ลอยกระทงออนไลน์ สวนดุสิตโพล เทศกาลลอยกระทง โควิด-19

โพลล์ ระบุ คนเลือกลอยกระทงออนไลน์ ลดความเสี่ยงโควิด-19

เนื่องจากยังคงไม่มั่นใจการการระบาดของโควิด-19 และอาจจะเกิดคลัสเตอร์ได้

Home / NEWS / โพลล์ ระบุ คนเลือกลอยกระทงออนไลน์ ลดความเสี่ยงโควิด-19

ประเด็นน่าสนใจ

 • สวนดุสิตโพล ได้ทำการสำรวจความเป็นเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงในปีนี้
 • พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เลือกลอยกระทงออนไลน์ และยังคงมีความกังวลในการระบาดของโควิด-19

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ คนไทยกับเทศกาลลอยกระทงในยุคโควิด-19 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,139 คน ในช่วงวันที่ 6-12 พ.ย. ที่ผ่านมา หลังจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ อนุมัติให้สามารถจัดงานลอยกระทงในปี2564 นี้ได้ โดยพบว่า

หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มดีขึ้น และการผ่อนคลายที่เกิดขึ้นทำให้เริ่มมีสัญญาณในการจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ และมีผู้คนสนใจที่อยากจะไปร่วมมากขึ้น แต่ยังคงไม่ค่อยมั่นใจกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้

และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แนวโน้มของการลอยกระทงออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยสิ่งที่ประชาชนอยากลอยทิ้งไปมากที่สุดคือ โควิด-19 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังที่จะต้องการให้โรคโควิด-19 นี้หมดไปเสียที

ประชาชนคิดอย่างไร กรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อนุมัติให้หน่วยงานจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ ปี 2564 ได้

โดยประชาชนส่วนใหญ่ ยังคงกังวลกับการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ จากความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

 • กังวลเรื่องโควิด-19 กลัวเกิดคลัสเตอร์ใหม่ 60.04%
 • เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบทอดประเพณีอันดีงาม 52.29%
 • เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 50.00%
 • ทำให้บรรยากาศคึกคัก สนุกสนาน ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด 44.28%
 • เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจัดงานได้ตามปกติ 31.43%

หลังจากคลายล็อคและเปิดประเทศแล้ว ประชาชนสนใจจะไปร่วมเทศกาลลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่าง ๆ หรือไม่

ประชาชนที่ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่ไป จำนวน 43.94% และยังไม่แน่ใจ 30.68% ในขณะที่มีผู้ที่เลือกจะเดินทางไปร่วมงานลอยกระทงเพียง 25.38%

ถ้าได้ไปลอยกระทง ประชาชนจะเลือกใช้กระทงแบบใด

เมื่อสอบถามถึงการเลือกใช้กระทงในการลอย ส่วนใหญ่ ระบุว่า กระทงออนไลน์ 33.50%, กระทงวัสดุธรรมชาติ 26.99%, ทำกระทงเอง 23.56% และ กระทงขนมปัง 15.95%

ความมั่นใจต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้

ประชาชนส่วนใหญ่กว่า 40% ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจในมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้ และอีก 30.71% ระบุว่า ไม่มั่นใจ โดยมีเพียง 4.86% ที่บอกว่า มั่นใจมาก และ ค่อนข้างมั่นใจ 23.57%

สิ่งที่อยากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานลอยกระทงในปีนี้

 • มีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด สวมหน้ากากตลอดเวลา มีจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง 86.82%
 • สถานที่จัดงานต้องเหมาะสม ระบายอากาศได้ดีไม่แออัด 63.05%
 • รักษาความปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากพลุ ดอกไม้ไฟ เพลิงไหม้ ฯลฯ 50.04%
 • เน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 47.89%
 • ตรวจสอบความแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเรือ สถานที่จัดงานริมน้ำ 41.52%

การลอยกระทงในปีนี้ที่มีโควิด-19 แตกต่างจากปีที่ผ่าน ๆ มาอย่างไร

 • งดเว้นการไปสถานที่แออัด 68.04%
 • ระวังสุขภาพมากขึ้น 62.16%
 • เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด 50.40%
 • ความสนุกสนานน้อยลง 44.52%
 • ประหยัดมากขึ้น 39.90%

สิ่งที่ประชาชนอยากลอยไปกับกระทงในปีนี้

 • โควิด-19 87.84%
 • ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ 59.10%
 • ข้าวของแพง น้ำมันแพง 57.84%
 • ความยากจน 55.41%
 • ปัญหาการเมือง 54.41%

ที่มา – https://suandusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2564/PS-2564-1636853330.pdf

X