ข่าวสดวันนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส

จัดการจราจร สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เสด็จเยือนไทย

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ครม.เตรียมรับเสด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขแห่งนคร รัฐวาติกันและศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกที่จะเสด็จเยือนประเทศไทย ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย ที่จะเริ่มต้นในวันนี้
  • เจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางเสด็จ คริสต์ศาสนิกชนและชาวไทยทั่วประเทศเฝ้ารอต้อนรับ
  • สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนประเทศไทย ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.

กองบัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งประชาสัมพันธ์ ระหว่าง วันที่ 20 – 23 พ.ย. 62 มีการจัดการจราจร กรณีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเฉพาะวันที่ 21 – 22 พ.ย.62

 

เส้นทางปิดการจราจร (เฉพาะเมื่อขบวนฯผ่าน) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

เวลา 08.30น. – 09.00น. (ที่ประทับแรม – ทำเนียบรัฐบาล)

1.ถนนสาทร (แยกประมวล – แยกวิทยุ)
2.ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2)
3.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่วนพระราม 4/2 – ต่างระดับมักกะสัน)
4.ทางพิเศษศรีรัช (ต่างระดับมักกะสัน – ด่วนยมราช)
5.ถนนพิษณุโลก (แยกยมราช – แยกพาณิชยการ)

เวลา 09.40น. – 10.00น. (ทำเนียบรัฐบาล – วัดราชบพิธฯ)

1.ถนนพิษณุโลก (แยกพาณิชยการ – แยกสวนมิสกวัน)
2.ถนนราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยกผ่านพิภพ)
3.ถนนอัษฎางค์ (แยกผ่านพิภพ – สะพานหก)

เวลา 09.40น. – 10.00น. (ทำเนียบรัฐบาล – วัดราชบพิธฯ)

1.ถนนอัษฎางค์ (สะพานหก – แยกผ่านพิภพ)
2.ถนนราชดำเนิน (แยกผ่านพิภพ – แยกสวนมิสกวัน)
3.ถนนพิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน – ทางขึ้นด่วนยมราช)
4.ทางพิเศษศรีรัช (ด่วนยมราช – ต่างระดับมักกะสัน)
5.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ต่างระดับมักกะสัน – ด่วนพระราม 4/2)

เวลา 16.30น. – 17.00น. (ที่ประทับแรม – พระที่นั่งอัมพรสถาน)

1.ถนนสาทร (แยกประมวล – แยกวิทยุ)
2.ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2)
3.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่วนพระราม 4/2 – ต่างระดับมักกะสัน)
4.ทางพิเศษศรีรัช (ต่างระดับมักกะสัน – ด่วนยมราช)
5.ถนนพิษณุโลก (แยกยมราช – แยกสวนมิสกวัน)
6.ถนนราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยกพระรูป ร.5)

เวลา 17.20น. – 17.50น. (พระที่นั่งอัมพรสถาน – สนามกีฬาฯ)

1.ถนนราชดำเนิน (แยกพระรูป ร.5 – แยกสวนมิสกวัน)
2.ถนนพิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน – แยกยมราช)
3.ถนนเพชรบุรี (แยกยมราช – แยกราชเทวี)
4.ถนนพญาไท (แยกราชเทวี – แยกปทุมวัน)
5.ถนนพระรามที่ 1 (แยกปทุมวัน – แยกเจริญผล)

เวลา 19.50น. – 20.20น. (สนามกีฬาฯ – ที่ประทับแรม)

1.ซอยจุฬาลงกรณ์ 5
2.ถนนพระรามที่ 1 (แยกเจริญผล – แยกปทุมวัน)
3.ถนนพญาไท (แยกปทุมวัน – แยกสามย่าน)
4.ถนนพระราม 4 (แยกสามย่าน – แยกวิทยุ)
5.ถนนสาทร (แยกวิทยุ – แยกประมวล)

เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนใช้ ได้แก่ ถนนสีลม , ถนนราชดำริ , ถนนสุขุมวิท , ถนนเพลินจิต , ถนนเพชรบุรี , ถนนราชปรารภ ,
ถนนจตุรทิศ , ถนนพระราม 6 , ถนนศรีอยุธยา , ถนนหลานหลวง , ถนนจักรวรรดิ และ ถนนเยาวราช

