Run for Nurse 2019 การกุศล วิ่ง

“Run for Nurse 2019” สมทบ“ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” มอบทุนแก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่ง ทั่วประเทศ

คัดลอก URL แล้ว

39 ปี มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีฯ จัดวิ่งการกุศล “Run for Nurse 2019” สมทบ“ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ให้ทุนพยาบาลแก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่ง ทั่วประเทศ

 

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “วิ่งจากใจเพื่อทุนการศึกษา สมเด็จย่า 90 “Run for Nurse 2019” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำรายได้สมทบทุนการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง ทั่วประเทศไทยโดยมีผู้สนับสนุนหลักได้แก่ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์, บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง , บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวว่า กิจกรรม วิ่งจากใจเพื่อพยาบาลไทย ‘Run for Nurse 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุน “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า’90 มอบให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ ด้วยตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวงการพยาบาลไทย จะจัดขึ้น วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.00 – 08.30 น. ณ พื้นที่ภายในสวนลุมพินี บริเวณหน้าศาลาภิรมย์ภักดี (ศาลาแปดเหลี่ยม) เป็นจุดเริ่มต้น(Start) และ จุดสิ้นสุด (Finish) แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มินิ มาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10 กิโลเมตร , ฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ แฟมิลี่รัน (Family Run) วิ่ง – เดิน เพื่อสุขภาพ ไม่จำกัดระยะเวลา ทั้งนี้ จะมีการจัดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลเฉพาะประเภทมินิมาราธอนเท่านั้น

 

เกณฑ์การมอบรางวัลมีดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ ประเภทโอเวอร์ออล (Overall) ชายและหญิง จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยพระราชทานเกียรติยศจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชกุมารี

2.รางวัลนักวิ่งลำดับที่ 2 – 4 ชายและหญิง จำนวน 6 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลทุกท่านทุกประเภทที่เข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญพร้อมหนังสือที่ระลึก รวมทั้งเสื้อ T-Shirt Run for Nurse ที่ใช้ใส่ร่วมกิจกรรมการวิ่งฯ

 

 

คุณพวงเพชร บุญสาย เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวเสริมว่า มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ฯ นี้ได้ก่อตั้งมาครบ 39 ปี แล้ว โดยเริ่มก่อนตั้งเมื่อปี 2523 ตามวัตถุประสงค์ของท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ด้วย มูลนิธิได้เริ่มมอบทุนการศึกษาพยาบาลให้แก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร 4 ปี ให้แก่ นักเรียนพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มีผู้ได้รับทุนแล้วทั้งสิ้นเกือบ 4,321 ทุน สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 863 คน และมีความประสงค์จะเพิ่มทุนการศึกษาสมเด็จย่ามากยิ่งขึ้นถึง 1,000 ทุน ภายในปี 2564 ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันพบว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนพยาบาลจำนวนมากมีฐานะยากจน ซึ่งบางครอบครัวมีรายได้ไม่ถึง 5,000 บาท ต่อเดือน และนอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ได้จัด โครงการตามรอยสมเด็จย่า’90 เพื่อมาเข้าค่ายในกรุงเทพ เป็นการเปิดโอกาศให้นักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้แนวคิด ความเสียสละ และการมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มบริษัท บี.กริม เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งหมด

 

ดร.วิไลพร ขำวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ในฐานะตัวแทน 30 สถานบันการศึกษาด้านการพยาบาลที่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ กล่าวว่า การมอบ ทุนการศึกษาสมเด็จย่า’90 แก่นักศึกษาพยาบาลเป็นการให้ “ทุนชีวิต” ถึงแม้จะเป็นจำนวนเงินที่อาจจะไม่มากสำหรับหลายๆ ท่าน แต่สำหรับนักศึกษาพยาบาล เงินทุนการศึกษานี้มีคุณค่ามหาศาล และมีความหมายอย่างยิ่งทั้งต่อชีวิตของตัวนักศึกษาเองและครอบครัว เป็นการให้โอกาสกับบุคคลหลายๆ คนที่เป็นคนด้อยโอกาส ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนต่อจนจบไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดีและมีคุณภาพเข้าสู่ระบบสุขภาพของประเทศ ซึ่งสามารถทำประโยชน์ให้กับบุคคลในชุมชุน สังคม และประเทศชาติได้อีกมากมาย นักศึกษาพยาบาลทุกคนที่เคยได้รับทุนการศึกษาสมเด็จย่าง’90 รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นมงคลชีวิต ดีใจอย่างหาที่สุด เพราะนอกจากทุนการศึกษาสมเด็จย่า’90 จะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเรียนแล้ว การได้รับทุนยังเป็นแรงผลักดันและกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียน หมั่นทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น รวมทั้งตั้งใจในการปฎิบัติงานในวิชาชีพ และ ดำรงชีวิตด้วยความมุ่งมันในการทำความดี เสียสละและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รัก และเชิดชูคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าของพวกเราต่อไป

