3BB COVID-19 GIGATainment GIGATV Internet เน็ตบ้าน โควิด-19

3BB สนับสนุนทุกภาคส่วนและขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

คัดลอก URL แล้ว

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศขณะนี้ 3BB ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการทำงานของหลายภาคส่วนในจังหวัดต่างๆที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วที่สุด โดยในช่วงที่ผ่านมา ตัวแทนของ 3BB ในหลายจังหวัดได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ โดยการบริจาคสิ่งของ เช่น น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้งานอีกด้วย

• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริเวณจุดบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับการใช้งาน การประสานงาน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร รวมทั้งผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม
มทร. ธัญบุรี (จุดที่ 2)
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารและบุคลากรด้านสาธารณสุขใช้งานบริเวณด่านตรวจความปลอดภัยตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ใน 8 ด่านสำคัญ ได้แก่ ด่านตรวจ สภ.ห้างฉัตร, ด่านตรวจปางมะโอ อ.แม่ทะ, ด่านตรวจนาแก อ.งาว จ.ลำปาง, ด่านประตูสู่ล้านนา อ.เด่นชัย, ด่านตรวจร้องเข็ม อ.ร้องกวาง, ด่านบริเวณแยกแม่แขม อ.ลอง จ.แพร่, ด่านห้วยน้ำอุ่น อ.เวียงสา และ ด่าน อ.บ้านหลวง จ.น่าน
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำจุดตรวจคัดกรองเชิงรุก และศูนย์ฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.ปทุมธานี เพื่อสนับสนุนและรองรับการใช้งาน การประสานงาน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร อสม.
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลพระแสง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารทางการแพทย์ ระหว่างหน่วยงานของบุคลากรทางการแพทย์
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับโรงพยาบาลเกาะคา อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อใช้ในกิจการบริเวณจุดฉีดวัคซีนและระบบบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาล
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี สำนักงานสาธารณสุข และที่ทำการชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ จังหวัดปัตตานี
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง จังหวัดลำพูน
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดเชียงราย
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงราย 1
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับจุดฉีดวัคซีนและคัดกรองโควิด-19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับจุดฉีดวัคซีนและคัดกรองโควิด-19 ณ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและน้ำดื่มให้กับจุดฉีดวัคซีนและคัดกรองโควิด-19 ณ โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี จังหวัดสงขลา
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี
• มอบน้ำดื่มให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เคลื่อนที่ ให้กับแหล่งชุมชน จุดสุ่มเสี่ยง จากกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี
• มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โรงพยาบาลดอนสัก อ.ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• มอบน้ำดื่มและถุงมือยาง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ จังหวัดสตูล เพื่อใช้ ณ สถานที่กักกันเฝ้าระวังสังเกตอาการโรคโควิด-19
• มอบน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลนาหม่อม และโรงพยาบาลสนามสงขลา จังหวัดสงขลา
• มอบน้ำดื่มและข้าวสาร ให้แก่เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนการเปิดครัวจัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
• มอบน้ำดื่ม ขนมและอาหารแห้ง ใส่ “ตู้แบ่งปัน แบ่งกันให้ แบ่งกันใช้ เป็นกำลังใจให้กัน” ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ณ บริเวณสี่แยกหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
• มอบน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
• มอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัยและเครื่องดื่มชูกำลัง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลระแงะ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จังหวัดนราธิวาส
• มอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัยและเครื่องดื่มชูกำลัง ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตชุมชนกาบุ๊หมู่ที่ 4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
• มอบน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีน Covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
• มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ อสม. ประจำหมู่บ้าน รวมทั้งผู้ป่วย covid-19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคุ้งลาน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• มอบชุดเตาแก๊สและผลิตอาหารบรรจุกล่อง เพื่อส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และร่วมเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น มอบน้ำดื่ม เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น
• มอบน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
• มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
• มอบน้ำดื่ม เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร
3BB ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน


แท็ก: PRNEWS , , , , , , ,
WRITER

RELATED

อัฐิคนติดโควิด ไม่มีญาติมารับ

อัฐิคนติดโควิด ไม่มีญาติมารับ

เถ้ากระดูกของผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่วัดสุทธาวาส มีร่วม 60 ร่างที่ญาติยังไม่มารับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชนท่ามกลางวิกฤตโควิด ด้วยการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชนท่ามกลางวิกฤตโควิด ด้วยการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชนท่ามกลางวิกฤตโควิด ด้วยการส่งมอบอาคารเรียนหลังฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชนท่ามกลางวิกฤตโควิด ด้วยการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ในโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนกลาง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 ตอกย้ำพันธสัญญา “ลามิน่าขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทย” บริษัท…

สธ. เตรียมฉีดวัคซีนโควิด ในกลุ่มเด็กเล็ก เริ่ม ก.พ.นี้

สธ. เตรียมฉีดวัคซีนโควิด ในกลุ่มเด็กเล็ก เริ่ม ก.พ.นี้

การให้บริการฉีดวัคซีนเด็กเล็กอายุ 5-12 ปี จะเริ่มให้บริการฉีดเดือน ก.พ.นี้

จีนไฟเขียว ‘ชุดตรวจโควิด-19’ แบบดิจิทัล จับเชื้อ 15 สายพันธุ์

จีนไฟเขียว ‘ชุดตรวจโควิด-19’ แบบดิจิทัล จับเชื้อ 15 สายพันธุ์

จีนอนุมัติการวางจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 แบบใหม่ สามารถตรวจจับเชื้อโอไมครอน และสายพันธุ์อื่น ๆ

ศบค. มีมติ ลดพื้นที่สีส้มเหลือ 44 จังหวัด – ต่อ พรก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน

ศบค. มีมติ ลดพื้นที่สีส้มเหลือ 44 จังหวัด – ต่อ พรก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน

ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบ ลดพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จาก 69 จังหวัด เหลือ 44 จังหวัด / เพิ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) เป็น 25 จังหวัด

โควิด-19 ในญี่ปุ่น จาก 500 สู่ 2 หมื่นราย/วัน หลังโอมิครอนระบาด เกิดอะไรขึ้น

โควิด-19 ในญี่ปุ่น จาก 500 สู่ 2 หมื่นราย/วัน หลังโอมิครอนระบาด เกิดอะไรขึ้น

ในระยะเวลาเพียงครึ่งเดือน ยอดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นราว 50 เท่าตัว

Back to school โรงเรียนกลับมา On-site วันแรก

Back to school โรงเรียนกลับมา On-site วันแรก

โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ทำการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site เป็นวันแรก

1 พันล้านโดส COVAX : เมื่อโลกที่ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด

1 พันล้านโดส COVAX : เมื่อโลกที่ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด

COVAX ประกาศจัดส่งวัคซีนแล้ว 1 พันล้านโดส ท่ามกลางปัญหามากมายที่เกิดขึ้น....

กรมวิทย์ฯ เผย ยาตำรับสมุนไพรลดไข้ ยับยั้งเชื้อโควิดในหลอดทดลองได้

กรมวิทย์ฯ เผย ยาตำรับสมุนไพรลดไข้ ยับยั้งเชื้อโควิดในหลอดทดลองได้

กรมวิทย์ฯ ได้ศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์เดลตาของยาตำรับห้าราก และยาตำรับประสะเปราะใหญ่

X