โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 13/05/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 [วันแรกที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่] 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 0 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (คงที่ 3,017 ราย) ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 66…

Home / NEWS / สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 13/05/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

[วันแรกที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่]

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 0 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (คงที่ 3,017 ราย)
 • ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 66 ของโลก

🔵 เพิ่ม ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 46 ราย
⚫️ ผู้ป่วยเสียชีวิต 0 ราย

📍 ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ แบ่งเป็น 0 กลุ่ม

🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 2,844 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 117 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 56 ราย
🔹 ผู้ป่วยสะสม 3,017 ราย

📍 อายุเฉลี่ยผู้ป่วยยืนยัน

 • อายุน้อยสุด 1 เดือน
 • อายุมากสุด 97 ปี
 • อายุเฉลี่ย 39 ปี

📍 12 อันดับ จังหวัดที่พบผู้ป่วย 3,017 ราย 68 จังหวัด

 1. กรุงเทพฯ 1,531 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 16 ราย
 2. ภูเก็ต 224 ราย
 3. นนทบุรี 156 ราย
 4. ยะลา 125 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 8 ราย
 5. สมุทรปราการ 115 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 1 ราย
 6. ชลบุรี 85 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 7 ราย
 7. ปัตตานี 79 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 12 ราย
 8. สงขลา 44 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 19 ราย
 9. เชียงใหม่ 40 ราย
 10. ปทุมธานี 39 ราย
 • จังหวัดอื่นๆ 27 ราย

📍 จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวัง หรือ PUI
ตั้งแต่ 4 ม.ค. – 12 พ.ค. 2563

▪️ (สะสม) ตั้งแต่ 4 ม.ค. 2563

 • ผู้ป่วย PUI สะสม 107,617 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน 3,017 ราย
 • คิดเป็นเปอร์เซ็น 2.80%

▪️ (เปลี่ยนเกณฑ์ PUI) ตั้งแต่ 7 เม.ย. 2563

 • ผู้ป่วย PUI สะสม 76,793 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน 797 ราย
 • คิดเป็นเปอร์เซ็น 1.02%

▪️ (เปลี่ยนเกณฑ์ PUI) ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2563

 • ผู้ป่วย PUI สะสม 34,444 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน 63 ราย
 • คิดเป็นเปอร์เซ็น 0.18%

📍 เที่ยวบินนำคนไทยที่ตกค้างกลับไทย

▪️ วันที่ 13 พ.ค. 2563

 • ยูเครน (เคียฟ) PS1171 สุวรรณภูมิ เวลา 08.45 น. คนไทยตกค้าง จำนวน 13 ราย
 • ฟิลิปปินส์ (มะลิลา) FD9288 ดอนเมือง เวลา 14.45 น. คนไทยตกค้าง จำนวน 171 ราย
 • อินเดีย (คยา) WE8092 สุวรรณภูมิ เวลา 18.00 น. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี คนไทยตกค้าง จำนวน 129 ราย

▪️ วันที่ 14 พ.ค. 2563

 • เยอรมนี (แฟรงก์เฟิร์ต) LH772 สุวรรณภูมิ เวลา 01.30 น. คนไทยตกค้าง จำนวน 80 ราย
 • บังคลาเทศ (ธากา) SL2225 ดอนเมือง เวลา 14.30 น. แรงงาน คนทำงาน คนไทยตกค้าง จำนวน 197 ราย

📍 จำนวนคนไทยที่เดินทางเข้าประเทศผ่านด่านชายแดน
ข้อมูล 12 พ.ค. 2563

 • ลงทะเบียน 378 ราย
 • เดินทางเข้ามารวม 344 ราย
 • เป็นผู้ลงทะเบียน 276 ราย
 • ไม่ได้ลงทะเบียน 68 ราย
 • เมียนมาร์ 4 ราย
 • สปป.ลาว 6 ราย
 • มาเลเซีย 328 ราย
 • กัมพูชา 6 ราย

🌍 สถานการณ์ทั่วโลก

▪️ ผู้ป่วยสะสมทั่วโลก : 4,342,345 ราย +87,545 ราย
▪️ ผู้ป่วยอาการหนักทั่วโลก : 46,342 ราย – 594 ราย
▪️ รักษาหายทั่วโลก : 1,601,847 ราย +75,297 ราย
▪️ เสียชีวิตทั่วโลก : 292,893 ราย +5,600 ราย

🌍 10 อันดับ ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสม

 1. สหรัฐอเมริกา : 1,408,636 ราย +22,802 ราย
 2. สเปน 269,520 ราย +1,377 ราย
 3. ^ รัสเซีย 232,243 ราย +10,899 ราย
 4. อังกฤษ 226,463 ราย +3,403 ราย
 5. อิตาลี 221,216 ราย +1,402 ราย
 6. ฝรั่งเศส 178,225 ราย +802 ราย
 7. ^ บราซิล 178, 214 ราย +8,620 ราย
 8. เยอรมนี 173,171 ราย +595 ราย
 9. ตุรกี 141,475 ราย +1,704 ราย
 10. อิหร่าน 110,767 ราย +1,481 ราย
  ** อันดับที่ 66 ประเทศไทย 3,017 ราย

อย่าลืม คาถาปราบโควิด-19 “ล้างมือ ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง”

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 13/05/2563 | 11.30 น.