BKK EXPO 2024 SUSCO นิทรรศการ นิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2567

SUSCO ร่วมสนับสนุนกิจกรรม งานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2567 BKK EXPO 2024: เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2567 BKK EXPO 2024 : เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ

Home / PR NEWS / SUSCO ร่วมสนับสนุนกิจกรรม งานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2567 BKK EXPO 2024: เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ

SUSCO ร่วมสนับสนุนกิจกรรม งานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2567
BKK EXPO 2024: เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ

SUSCO

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2567 BKK EXPO 2024 : เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ ที่จัดขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 21.00 น.

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่ม SUSCO จากนายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซัสโก้ เพื่อเข้าร่วมโครงการ BKK FOOD BANK ซึ่งเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยจะช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบางผ่านการนำแต้มที่สำนักงานเขตมอบให้แต่ละคน มาแลกเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นแล้ว 23 เขต และกำลังจะขยายให้ครบทั้ง 50 เขต เร็วๆ นี้