฯ จัดวิ่งการกุศล “Run for Nurse 2019” สมทบ“ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ให้ทุนพยาบาลแก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่ง ทั่วประเทศ  …

Home / SPORT / “Run for Nurse 2019” สมทบ“ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” มอบทุนแก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่ง ทั่วประเทศ

39 ปี มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีฯ จัดวิ่งการกุศล “Run for Nurse 2019” สมทบ“ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ให้ทุนพยาบาลแก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่ง ทั่วประเทศ

 

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “วิ่งจากใจเพื่อทุนการศึกษา สมเด็จย่า 90 “Run for Nurse 2019” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำรายได้สมทบทุนการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง ทั่วประเทศไทยโดยมีผู้สนับสนุนหลักได้แก่ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์, บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง , บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวว่า กิจกรรม วิ่งจากใจเพื่อพยาบาลไทย ‘Run for Nurse 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุน “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า’90 มอบให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ ด้วยตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวงการพยาบาลไทย จะจัดขึ้น วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.00 – 08.30 น. ณ พื้นที่ภายในสวนลุมพินี บริเวณหน้าศาลาภิรมย์ภักดี (ศาลาแปดเหลี่ยม) เป็นจุดเริ่มต้น(Start) และ จุดสิ้นสุด (Finish) แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มินิ มาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10 กิโลเมตร , ฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ แฟมิลี่รัน (Family Run) วิ่ง – เดิน เพื่อสุขภาพ ไม่จำกัดระยะเวลา ทั้งนี้ จะมีการจัดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลเฉพาะประเภทมินิมาราธอนเท่านั้น

 

เกณฑ์การมอบรางวัลมีดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ ประเภทโอเวอร์ออล (Overall) ชายและหญิง จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยพระราชทานเกียรติยศจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชกุมารี

2.รางวัลนักวิ่งลำดับที่ 2 – 4 ชายและหญิง จำนวน 6 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลทุกท่านทุกประเภทที่เข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญพร้อมหนังสือที่ระลึก รวมทั้งเสื้อ T-Shirt Run for Nurse ที่ใช้ใส่ร่วมกิจกรรมการวิ่งฯ

 

 

คุณพวงเพชร บุญสาย เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวเสริมว่า มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ฯ นี้ได้ก่อตั้งมาครบ 39 ปี แล้ว โดยเริ่มก่อนตั้งเมื่อปี 2523 ตามวัตถุประสงค์ของท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ด้วย มูลนิธิได้เริ่มมอบทุนการศึกษาพยาบาลให้แก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร 4 ปี ให้แก่ นักเรียนพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มีผู้ได้รับทุนแล้วทั้งสิ้นเกือบ 4,321 ทุน สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 863 คน และมีความประสงค์จะเพิ่มทุนการศึกษาสมเด็จย่ามากยิ่งขึ้นถึง 1,000 ทุน ภายในปี 2564 ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันพบว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนพยาบาลจำนวนมากมีฐานะยากจน ซึ่งบางครอบครัวมีรายได้ไม่ถึง 5,000 บาท ต่อเดือน และนอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ได้จัด โครงการตามรอยสมเด็จย่า’90 เพื่อมาเข้าค่ายในกรุงเทพ เป็นการเปิดโอกาศให้นักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้แนวคิด ความเสียสละ และการมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มบริษัท บี.กริม เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งหมด

 

ดร.วิไลพร ขำวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ในฐานะตัวแทน 30 สถานบันการศึกษาด้านการพยาบาลที่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ กล่าวว่า การมอบ ทุนการศึกษาสมเด็จย่า’90 แก่นักศึกษาพยาบาลเป็นการให้ “ทุนชีวิต” ถึงแม้จะเป็นจำนวนเงินที่อาจจะไม่มากสำหรับหลายๆ ท่าน แต่สำหรับนักศึกษาพยาบาล เงินทุนการศึกษานี้มีคุณค่ามหาศาล และมีความหมายอย่างยิ่งทั้งต่อชีวิตของตัวนักศึกษาเองและครอบครัว เป็นการให้โอกาสกับบุคคลหลายๆ คนที่เป็นคนด้อยโอกาส ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนต่อจนจบไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดีและมีคุณภาพเข้าสู่ระบบสุขภาพของประเทศ ซึ่งสามารถทำประโยชน์ให้กับบุคคลในชุมชุน สังคม และประเทศชาติได้อีกมากมาย นักศึกษาพยาบาลทุกคนที่เคยได้รับทุนการศึกษาสมเด็จย่าง’90 รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นมงคลชีวิต ดีใจอย่างหาที่สุด เพราะนอกจากทุนการศึกษาสมเด็จย่า’90 จะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเรียนแล้ว การได้รับทุนยังเป็นแรงผลักดันและกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียน หมั่นทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น รวมทั้งตั้งใจในการปฎิบัติงานในวิชาชีพ และ ดำรงชีวิตด้วยความมุ่งมันในการทำความดี เสียสละและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รัก และเชิดชูคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าของพวกเราต่อไป

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลฯ ครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท โดยสามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ www.berving.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Line ID:@berving และ Facebook: มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี.สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาทองหล่อ ชื่อบัญชี มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราทราบรมราชชนนี เลขที่บัญชี 042-2-40717-1 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 710 3298, 081 855 0871

 

X