เงินเยียวยาผู้ประกันตน เงินเยียวยาโควิด-19

ตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวยา และวันโอนเงิน ม.33 ม.39 ม.40

ตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวยา และวันโอนเงิน ผู้ประกันตน ม33 ม39 ม40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

Home / NEWS / ตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวยา และวันโอนเงิน ม.33 ม.39 ม.40

ตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวยา และวันโอนเงิน ผู้ประกันตน ม33 ม39 ม40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

10 จังหวัด

 • กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

3 จังหวัด

 • ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา

16 จังหวัด

 • กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

9 ประเภทกิจการได้รับเงินเยียวยา

 1. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 2. ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร
 3. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 4. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
 6. การก่อสร้าง
 7. ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
 8. การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 9. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
ตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวยา และวันโอนเงิน ม.33 ม.39 ม.40
ตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวยา และวันโอนเงิน ม.33 ม.39 ม.40

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33)

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 39)

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้แล้ววันนี้
ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่เดียวเท่านั้น
https://www.sso.go.th/eform_news/