3BB COVID-19 GIGATainment GIGATV Internet เน็ตบ้าน โควิด-19

3BB สนับสนุนทุกภาคส่วนและขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

คัดลอก URL แล้ว

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศขณะนี้ 3BB ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการทำงานของหลายภาคส่วนในจังหวัดต่างๆที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วที่สุด โดยในช่วงที่ผ่านมา ตัวแทนของ 3BB ในหลายจังหวัดได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ โดยการบริจาคสิ่งของ เช่น น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้งานอีกด้วย

• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริเวณจุดบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับการใช้งาน การประสานงาน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร รวมทั้งผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม
มทร. ธัญบุรี (จุดที่ 2)
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารและบุคลากรด้านสาธารณสุขใช้งานบริเวณด่านตรวจความปลอดภัยตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ใน 8 ด่านสำคัญ ได้แก่ ด่านตรวจ สภ.ห้างฉัตร, ด่านตรวจปางมะโอ อ.แม่ทะ, ด่านตรวจนาแก อ.งาว จ.ลำปาง, ด่านประตูสู่ล้านนา อ.เด่นชัย, ด่านตรวจร้องเข็ม อ.ร้องกวาง, ด่านบริเวณแยกแม่แขม อ.ลอง จ.แพร่, ด่านห้วยน้ำอุ่น อ.เวียงสา และ ด่าน อ.บ้านหลวง จ.น่าน
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำจุดตรวจคัดกรองเชิงรุก และศูนย์ฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.ปทุมธานี เพื่อสนับสนุนและรองรับการใช้งาน การประสานงาน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร อสม.
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลพระแสง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารทางการแพทย์ ระหว่างหน่วยงานของบุคลากรทางการแพทย์
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับโรงพยาบาลเกาะคา อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อใช้ในกิจการบริเวณจุดฉีดวัคซีนและระบบบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาล
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี สำนักงานสาธารณสุข และที่ทำการชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ จังหวัดปัตตานี
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง จังหวัดลำพูน
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดเชียงราย
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงราย 1
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับจุดฉีดวัคซีนและคัดกรองโควิด-19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับจุดฉีดวัคซีนและคัดกรองโควิด-19 ณ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและน้ำดื่มให้กับจุดฉีดวัคซีนและคัดกรองโควิด-19 ณ โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี จังหวัดสงขลา
• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี
• มอบน้ำดื่มให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เคลื่อนที่ ให้กับแหล่งชุมชน จุดสุ่มเสี่ยง จากกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี
• มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โรงพยาบาลดอนสัก อ.ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• มอบน้ำดื่มและถุงมือยาง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ จังหวัดสตูล เพื่อใช้ ณ สถานที่กักกันเฝ้าระวังสังเกตอาการโรคโควิด-19
• มอบน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลนาหม่อม และโรงพยาบาลสนามสงขลา จังหวัดสงขลา
• มอบน้ำดื่มและข้าวสาร ให้แก่เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนการเปิดครัวจัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
• มอบน้ำดื่ม ขนมและอาหารแห้ง ใส่ “ตู้แบ่งปัน แบ่งกันให้ แบ่งกันใช้ เป็นกำลังใจให้กัน” ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ณ บริเวณสี่แยกหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
• มอบน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
• มอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัยและเครื่องดื่มชูกำลัง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลระแงะ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จังหวัดนราธิวาส
• มอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัยและเครื่องดื่มชูกำลัง ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตชุมชนกาบุ๊หมู่ที่ 4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
• มอบน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีน Covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
• มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ อสม. ประจำหมู่บ้าน รวมทั้งผู้ป่วย covid-19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคุ้งลาน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• มอบชุดเตาแก๊สและผลิตอาหารบรรจุกล่อง เพื่อส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และร่วมเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น มอบน้ำดื่ม เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น
• มอบน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
• มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
• มอบน้ำดื่ม เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร
3BB ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน


