กปน. การประปานครหลวง ลองกระทงวิถีใหม่ ลอยกระทง

กปน. เชิญชวน “ลอยกระทงวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ขอความร่วมมือประชาชน งดลอยกระทงในคลองประปา

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในเทศกาลลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กปน. ขอความร่วมมือประชาชนงดลอยกระทงในคลองประปา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกน้ำ จนอาจเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน…

Home / PR NEWS / กปน. เชิญชวน “ลอยกระทงวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ขอความร่วมมือประชาชน งดลอยกระทงในคลองประปา

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในเทศกาลลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กปน. ขอความร่วมมือประชาชนงดลอยกระทงในคลองประปา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกน้ำ จนอาจเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และสงวนรักษาน้ำดิบในคลองประปาให้มีคุณภาพดี เหมาะแก่การนำไปผลิตน้ำประปาสะอาดปลอดภัย นอกจากนี้ การลอยกระทงในคลองประปา ยังผิด พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ.2526 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย
ทั้งนี้ กปน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งเสริมประเพณีที่ดีงามภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยเลือกใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่ายในขนาดที่พอดี ประหยัดทรัพยากร และใช้แนวทาง “1 ครอบครัว 1 กระทง” หรือ “1 หน่วยงาน 1 กระทง” หรือสามารถลอยกระทงผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะได้ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี