คาถาบูชาองค์พระพรหม

คาถาบูชาพระพรหม

คาถาบูชาองค์พระพรหม (ตั้งนะโม 3 จบ) โอม พรหมมะเณ ยะนะมะ โองการพินทุ นาถังอุปปันนาถัง สุอาคะโต ปัญจะปะทุมมัง พรหมมาสะหัมปะตินามัง ทิสสะวา นะโมพุทธายะ วันทานัง

Home / พระคาถา / คาถาบูชาพระพรหม

(ตั้งนะโม 3 จบ)

โอม พรหมมะเณ ยะนะมะ

โองการพินทุ นาถังอุปปันนาถัง

สุอาคะโต ปัญจะปะทุมมัง

พรหมมาสะหัมปะตินามัง ทิสสะวา

นะโมพุทธายะ วันทานัง