วิธีไหว้ขอพรองค์พระพรหม

วิธีการไหว้บูชาขอพรองค์พระพรหม

สำหรับของไหว้บูชาพระพรหมประกอบด้วย 1. กำยานและธูป 2.ดอกไม้ อาทิ ดอกมะลิ ดอกบัว ดอกดาวเรือง 3. ผลไม้ อาทิ กล้วย มะพร้าว สาลี่ ชมพู่ เป็นต้น

Home / พิธีกรรม / วิธีการไหว้บูชาขอพรองค์พระพรหม

สำหรับของไหว้บูชาพระพรหมประกอบด้วย

1. กำยานและธูป

2.ดอกไม้ อาทิ ดอกมะลิ ดอกบัว ดอกดาวเรือง

3. ผลไม้ อาทิ กล้วย มะพร้าว สาลี่ ชมพู่ เป็นต้น

ข้อห้ามสำคัญ

  • ห้ามเนื้อสัตว์ทุกชนิดโดยเด็ดขาด

วิธีการไหว้บูชาองค์พระพรหม

  • เริ่มจากการไหว้พระพรหมจากพักตร์แรก แล้วเวียนขวามือของเรา หรือพระหัตถ์ซ้ายของพระพรหม จนถึงพักตร์สุดท้าย
  • พักตร์ที่ 1 ใช้ธูป 16 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด ขอพรเกี่ยวกับเรื่องงาน การเรียน สอบแข่งขัน ขออำนาจบารมี ความก้าวหน้าในชีวิต และขอพรให้บิดา
  • พักตร์ที่ 2 ใช้ธูป 36 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด ขอพรเรื่องทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน รถ หนี้สินที่มีคนยืมแล้วไม่ได้คืน
  • พักตร์ที่ 3 ใช้ธูป 39 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด ขอพรเกี่ยวกับสุขภาพ ครอบครัว คู่ชีวิต และขอพรให้มารดา
  • พักตร์ที่ 4 ใช้ธูป 19 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด ขอพร โชคลาภ เงินทอง การเสี่ยงดว