ยูนิค รันนิ่ง บ้านเชียงมาราธอน 2018

ร่วมวิ่งเพื่อมรดกโลก! ยูนิค รันนิ่ง บ้านเชียงมาราธอน 2019 ปีที่ 3 วันที่ 17 ก.พ.นี้

คัดลอก URL แล้ว

จังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานอุดรธานี และ กู๊ดสปอร์ต ซึ่งดาเนินงานภายใต้บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จากัด ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อมรดกโลก “ยูนิค รันนิ่ง บ้านเชียงมาราธอน 2019” ปีที่ 3 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ณ ลานกิจกรรมชุมชนบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

“ยูนิค รันนิ่ง บ้านเชียงมาราธอน” ถือเป็นงานวิ่งประจาปีที่สาคัญของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยปีที่แล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง มีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมวิ่งกว่า 2,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนโยบาย Sport Touring Full service “วิ่ง เที่ยว พัก เพลิน” คือ วิ่ง บนเส้นทางสายอารยธรรมบ้านเชียง 5,000ปี วิถีไทพวน เที่ยว สถานที่ต่างๆ ที่ตื่นตาตื่นใจของบ้านเชียงและ จ.อุดรธานี พัก โฮมสเตย์ สัมผัสใกล้ชิดกับบรรยากาศท้องถิ่นวิถีชาวไทพวน เพลิน ในวันเสาร์ที่ 16 ก.พ. กับกิจกรรมศิลปหัตถกรรม (ARTS & CRAFTS) ที่น่าสนใจมากมาย และได้ของที่ระลึกกลับบ้าน

โดยจะแบ่งบูธกิจกรรม D.I.Y ออกเป็น 3 กิจกรรม ให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมปั้นหม้อดินดา อารยธรรม 5,000 ปีและเขียนสีลายไหบ้านเชียง ในรูปแบบต่างๆ และนากลับไปเป็นของที่ระลึก 2. กิจกรรมจักสานงานศิลป์ถิ่นบ้านเชียง ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือสานงานจักสานอย่างง่ายๆ เช่น การสานขึ้นรูปโคมลายไหบ้านเชียง 3. กิจกรรมนั่งรถรางชมชุมชนบ้านเชียง ตามเส้นทางดังนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง – วัดโพธิ์ศรีใน – บ้านไทพวนรับเสด็จ – บรรยากาศทุ่งนาและบ้านเรือนในชุมชน พิเศษ! ร่วมครบ 3 กิจกรรม รับของที่ระลึกกระเป๋าผ้าลายบ้านเชียง ที่จัดทาขึ้นเป็นพิเศษ ( LIMITED EDITION ) โดยเฉพาะกิจกรรมบ้านเชียง มาราธอน 2019 เท่านั้น!! ของมีจานวนจากัด!!

นอกจากจะอิ่มใจกับกิจรรมต่างๆ แล้วนั้น เรายังอิ่มบุญอีกด้วย ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้จะถูกมอบให้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษามรดกโลกของไทยให้คงอยู่คนไทยตลอดไป

การแข่งขัน “ยูนิค รันนิ่ง บ้านเชียงมาราธอน 2019” ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน 42.195 กม. ค่าสมัคร 1,200 บาท ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ค่าสมัคร 900 บาท มินิมาราธอน 10 กม. 700 บาท และ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 4.8 กม. 450 บาท (ราคาปกติ) โดยใช้ชิพจับเวลาตามมาตรฐานการแข่งขันวิ่งระดับสากลทั้ง 3 ระยะ คือ มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว พร้อมกระเป๋าใส่รองเท้า และเหรียญที่ระลึกสาหรับนักวิ่งทุกท่านที่เข้าเส้นชัย สาหรับถ้วยรางวัลยังคงมีลวดลายที่สื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ของแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง โดยจะแบ่งรางวัลตามกลุ่มช่วงอายุ แยกชาย – หญิง และมีถ้วยรางวัลพิเศษสาหรับชมรมที่ส่งสมาชิกร่วมวิ่งมากที่สุด รางวัลแต่งกายแฟนซี และรางวัลขวัญใจครอบครัวอีกด้วย

สาหรับงานวิ่ง “ยูนิค รันนิ่ง บ้านเชียงมาราธอน 2019” จัดโดยทีมงาน “กู๊ดสปอร์ต” ภายใต้บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จากัด โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดอุดรธานี ททท.สานักงานอุดรธานี รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนหลากหลายหน่วยงาน อาทิ อีซูซุ , โรซ่า , เกเตอเรด , อควอฟิน่า , ยูนิเรน สเปรย์ บรรเทาอาการปวด , แอร์เอเชีย, ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ , MONO 29 , MTHAI , โซกู๊ด วิสาหกิจเพื่อสังคม สินค้าออร์แกนิค , คลับไทยแลนด์ และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ โทร. 0-2949-2855 หรือ WWW.GOODSPORTSTHAILAND.COM หรือ FB/INSTAGRAM: UNIQUERUNNING หรือ LINE@GOODSPORTSTHAILAND


แท็ก: SPORT ,
WRITER

RELATED

X