เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับนาย Andrey Rudenko รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับนาย Andrey Rudenko รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย โดยได้แลกเปลี่ยนทัศนคติต่อประเด็นระหว่างประเทศ รวมถึงโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับยูเรเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศอาร์เมเนีย มอลโดวา เบลารุส และอุซเบกิสถาน ที่เป็นประเทศในเขตอาณาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก รับผิดชอบดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคี…

Home / PR NEWS / เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับนาย Andrey Rudenko รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับนาย Andrey Rudenko รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย โดยได้แลกเปลี่ยนทัศนคติต่อประเด็นระหว่างประเทศ รวมถึงโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับยูเรเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศอาร์เมเนีย มอลโดวา เบลารุส และอุซเบกิสถาน ที่เป็นประเทศในเขตอาณาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก รับผิดชอบดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคี รวมถึงดูแลพี่น้องชาวไทยใน 4 ประเทศนี้ด้วย

The Thai Ambassador met with Mr. Andrey Rudenko, Deputy Foreign Minister, to exchange views on the international agenda. Potential cooperation between Thailand and Eurasia, including Armenia, Moldova, Belarus, and Uzbekistan, was also raised as the Royal Thai Embassy is also accredited to these four countries.

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1796237/

X