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลฯ ครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท โดยสามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ www.berving.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Line ID:@berving และ Facebook: มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี.สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาทองหล่อ ชื่อบัญชี มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราทราบรมราชชนนี เลขที่บัญชี 042-2-40717-1 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 710 3298, 081 855 0871

 


แท็ก: SPORT , , ,
WRITER

RELATED

5 ประโยชน์ของการวิ่ง กิจกรรมการออกกำลังกายที่ง่ายเเละดีต่อสุขภาพ

5 ประโยชน์ของการวิ่ง กิจกรรมการออกกำลังกายที่ง่ายเเละดีต่อสุขภาพ

การวิ่ง เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ง่ายเเละมีประโยชน์ ประหยัดเวลา ไม่ต้องเน้นอุปกรณ์ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ

แชร์เทคนิค ตื่นเช้าไปวิ่ง ให้รู้สึกสดชื่น ไม่เพลียระหว่างวัน

แชร์เทคนิค ตื่นเช้าไปวิ่ง ให้รู้สึกสดชื่น ไม่เพลียระหว่างวัน

ใครๆก็บอกว่า ยากกว่าการออกไปวิ่งคือการตื่นเช้า โดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำ การได้มีเวลานอนอีกสักหน่อย ถือว่าเป็นกำไรชีวิต ถ้าต้องตื่นเช้าขึ้นกว่าเดิมกลัวว่าจะเพลียระหว่างวัน ทำงานได้ไม่ดี แต่ความจริงแล้วก็พอมีเทคนิคที่ช่วยให้ ตื่นเช้าไปวิ่ง ได้แบบไม่ทำให้งอแง ลองเอาไปปรับใช้กันดูน้า เข้านอนให้เร็วขึ้น เมื่อรู้ว่าต้องตื่นเช้า แบ่งเวลาไปวิ่ง สิ่งสำคัญคือต้องปรับเวลาการนอนใหม่…

เลื่อนวิ่ง “ดิ อาร์ตนิมอลรัน” หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19

เลื่อนวิ่ง “ดิ อาร์ตนิมอลรัน” หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19

สมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์ และปาลิโอ ตัดสินใจเลื่อนงานวิ่ง วิ่ง ดิ อาร์ตนิมอลรัน แอท ปาลิโอ เขาใหญ่ (The artnimal run @palio) หลีกเลี่ยงความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19…

วิจัยเผย!! วิ่งแค่สัปดาห์ละครั้ง ก็ช่วยลดความเสี่ยง เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้

วิจัยเผย!! วิ่งแค่สัปดาห์ละครั้ง ก็ช่วยลดความเสี่ยง เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้

ล่าสุดได้มีงานวิจัยชี้ว่าการ วิ่ง สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ ไม่ว่าคุณจะมากน้อยแค่ไหนต่อสัปดาห์หรือวิ่งเร็วแค่ไหนก็ตาม ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 3.2 ล้านคนต่อปี เนื่องมาจากการออกกำลังกายไม่มากพอ “ดังนั้นไม่ว่าคุณจะวิ่งมากน้อยแค่ไหนต่อสัปดาห์ก็ยังดีกว่าไม่วิ่งเลย” งานวิจัยได้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร British Journal of Sports Medicine…

เทคนิค วิ่ง 5 กม. สำหรับมือใหม่ ไม่ให้เหนื่อยและบาดเจ็บ

เทคนิค วิ่ง 5 กม. สำหรับมือใหม่ ไม่ให้เหนื่อยและบาดเจ็บ

เทรนด์สุขภาพกำลังมาแรง หลายคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น และจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่หลายคนเลือกทำในการหันมาออกกำลังกายเป็นอย่างแรกก็คือ การวิ่ง ซึ่งใช้เพียงแค่รองเท้า 1 คู่ และพลังใจของตัวเอง และสำหรับมือใหม่หัดวิ่ง อยากจะเริ่มที่ 5 กม. จะต้องมีวิธีหรือเทคนิคยังไงบ้าง? 1.ฝึกเดินให้คุ้นชินกับความเหนื่อย…