แท็ก: PRNEWS , , , , , , ,
WRITER

RELATED

อินเดียคาดเริ่มฉีดวัคซีน ‘โควิด-19’ ให้เด็ก กันยายนนี้

อินเดียคาดเริ่มฉีดวัคซีน ‘โควิด-19’ ให้เด็ก กันยายนนี้

อินเดียจะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ให้ประชาชนกลุ่มเด็กภายในเดือนกันยายน

สปสช. ปรับแนวทางจ่ายเงินดูแลผู้ป่วยโควิด “สิทธิบัตรทอง” ที่บ้าน-ชุมชน

สปสช. ปรับแนวทางจ่ายเงินดูแลผู้ป่วยโควิด “สิทธิบัตรทอง” ที่บ้าน-ชุมชน

สปสช.ปรับแนวทางการจ่ายชดเชยสนับสนุนการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 สิทธิบัตรทองที่บ้าน-ชุมชน (Home-Community Isolation) เหมาจ่ายให้หน่วยบริการทันที 3,000 บาทต่อราย

โควิด-19 วันนี้ ( 25 ก.ค.) พบติดเชื้อเพิ่ม 15,335 เสียชีวิตเพิ่ม 129

โควิด-19 วันนี้ ( 25 ก.ค.) พบติดเชื้อเพิ่ม 15,335 เสียชีวิตเพิ่ม 129

โดยพบผู้ป่วยเพิ่มทุกจังหวัด ซึ่งในภาพรวมสถานการณ์ยังสูงต่อเนื่อง ยอดการพบผู้ป่วยยังไม่ชะลอตัว

แอสตร้าเซนเนก้า ส่งจดหมายเปิดผนึก คาดการณ์สามารถจัดส่งไทยได้ 5-6 ล้านโดสต่อเดือน

แอสตร้าเซนเนก้า ส่งจดหมายเปิดผนึก คาดการณ์สามารถจัดส่งไทยได้ 5-6 ล้านโดสต่อเดือน

พร้อมระบุมีกำหนดส่งมอบอีก 2.3 ล้านโดสในสัปดาห์หน้า รวมเป็นยอดส่งมอบ 11.3 ล้านโดส ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากแผนการจัดหาวัคซีนจำนวน 61 ล้านโดสให้กับประเทศไทย

วิจัยพบ ‘ยามาซิทินิบ’ อาจยับยั้งโคโรนาพันธุ์ใหม่ก่อโควิด-19 ได้

วิจัยพบ ‘ยามาซิทินิบ’ อาจยับยั้งโคโรนาพันธุ์ใหม่ก่อโควิด-19 ได้

หลังผลทดสอบในหนู พบลดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้มากกว่า 99%

คลัสเตอร์ใหม่ 7 คลัสเตอร์ใหม่ ใน 5 จังหวัด ( 24 ก.ค.)

คลัสเตอร์ใหม่ 7 คลัสเตอร์ใหม่ ใน 5 จังหวัด ( 24 ก.ค.)

สมุทรปราการ - สมุทรสาคร - กาญจนบุรี - พัทลุง - จันทบุรี

โควิด-19 วันนี้ ( 24 ก.ค.) ป่วยเพิ่ม 14,260 ราย / ผู้ป่วยไอซียูสูงขึ้น

โควิด-19 วันนี้ ( 24 ก.ค.) ป่วยเพิ่ม 14,260 ราย / ผู้ป่วยไอซียูสูงขึ้น

รวมผู้ป่วยสะสม 4.8 แสนราย / หายป่วยเพิ่ม 7 พันกว่าราย / รักษาตัวอยู่กว่า 1.5 แสนราย

สธ.รายงาน พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายเเรง หลังรับวัคซีน COVID-19

สธ.รายงาน พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายเเรง หลังรับวัคซีน COVID-19

อาการไม่พึงประสงค์รวม 769 คน หลังได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม

คลัสเตอร์ใหม่วันนี้ พบ 4 พื้นที่ ในจังหวัดสมุทรสาคร เเละระยอง

คลัสเตอร์ใหม่วันนี้ พบ 4 พื้นที่ ในจังหวัดสมุทรสาคร เเละระยอง

ไม่มีรายงานคลัสเตอร์ใหม่ในกรุงเทพมหานคร เเต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 136 แห่ง