วิทยาลัยพณิชยการเทียนจิน สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร โรงแรมคอนราด เกาะสมุย

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ลงนาม MOU ระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการเทียนจิน และ โรงแรมคอนราด

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคมและประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการเทียนจิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ โรงแรมคอนราด เกาะสมุย

Home / PR NEWS / สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ลงนาม MOU ระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการเทียนจิน และ โรงแรมคอนราด

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ลงนามความร่วมมือ MoU ระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการเทียนจิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ และ โรงแรมคอนราด เกาะสมุย

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคมและประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการเทียนจิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ โรงแรมคอนราด เกาะสมุย และสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมร่มฉัตรวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ลงนาม MOU ระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการเทียนจิน และ โรงแรมคอนราด

โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการจัดนักศึกษาจากวิทยาลัยพณิชยการเทียนจินมาเรียนและฝึกงาน ณ โรงแรมคอนราด เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะมีอาจารย์ผู้สอนจากวิทยาลัยพณิชยการเทียนจินมาสอนตลอดระยะเวลาการฝึกงาน โดยมีนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณร่วมเรียนด้วย ทั้งนี้นักศึกษาจากประเทศจีนจะเดินทางมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 และมีกำหนดฝึกงานประมาณ 4 เดือน


คุณหลิว ซิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเทียนจิน ได้กล่าวขอบคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีว่าโครงการนี้เริ่มจากเมื่อสมเด็จฯ ได้นำเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยและคณะผู้บริหารไปประชุมกับศูนย์พัฒนาการอาชีวศึกษา (CVED) ประเทศจีน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 และสมเด็จฯ ได้มีดำริในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปศึกษาและฝึกงานในประเทศจีนและประเทศไทย จึงมีผลให้ทุกฝ่ายลงนามความร่วมมือ MoU ในวันนี้ นอกจากนั้นผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเทียนจินได้ขอบคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณและโรงแรมคอนราด เกาะสมุย ที่ได้ให้โอกาสการฝึกงานแก่นักศึกษาและหวังว่าจะขยายขอบเขตความร่วมมือต่อไปอีก
คุณสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ได้กล่าวขอบคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีที่มีเมตตาในครั้งนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่วิทยาลัยพณิชยการเทียนจินจะส่งนักศึกษามาฝึกงานและอาจารย์มาสอนนักศึกษาร่วมกัน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาทั้ง 2 ประเทศร่วมมือและเรียนรู้ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ตลอดจนขอบคุณโรงแรมคอนราด เกาะสมุย ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งและขอยืนยันว่าจะส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้การลงนาม MoUในครั้งนี้ส่งผลต่อการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง คุณนวพร อนุรักษ์รัชดา ผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมคอนราด เกาะสมุย กล่าวว่ายินดีสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ ปัจจุบันนี้โรงแรมมีแขกชาวจีนเข้าพักประมาณ 60% ดังนั้นการที่นักศึกษาจีนมาฝึกงานก็จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย


สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้กล่าวแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวอย่าง
ที่ดียิ่งของความร่วมมือของวิทยาลัยไทย-จีนในอนาคตต่อไป

X