บริษัท สหเวชกิจ (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการ Medical Tourism เน้นย้ำความพร้อมทางการแพทย์ของไทยรองรับกลุ่มลูกค้า LGBTQ

บริษัท สหเวชกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

Home / PR NEWS / บริษัท สหเวชกิจ (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการ Medical Tourism เน้นย้ำความพร้อมทางการแพทย์ของไทยรองรับกลุ่มลูกค้า LGBTQ

บริษัท สหเวชกิจ (ประเทศไทย) จำกัด (Allied Health (Thailand) Co.,Ltd. ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical and Wellness Tourism) บริษัท สหเวชกิจ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่เน้นให้บริการคำปรึกษาและวางแผนการรักษาด้านการแพทย์ และ สุขภาพองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีทีมแพทย์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญให้บริการแก่ผู้รับบริการทั่วโลก เน้นย้ำความพร้อมทางการแพทย์รองรับกลุ่ม LGBTQ+

พันโท นายแพทย์ โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ก่อตั้งและซีโอโอ บริษัท สหเวชกิจ (ประเทศไทย) จำกัด (Allied Health (Thailand) Co.,Ltd.) ได้กล่าวถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง Medical and Wellness Tourism สำหรับกลุ่ม LGBTQ+ โดยทำเนียบว่าประเทศไทยมีจุดเด่นหลายด้านในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ โดยเฉพาะสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ซึ่งมีการยอมรับและเข้าใจในความหลากหลายทางเพศอย่างสัมพันธ์กับวัฒนธรรมไทยและมีการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มนี้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างกว้างขวาง นับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงในการยอมรับความหลากหลายทางเพศในมุมมองทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ

การมีบรรยากาศที่เป็นกันเองและเปิดกว้างต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ+ เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดี การมีโรงแรมที่เปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ+ รวมถึงกิจกรรมริมชายหาด และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางเพศจะช่วยให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอุ่นใจและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่น่าเข้ามาพักอาศัย

การมีการบริการทางการแพทย์ชั้นนำที่มีมาตรฐานสากลเป็นปัจจัยสำคัญที่นักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ+ จะคำนึงถึง เนื่องจากสามารถให้ความช่วยเหลือและการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมได้ การมีการบริการที่ครบวงจรไม่เพียงแค่เป็นจุดเด่นที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ที่ดีและปลอดภัย แต่ยังเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของพวกเขาในการเดินทาง นักท่องเที่ยวที่รู้ว่าพวกเขาได้รับการดูแลที่ครอบคลุมและมีการให้บริการที่ครบวงจรจะรู้สึกสบายใจและมั่นใจในการเดินทาง

ด้านจุดแข็งของบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ คือคุณภาพของการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมและครบวงจรตลอดกระบวนการรักษา ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเพื่อประเมินและวางแผนการรักษา ทั้งจากจิตแพทย์เพื่อประเมินความต้องการที่แท้จริง ไปจนถึงการรับบริการจากอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ เพื่อวางแผนการใช้ฮอร์โมนอย่างเหมาะสม การพิจารณาการผ่าตัด และ การดูแลหลังผ่าตัดก็มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลแผลหลังผ่าตัดหรือการให้ยาระงับปวดในปริมาณที่เหมาะสมและการดูแลทางสภาพจิตใจหลังจากผ่าตัดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ มีมาตรฐานทางการแพทย์และจริยธรรม รวมถึงการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญอีกด้วยการดูแลของบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยจึงเป็นที่ยอมรับและเชื่อถืออย่างแน่นอนสำหรับกลุ่ม LGBTQ+

บริษัท สหเวชกิจ (ประเทศไทย) จำกัด มีความพร้อมในการให้บริการแก่กลุ่ม LGBTQ+ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของกระบวนการรักษา โดยการประสานข้อมูลและวางแผนการรักษาเบื้องต้น ซึ่งรวมถึงการประเมินความพร้อมและการรักษาด้วยการให้ฮอร์โมน การผ่าตัดเปลี่ยนเสียง การผ่าตัดหน้าอกหรือเสริมหน้าอกและการผ่าตัดแปลงเพศตามที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งเสนอและคัดเลือกสถานบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรสากลเพื่อความมั่นใจของผู้รับบริการ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการบริการความสะดวกสบายอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับผู้รับบริการ ซึ่งรวมถึงการประเมินค่าบริการขั้นต้นและวางแผนการรับบริการอื่น ๆ ร่วมกับการพักฟื้นโดยแพทย์ของบริษัทที่จะประเมินและวางแผนการรักษาตลอดระยะเวลา ร่วมกับโรงพยาบาลและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามที่ผู้รับบริการเลือก รวมถึงการติดตามและประเมินการรักษาและความพึงพอใจหลังรับบริการเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพที่สุด

ดังนั้น พันโท นายแพทย์ โชคชัย สรุปว่า บริษัท สหเวชกิจ และ โรงพยาบาลในพันธมิตรมีความพร้อมเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการกลุ่ม LGBTQ+ อย่างเต็มที่และได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมการเน้นย้ำและคัดเลือกการบริการที่มีคุณภาพทั้งมาตรฐานโรงพยาบาลและมาตรฐานด้านการบริการ การใช้เทคโนโลยีให้เต็มประสิทธิภาพและการร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมให้บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการรักษาทางการแพทย์และการท่องเที่ยวทางการแพทย์

สำหรับผู้ที่สนใจในการปรึกษาทางด้านสุขภาพ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท สหเวชกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ทางโทรศัพท์ที่ (+66) 064-141-6198 หรืออีเมลที่ info@alliedhealth.co.th หรือสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊กได้ที่ alliedhealththailand