ประกันรายได้เกษตรกร

ธ.ก.ส. เผยวิธีตรวจสอบสถานะโอนเงิน “ประกันรายได้เกษตรกร”

ก่อนหน้านี้ ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 (รอบที่ 1) สูงสุดตันละ 15,000 บาท

Home / NEWS / ธ.ก.ส. เผยวิธีตรวจสอบสถานะโอนเงิน “ประกันรายได้เกษตรกร”

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้ ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 (รอบที่ 1) สูงสุดตันละ 15,000 บาท
  • เกษตรกรผู้มิสิทธิได้รับการชดเชย จะต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • สามารถเช็กสถานะการโอนเงินได้ผ่านทางเว็บไซต์ ธ.ก.ส. / ATM / ปรับสมุดบัญชีเงินฝาก / line official ​ของ​ ธ.ก.ส.​

ภายหลังคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563 มีมติเห็นชอบให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 (รอบที่ 1) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าว โดยกลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ สูงสุดตันละ 15,000 บาท จำนวน 1.1 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ความชื้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 15

เกษตรกรผู้มิสิทธิได้รับการชดเชย จะต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เม.ย. -​ 31 ต.ค. 63 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 63 -​ 28 ก.พ. 64 และมีเงื่อนไข คือ เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการประกันฯ ได้แปลงละ 1 ครั้ง เท่านั้น เพื่อป้องกันการจ่ายเงินซ้ำซ้อน

โดยเกษตรกรสามารถเช็กได้ผ่านทาง ธ.ก.ส. โอนเงินได้แล้ว มีขั้นตอนดังนี้

  • เข้าไปเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
  • กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • เมื่อเงินเข้าระบบจะแจ้งโอนเรียบร้อย (แต่ถ้ายังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ธ.ก.ส. จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ)

และสามารถตรวจสอบผ่านทางช่องทางอื่นๆ ได้ อาทิ เช็กผ่านทางบัตร ATM , ปรับสมุดเงินฝากที่ธนาคาร , หรือ กดสมัครสมัครเช็กเงินเข้า-ออก ผ่านทาง line official ​ของ​ ธ.ก.ส.​ โดยกดแอดเพื่อน​ ใช้​ไอดี @baccfamily

X