บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ สัพเพ สัตตา

แผ่เมตตาสรรพสัตว์ (แปล)

Home / บทสวดมนต์ / บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ สัพเพ สัตตา

บทแผ่เมตตาสรรพสัตว์ (แปล)

สัพเพ สัตตา

  • สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ

  • จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย


อัพยาปัชฌา โหนตุ

  • จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย  


อะนีฆา โหนตุ

  • จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย


สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

  • จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด