ขอพรพระพิฆเนศ พระพิฆเนศช่วยเรื่องอะไร

พระพิฆเนศช่วยเรื่องอะไร ขอแบบไหนจึงจะสำเร็จ!

หากกล่าวถึงองค์เทพแห่งฮินดู “พระพิฆเนศ” ถือเป็นองค์เทพที่ผู้ให้ความเคารพศรัทธาและบูชาองค์ท่านมากที่สุด เพราะเชื่อกันว่าองค์พระพิฆเนศ คือเทพผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด อยู่เหนือซึ่งความขัดแย้งทั้งปวง ขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหา ภยันตรายต่างๆ เป็นเทพผู้อุปถัมภ์ในทุกด้าน ทุกแขนง ทำให้มีผู้คนจำนวนมากเคารพและศรัทธาบูชาองค์ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเชื่อกันว่า “องค์พระพิฆเนศ” คือเทพผู้ประทานความสำเร็จ ความสมบูรณ์

Home / พิธีกรรม / พระพิฆเนศช่วยเรื่องอะไร ขอแบบไหนจึงจะสำเร็จ!

หากกล่าวถึงองค์เทพแห่งฮินดู “พระพิฆเนศ” ถือเป็นองค์เทพที่ผู้ให้ความเคารพศรัทธาและบูชาองค์ท่านมากที่สุด เพราะเชื่อกันว่าองค์พระพิฆเนศ คือเทพผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด อยู่เหนือซึ่งความขัดแย้งทั้งปวง ขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหา ภยันตรายต่างๆ เป็นเทพผู้อุปถัมภ์ในทุกด้าน ทุกแขนง ทำให้มีผู้คนจำนวนมากเคารพและศรัทธาบูชาองค์ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเชื่อกันว่า “องค์พระพิฆเนศ” คือเทพผู้ประทานความสำเร็จ ความสมบูรณ์

พระพิฆเนศช่วยเรื่องอะไร ขอแบบไหนจึงจะสำเร็จ!
พระพิฆเนศช่วยเรื่องอะไร ขอแบบไหนจึงจะสำเร็จ!

พระพิฆเนศช่วยเรื่องอะไร

การขอพรองค์พระพิฆเนศ ซึ่งเชื่อว่าเป็นองค์เทพแห่งความสำเร็จ ซึ่งความจริงแล้ว การขอพรองค์พระพิฆเนศสามารถขอพรได้ทุกด้าน ทั้ง ด้านการงาน ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ด้านความรัก หรือแม้แต่ด้านการสอบแข่งขันต่างๆ เพราะองค์พระพิฆเนศคือองค์เทพผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด อยู่เหนือซึ่งความขัดแย้งทั้งปวง ไม่ว่าใครที่ติดขัดหรือมีปัญหาอะไรในด้านไหน ก็สามารถมากราบขอพรองค์พระพิฆเนศได้ โดยฉพาะผู้ที่ทำงานด้านศิลปะทุกแขนง

สิ่งของบูชาองค์พระพิฆเนศ

 • พวงมาลัยดาวเรืองสด
 • ขนมลาดู โมทกะ หรือขนมหวานแบบฮินดู
 • ใบพลู
 • ผลไม้มงคล สาลี่ แอปเปิ้ล ส้ม กล้วย
 • น้ำเปล่า
 • นม

ห้ามนำเนื้อสัตว์และของคาวทุกชนิดมาถวายเด็ดขาด!

กระซิบขอพรกับหนูมุสิกะ

เคล็ดลับการขอพรพระพิฆเนศ

ผู้ที่ประสงค์มาขอพรต่อองค์พระพิฆเนศหากต้องการความสำเร็จสำหวังกลับไป ให้ท่านกระซิบขอพระที่หนูมุสิกะข้างพระวรกายขององค์ท่าน ซึ่งเปรียบเหมือนองครักษ์ของพระพิฆเนศ โดยกระซิบที่ข้างใบหูของหนูมุสิกะว่าต้องการขอเรื่องอะไร 1 ข้อ จากนั้นให้ท่านกลับไปตั้งจิตใจอันเป็นกุศล เพียรทำความดี อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ไม่นานพรขอนั้นก็จะสำเร็จตามที่ปรารถนา

พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

(ใช้สวดเพื่อขอพรหรือปัดเป่าเหตุร้าย)

โอม ศรีคเณศายะ นะ มะ ฮา 3 จบ

โองการ พินธุนาถัง อุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ

พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง

สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม

บทสวดอัญเชิญและบูชาพระพิฆเนศ

โอม ศรีคเณศายะ นะ มะ ฮา 3 จบ

ขอบารมีแห่งองค์พระพิฆเนศ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงประสพแต่ความสำเร็จในทุกทางเทอญ

โอม ศิโรเม พุทธะเทวัญ จะ อะหังเมธานัง พิฆะเนศะวะระ

พรหมมะเทวะตา มะหาอิทธิโย ปาระมิตตา ปูชิตตะวา

อัญชะลียะ ปักการะวันตา ปักการา เคหะวัตถุม หิเขตเต

พิธีปูชา อาคัจฉา ยะหิ สัมผัสสะ เทวะ มะนุสสานัง

อัญชะลียะ จะ นะมัศศิวารายะ

โอม พระพิฆะเนศะวะระ สิทธิ ประสิทธิเม มะหาลาโภ ทุติยัมปิ

พระพิฆะเนศะวะระสิทธิ ประสิทธิเม มะหาลาโภ ตะติยัมปิ

พระพิฆะเนศะวะระ สิทธิ ประสิทธิเม มะหาลาโภ

พระพิฆเนศวัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า
พระพิฆเนศวัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า

 ศาลพระพิฆเนศในกรุงเทพฯ

 • วัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า
 • วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก)
 • เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์
 • ศาลพระพิฆเนศ หน้าสน. พลับพลาไชย
 • ศาลพระพิฆเนศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 • ศาลพระพิฆเนศ สี่แยกรัชดา-ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 • เทวาลัย พระศิวะ ปิ่นเกล้า

และสำหรับเดือนกันยายนนี้ ในวันที่ 19-29 กันยายน เทศกาลคเณจตุรถี (วันประสูติพระพิฆเนศ) วันขอพรพระพิฆเนศ ซึ่งเชื่อกันว่าพระองค์ท่านจะลงมาประทานพรและใกล้ชิดมนุษย์ใกล้ที่สุด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีกระซิบหูหนูมุสิกะ ขอพรพระพิฆเนศ ให้สัมฤทธิ์ผลทันใจ

บทสวดอารตี บูชาไฟ พระพิฆเนศ สรรเสริญบูชาองค์คเณศวร (ฉบับเต็ม)

สายมูเตรียมตัว! เทศกาลคเณศจตุรถี ขอพรพระพิฆเนศ 19-28 ก.ย.นี้

X