พระพรหมเสนาบดี วัดพระธรรมกายลอนดอน

พระพรหมเสนาบดี เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระพรหมเสนาบดี เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และพิธีฉลองสมโภชลูกนิมิต ประดิษฐานลูกนิมิตอุโบสถ วัดพระธรรมกายลอนดอน สหราชอาณาจักร

Home / PR NEWS / พระพรหมเสนาบดี เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระพรหมเสนาบดี เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และพิธีฉลองสมโภชลูกนิมิต ประดิษฐานลูกนิมิตอุโบสถ วัดพระธรรมกายลอนดอน สหราชอาณาจักร

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ มอบหมายให้พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างไปต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และพิธีฉลองสมโภชลูกนิมิต ประดิษฐานลูกนิมิตอุโบสถ วัดพระธรรมกายลอนดอน ภายในพิธีได้รับความเมตตาจากพระพรหมดิลก วัดสามพระยา พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ราชบัณฑิต ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร พร้อมด้วยพระเถารานุเถระ พระธรรมทูตต่างประเทศ เจ้าคณะพระสังฆาธิการจากประเทศไทย พุทธศาสนิกชนทั้งในไทยและยุโรปร่วมพิธีจำนวนมาก

พระพรหมเสนาบดี เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า พิธีเริ่มเวลา 09.30 น. (ตามเวลาในท้องถิ่น) พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี ประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น คณะประธานบุญพิธี ฯ กราบถวายพานธูปเทียนแพดอกไม้สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ ประกอบด้วย พระราชวิเทศปัญญาคุณ ผู้แทนองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ พระโพธิคุณวิเทศ ผู้แทนองค์กรสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย พระวิเทศภาวนาธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หัวหน้าคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป พระครูวินัยธรรณภพ โชติลาโภ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอน สหราชอาณาจักร เลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ นาวาอากาศเอก พร้อมรบ จันทร์โฉม ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ผู้แทนเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน คุณเทียนชัย ชิตวิเชียรกุล และคุณศักดิ์เกษม ติรธรรมเจริญ ผู้แทนคณะกัลยาณมิตรศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายลอนดอน สหราชอาณาจักร คุณไพศาล ทวีชัยถาวร และคุณเสาวนี หิรัณยศิริ

จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยนาวาอากาศเอก พร้อมรบ จันทร์โฉม ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ผู้แทนเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้แทนท่านเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ พรหมเสนาบดี ประธานสงฆ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ภาคบ่าย เวลา 13.25 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) เป็นพิธีพัทธสีมา ประดิษฐานลูกนิมิตมหาสมบัติ ลูกนิมิตบรมจักรพรรดิ ลูกนิมิตมหาจักรพรรดิ ลูกนิมิตจักรพรรดิ สถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายลอนดอน สหราชอาณาจักร บูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ราชบัณฑิต ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ คุณไพศาล ทวีชัยถาวร และคุณเสาวนี หิรัณยศิริ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำกล่าวคำถวายลูกนิมิต ต่อด้วยพิธีทักลูกนิมิต 8 ทิศ และ พิธีประดิษฐานลูกนิมิตมหาสมบัติ ลูกนิมิตรัตนชาติดวงเอก บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 80 ปี 22 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยคณะสงฆ์ประกอบด้วย พระพรหมดิลก วัดสามพระยาวรวิหาร พระเดชพระคุณพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ราชบัณฑิต ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร พระธรรมโพธิวงศ์ ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างไปต่างประเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายอนเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ พระราชวชิรดิลก เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร วัดเพชสมุทรวรวิหาร พระราชวชิรธรรมวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย เจ้าอาวาสวัดนาคปรก พระราชพัชรธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง พระราชวิเทศปัญญาคุณ ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป และพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ตามด้วย คุณไพศาล ทวีชัยถาวร คุณเสาวนี หิรัณยศิริ และคณะศิษยานุศิษย์ ฯ ประกอบพิธีปิดแผ่นทองลูกนิมิตมหาสมบัติ

จากนั้น เจ้าชาย His Serene High ness, Dr Donatus, Prince of Hohenzollern ผู้แทนชาวท้องถิ่น กล่าวต้อนรับคณะสงฆ์และผู้ร่วมงาน ตามด้วย คุณไพศาล ทวีชัยถาวร คุณเสาวนี หิรัณยศิริ และคณะศิษยานุศิษย์ ฯ ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปิดแผ่นทอง และตัดหวายลูกนิมิตมหาสมบัติ คณะสงฆ์ประกอบพิธีสวดทักนิมิต พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ประธานสงฆ์ ประกอบพิธีสวดคำสมมติสมานสังวาสสีมา และสวดคำสมมติติจีวราวิปปวาส จากนั้นกล่าวสัมโมทนียกถา และนำคณะสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี

ด้านพระครูวินัยธร รณภพ โชติลาโภ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอน เลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ กล่าวว่า “วัดพระธรรมกายลอนดอน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 นามเดิม “วัดเจริญภาวนา” เป็นวัดลำดับที่ 3 ของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในทวีปยุโรป ต่อจากวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ และวัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ในช่วงบุกเบิกนั้น การหาอาคารเพื่อทำเป็นวัดยังไม่ได้กำหนดรูปแบบหรือลักษณะชัดเจนว่าต้องเป็นอย่างไร อีกทั้งทุนทรัพย์ขณะนั้นก็ยังมีไม่มาก พระอาจารย์ที่ดูแลงาน จึงเช่าบ้านเพื่อทำเป็นวัดชั่วคราวอยู่ จนในปี พ.ศ. 2546 พระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาธรรม (ไวโรจน์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสในขณะนั้น มีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วสหราชอาณาจักร มีครั้งหนึ่งได้ไปเยี่ยมโยมที่สก็อตแลนด์ และพบว่ามีโบสถ์คริสต์กลางเมืองที่ถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ทำกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมทางศาสนา เช่น ทำเป็นร้านอาหาร, บาร์, ที่ปีนเขา, ร้านค้าต่าง ๆ และยังพบอีกว่า โบสถ์คริสต์ในประเทศอังกฤษถูกขายไปทำกิจกรรมต่าง ๆ นับ 100 โบสถ์ ท่านจึงมีความคิดว่า ถ้าซื้อโบสถ์ทำเป็นวัดน่าจะเหมาะสมกว่า ด้วยลักษณะการใช้งาน จึงได้ช่วยกันหา ว่ามีโบสถ์ที่ไหนขายบ้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 พบว่ามีประกาศขายโบสถ์คริสต์โบราณอายุกว่า 100 ปีที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 6 ปี อยู่ที่เมือง Knaphill, Woking ซึ่งขณะนั้นเจ้าของหมู่บ้านที่สร้างอยู่รอบโบสถ์พยายามจะขอซื้อมาทำเป็นที่สันทนาการ แต่ทางอำเภอไม่ยินยอม

พระวิเทศภาวนาธรรมจึงได้นำเรียนหลวงพ่อธัมมชโยและหลวงพ่อทัตตชีโวให้ทราบ และอนุโมทนาบุญกับทีมงาน ในการดำเนินการซื้อโบสถ์หลังนี้ทำเป็นวัดพุทธได้สำเร็จ ปัจจุบันสถาปนาเป็น

“วัดพระธรรมกายลอนดอน” มีการปรับปรุงพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ร่วมกับจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่มีทั้งคนไทยและคนท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และให้ความสนใจมานั่งสมาธิกันต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้”