3BB GIGATainment GIGATV Internet Mental Illness ปัญหาทางสุขภาพจิต เน็ตบ้านไฟเบอร์

3BB สนับสนุนการใช้งานอินเทอร์เน็ตเชิงบวก แนะเลี่ยงการเกิด Mental Illness จากโซเชียลมีเดีย

3BB สนับสนุนการเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์ พร้อมแนะการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกัน Mental Illness (ปัญหาทางสุขภาพจิต) ที่เกิดจากใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไป นับเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้าสู่ประเทศไทย จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการระบาดระลอก 4 และมีสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นตามลำดับ…

Home / PR NEWS / 3BB สนับสนุนการใช้งานอินเทอร์เน็ตเชิงบวก แนะเลี่ยงการเกิด Mental Illness จากโซเชียลมีเดีย

3BB สนับสนุนการเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์ พร้อมแนะการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกัน Mental Illness (ปัญหาทางสุขภาพจิต) ที่เกิดจากใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไป

นับเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้าสู่ประเทศไทย จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการระบาดระลอก 4 และมีสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นตามลำดับ นำไปสู่การประกาศใช้มาตรการต่างๆ เพื่อสร้าง “ระยะห่างทางสังคม” (Social Distancing) อย่างเข้มข้น เช่น การปรับชั้นเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยให้เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การปรับให้ทำงานจากที่บ้าน การสั่งห้ามไม่ให้มีการรับประทานอาหารที่ร้าน รวมถึงการงดเว้นกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากมาตรการ Social Distancing ทั้งการทำงานหรือการเรียนที่บ้านก่อให้เกิดการต้องอยู่บนโซเชียลมีเดียตลอดเวลา โดยการสั่งงาน การประชุม ก็ล้วนทำผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้ทั้งสิ้น นอกจากนี้คนส่วนใหญ่มีความตื่นตัวอย่างมากกับการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อติดตามสถานการณ์และข้อมูลต่างๆ จึงทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงขึ้น

การที่คนทั่วไปต้องหยุดอยู่บ้านเป็นเวลานานๆ ย่อมส่งผลต่อสภาพจิตใจและอารมณ์เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความเหงาและเครียด ในแง่หนึ่งการหันมาใช้ชีวิตใกล้ชิดกับโซเชียลมีเดียยิ่งกว่าเดิมทำให้เราสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อกันได้แม้อยู่ห่างไกลกัน แต่การใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปก็อาจเกิดผลเสียได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ 3BB มองเห็นปัญหาและสนับสนุนให้มีการใช้โซเชียลมีเดียให้เหมาะสมและเท่าทัน เพื่อป้องกัน Mental Illness (ปัญหาทางสุขภาพจิต) ที่อาจจะเกิดขึ้น

การติดตามข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะบน Facebook หรือใน LINE Group ต่างๆ มากเกินไป จะยิ่งเป็นการตอกยํ้าความเลวร้ายของสถานการณ์ ความตึงเครียดของคนในสังคมรวมถึงความรู้สึกต่างๆ เช่นความกลัว ความเครียด ความโกรธ ทำให้สภาพจิตใจของผู้เสพอาจจะแย่ลงไปอีก จึงควรลดการเสพสื่อดังกล่าวลง หรือการทำ Social Detox (งดใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง) นอกจากนี้ควรเบนความสนใจไปยังเรื่องอื่นเพื่อสร้างความผ่อนคลาย เช่น อ่านหนังสือหรือออกกำลังกาย ก็ถือเป็นการเยียวยาจิตใจที่ดีอีกทางหนึ่ง
Social Media ยังมีผลกับสภาพจิตใจของเราในเรื่องความพอใจในชีวิตของตนเอง ทำให้เกิดความทุกข์จากการเปรียบเทียบกับผู้อื่น และมีแนวโน้มที่จะมีความหดหู่หรือซึมเศร้าได้ โดยทุกสิ่งที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไป
การที่โซเชียลมีเดียมีคอนเทนต์จำนวนมากปรากฏบนฟีดทำให้เราเคยชินกับการเปลี่ยนจากความสนใจเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่งอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อกลไกการรับรู้และทำให้ความอดทนของเราลดลงโดยไม่รู้ตัว ส่วนในเด็กหรือวัยรุ่น มีผลการวิจัยพบว่าการใช้โซเชียลมีเดียมีความเชื่อมโยงกับอาการสมาธิสั้นอีกด้วย
• การแชร์ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียทำได้ง่ายมาก เพียงคลิกครั้งเดียวก็สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง หากผู้ใช้ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องและแชร์ข้อมูลที่ผิดพลาด ทำให้เกิด ข่าวปลอม (Fake News) นำมาซึ่งความหวาดกลัว ความวุ่นวาย และเกิดผลเสียต่อผู้อื่นและสังคมได้ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนแชร์ข้อมูลออกไป เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือ Fake News
ไม่สนับสนุนและหลีกเลี่ยงการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying) ทั้งการใช้ถ้อยคำหยาบคาย การใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น การล้อเลียน หรือการส่งต่อข้อมูลลับในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะทำให้ฝ่ายที่ถูกกระทำเสียหาย อับอาย หรือเจ็บปวด และได้รับผลกระทบทางจิตใจ

3BB หนึ่งในผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต มุ่งมั่นให้บริการอย่างดีที่สุดตลอดมาในฐานะเพื่อนที่คอยเคียงข้างทุกคนในโลกดิจิตัล (Your Digital Companion) นอกเหนือจากการบริการหลักแล้วทาง 3BB ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ ทั้งนี้จึงขอสนับสนุนการใช้งานและสร้างสภาพแวดล้อมอินเทอร์เน็ตที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์ให้เหมาะสมสำหรับทุกคน ทั้ง เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ ในการกลั่นกรองข้อมูลอย่างถูกวิธี ที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นตามมา

X