ดาวเสาร์ย้าย บทคาถาบูชาพระเสาร์

บทสวดบูชาพระเสาร์ ในวันดาวเสาร์ย้าย 1 มี.ค.66

อาจารย์คฑา ชินบัญชร แนะนำ สวดมนต์บูชาพระเสาร์ในวันดาวเสาร์ย้าย วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 07.39 น. ตามโบราณประเพณี ณ วิหารพระนาคปรก วัดราชบพิธ ด้วยพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ เทวานุภาพแห่งพระเสาร์ และเทวดานพเคราะห์ ทั้งเก้า ขอความสุขสวัสดีมีชัย จงบังเกิดแก่กัลยาณมิตรทุกท่าน

Home / พระคาถา / บทสวดบูชาพระเสาร์ ในวันดาวเสาร์ย้าย 1 มี.ค.66

อาจารย์คฑา ชินบัญชร แนะนำ สวดมนต์บูชาพระเสาร์ในวันดาวเสาร์ย้าย วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 07.39 น. ตามโบราณประเพณี ณ วิหารพระนาคปรก วัดราชบพิธ ด้วยพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ เทวานุภาพแห่งพระเสาร์ และเทวดานพเคราะห์ ทั้งเก้า ขอความสุขสวัสดีมีชัย จงบังเกิดแก่กัลยาณมิตรทุกท่าน

สวดคาถาบูชาพระเสาร์

นะโม 3 จบ

อิติปิโส ภะคะวา พระเสาร์จะมัสมิง จะ พุทธะคุณัง

จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง สัพพะทุกขัง สัพพะภะ

ยัง สัพพะ โรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตูเม

โอม โสโร จะ มหาเทโว พยัฆพาโห สวาโหม

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ

เตนะ สัจเจนะ โสตติ เต โหตุ โสตดิ คัพภัสสะ

โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ

( ๑๐ จบ )

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากอ.คฑา ชินบัญชร

บทความที่เกี่ยวข้อง ดาวเสาร์ย้ายส่งผลอะไรกับชาว 12 ราศีบ้าง

X