วิ่งลดน้ำหนัก พร้อมคำแนะนำสำหรับมือใหม่ ต้องเริ่มยังไงไม่ให้บาดเจ็บ

วิ่งลดน้ำหนัก พร้อมคำแนะนำสำหรับมือใหม่ ต้องเริ่มยังไงไม่ให้บาดเจ็บ

ตัวเลือกมากมายของการออกกำลังกายลดน้ำหนัก เชื่อว่าหลายคนตัดสินใจเลือก “วิ่ง” เป็นอันดับต้นๆ เพราะเป็นกิจกรรมใกล้ตัว ทำได้ทุกที่ และไม่จำเป็นต้องเสียเงินเป็นจำนวนมาก เพียงแค่รองเท้าดีๆ สักคู่ และใจที่ฮึดสู้ก็เพียงพอแล้ว คำแนะนำ มือใหม่หัดวิ่ง สำหรับมือใหม่ที่ต้องการ วิ่งลดน้ำหนัก ควรศึกษาข้อมูลให้พร้อม…

ก้อยไม่เก่งแต่ก้อยไม่หยุด รวมข้อคิดจากการ “วิ่ง” ของผู้หญิงที่ชื่อ ก้อย รัชวิน

ก้อยไม่เก่งแต่ก้อยไม่หยุด รวมข้อคิดจากการ “วิ่ง” ของผู้หญิงที่ชื่อ ก้อย รัชวิน

ฟูลมาราธอน เป็นสิ่งที่ไม่เคยอยู่ในหัวมาก่อนเลย นั่นเพราะเราเป็นคนไปกำหนดมันว่าเป็นไปไม่ได้ จนเมื่อวันหนึ่ง เปลี่ยนความคิดให้ตัวเอง ลุกขึ้นมาซ้อมวิ่งทุกๆเช้า ดึงตัวเองให้มาออกกำลังกาย จนวันนี้สามารถลงวิ่งมาราธอนได้สำเร็จ และไม่ใช่แค่วิ่งจบเพียงเท่านั้น แต่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่เวียนวนอยู่กับการวงการวิ่ง เธอได้ข้อคิด ได้พลังบวกต่างๆ มามากมาย และยังนำมาแบ่งปันสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆ อีกด้วย…

กิจกรรมที่สาวๆกลัว วิ่ง ปั่นจักรยาน ทำให้ขาใหญ่ น่องโต จริงหรือไม่?

กิจกรรมที่สาวๆกลัว วิ่ง ปั่นจักรยาน ทำให้ขาใหญ่ น่องโต จริงหรือไม่?

เมื่อเริ่มต้นลดความอ้วน คนส่วนใหญ่มักออกกำลังกายด้วยการวิ่ง หรือ ปั่นจักรยาน …แต่เคยไหม.. พอทำไปได้หน่อย ก็เริ่มมีมารผจญ มีคนพูดเข้าหูว่า “วิ่งเยอะ / ปั่นเยอะ เดี๋ยวก็ขาใหญ่ น่องปูดหรอก” อั่ยย่ะ! จริงหรอ…

สาวอยากเฮลตี้ต้องรู้! วิ่งไปทำไม? คำถามที่เกิดขึ้นบ่อยๆ กับคนที่ยังไม่ได้วิ่ง

สาวอยากเฮลตี้ต้องรู้! วิ่งไปทำไม? คำถามที่เกิดขึ้นบ่อยๆ กับคนที่ยังไม่ได้วิ่ง

เดี๋ยวนี้เราจะเห็นหลายๆ องค์กรหันมาจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ การ วิ่งมาราธอน เพื่อส่งเสริมให้คนหันมาเห็นถึงความสำคัญของการดูแลตัวเองและการมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งหลายๆ คนที่ยังไม่เคยได้ลองมาวิ่ง หรือวิ่งมาราธอน ก็อาจจะเคยเกิดคำถามขึ้นมาว่า “แล้วเราวิ่งไปทำไม?” … คลิป > เหตุผลดีๆ…

X