กรณียเมตตสูตร คาถาอาราธนาก่อนขับรถ บทสวดกรณียเมตตสูตร แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาอาราธนาก่อนขับรถ พุทธคุณแคล้วคลาด เดินทางปลอดภัย

คาถาอาราธนาก่อนขับรถ พุทธคุณแคล้วคลาด เดินทางปลอดภัย ขอให้เทวดาช่วยรักษาเราแล้วค่อยภาวนากรณียเมตตสูตร

Home / พระคาถา / คาถาอาราธนาก่อนขับรถ พุทธคุณแคล้วคลาด เดินทางปลอดภัย

คาถาอาราธนาก่อนขับรถ

“หลวงปู่ดู่ท่านบอกว่า บุคคลที่จะขับรถให้ภาวนาบทกรณียเมตตสูตรให้เป็นปกติ เทวดาตามรายทางก็จะช่วยรักษาให้ ถ้าเป็นอย่างอาตมาก่อนจะออกรถก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าที่เจ้าทางตลอดเส้นทางทั้งหมด แล้วขอให้เขาช่วยรักษาเราแล้วค่อยภาวนากรณียเมตตสูตร”

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. วัดท่าขนุน

<a href=คาถาอาราธนาก่อนขับรถ” class=”wp-image-361853″/>

กรณียเมตตสูตร

(ใช้สวดก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัย)

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วาสะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติฯ

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไหว้แม่ย่านางรถ รับปีใหม่ 2567 เสริมมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย
เทคนิคเลือก เลขทะเบียนรถ ตามวันเกิด เลือกแบบไหนให้เป็นมงคล
ฤกษ์ออกรถ 2567 ฤกษ์ดีออกรถ ขับขี่ปลอดภัย เสริมสิริมงคล