คาถาบูชาพระราหู บทสวด พระราหู วัดขุนจันทร์

คาถาบูชาพระราหู วัดขุนจันทร์ ตลาดพลู กรุงเทพฯ

เป็นอีกหนึ่งจุดมูกลางเมืองของชาวธนบุเรี่ยนที่ชาวกรุงนิยมมาสะเดาะเคราะห์ สวดนพเคราะห์พระราหูกันทุกปีซึ่งมี คาถาบูชาพระราหู วัดขุนจันทร์ ดังต่อไปนี้

Home / บทสวดมนต์ / คาถาบูชาพระราหู วัดขุนจันทร์ ตลาดพลู กรุงเทพฯ

วัดขุนจันทร์ ตลาดพลู หรือ วัดวรามาตยภัณฑสาราราม หนึ่งในวัดเก่าแก่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปกรรมผสมผสานระหว่างไทย – พม่า เป็นอีกหนึ่งจุดมูกลางเมืองของชาวธนบุเรี่ยนที่ชาวกรุงนิยมมาสะเดาะเคราะห์ สวดนพเคราะห์พระราหูกันทุกปีซึ่งมี คาถาบูชาพระราหู วัดขุนจันทร์ ดังต่อไปนี้

คาถาบูชาพระราหู วัดขุนจันทร์

คำบูชาพระราหู (กลางคืน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

คาถาบูชาพระราหู

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

คำถวายเครื่องสังเวยพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง
สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ
สัมปันนัง โภชะ นานัง
สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง
อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา
หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา
มะหิทธิกา เตปิ อัมเห
อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ
เยนะ สุเขนะจะฯ

คำแปล

ข้าแต่เทพราหู เทพแห่งโชคลาภอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ข้าขอบูชาท่านด้วยของดำ 8 อย่าง
ขอให้ข้าฯ ปราศจากภัยและอันตรายใดใด
ขอให้ท่านประทานพรโชคลาภ ความร่ำรวยทั้งหลายทั้งปวง
ให้แก่ข้าด้วยเทอญ

ที่อยู่วัดขุนจันทร์ : 1144 ซอยเทอดไท 28 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

Google map : https://maps.app.goo.gl/PSHbqTR4BBmVAWmM8

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 07.00 – 18.00 น.

ภาพโดย MTHAI TEAM

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความหมาย ของไหว้พระราหู พร้อมคาถาลาของไหว้

คาถาบูชาพระราหู วัดศีรษะทอง ปัดเป่าสิ่งไม่ดี สวดรับความมงคล 

อ.รักษ์เลขเด็ด พาเสริมดวง วิธีไหว้พระราหู ขอพรโชคลาภและการเงิน