เส้นทางปิดการจราจร (เฉพาะเมื่อขบวนฯผ่าน) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00น. – 09.45น. (ที่ประทับแรม – โบสถ์นักบุญเปโต อำเภอสามพราน นครปฐม)

1.ถนนสาทร (แยกประมวล – แยกวิทยุ)
2.ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2)
3.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่วนพระราม 4/2 – ต่างระดับมักกะสัน)
4.ทางพิเศษศรีรัช (ต่างระดับมักกะสัน – ด่วนยมราช)
5.ถนนพิษณุโลก (แยกยมราช – แยกสวนมิสกวัน)
6.ถนนราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยก จปร.)
7.ถนนสะพานพระราม 8
8.คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี

เวลา 12.30น. – 13.15น. (โบสถ์นักบุญเปโต อำเภอสามพราน นครปฐม – ที่ประทับแรม)

1.คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
2.ถนนสะพานพระราม 8
3.ถนนราชดำเนิน (แยก จปร. – แยกสวนมิสกวัน)
4.ถนนพิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน – แยกยมราช)
5.ทางพิเศษศรีรัช (ด่วนยมราช – ต่างระดับมักกะสัน)
6.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ต่างระดับมักกะสัน – ด่วนพระราม 4/2)
7.ถนนพระราม 4 (ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2 – แยกวิทยุ)
8.ถนนสาทร (แยกวิทยุ – แยกประมวล)

เวลา 15.00น. – 15.20น. (ที่ประทับแรม – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

1.ถนนสาทร (แยกประมวล – แยกวิทยุ)
2.ถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ – แยกสามย่าน)
3.ถนนพญาไท (แยกสามย่าน – แยกปทุมวัน)

เวลา 16.10น. – 16.30น. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – อาสนวิหารอัสสัมชัญ)

1.ถนนพญาไท (แยกปทุมวัน – แยกสามย่าน)
2.ถนนพระราม 4 (แยกสามย่าน – ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง)
3.ทางพิเศษศรีรัช (ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง – ด่วนสีลม)
4.ถนนสีลม (ทางลงด่วนสีลม – แยกบางรัก)
5.ถนนเจริญกรุง (แยกบางรัก – ซอยเจริญกรุง 40)

เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้ ได้แก่ ถนนสีลม , ถนนราชดำริ , ถนนสุขุมวิท , ถนนเพลินจิต , ถนนพระราม 1 , ถนนเพชรบุรี , ถนนราชปรารภ , ถนนพระราม 6 , ถนนศรีอยุธยา , ถนนหลานหลวง และ ถนนเยาวราช เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและวางแผนในการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าว


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ช่วง 10-14 ส.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้น ฝนตกหนัก

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ – 06.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 7 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,932 – 2,938) ประเทศไทย…

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ โดยมีรางวัลที่น่าสนใจดังนี้ รางวัลเกียรติยศคนทีวี ได้แก่ สุรางค์ เปรมปรีดิ์…

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศให้ผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิตรวจเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรณีเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ…

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ “นิด้าโพล” ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่างทั่วประเทศ ในเรื่อง “เรื่องของ อนาคตใหม่” หลังศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี และการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ…

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลเตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ในการควบคุมการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการดูแลความสงบและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนเกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น ทาง พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้ออกมาตอบข้อสงสัยถึงเรื่องดังกล่าว ว่า อาจจะเป็นไปได้ ที่จะมีการใช้กฎหมายพิเศษในการดูแลประชาชน…

เพื่อไทย แถลงไม่มีอำนาจเลือกผู้อภิปราย-จัดสรรเวลา

เพื่อไทย แถลงไม่มีอำนาจเลือกผู้อภิปราย-จัดสรรเวลา

คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ชี้แจง เกี่ยวกับภารกิจการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยระบุ หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการพิเศษนั้น ทำหน้าที่ในส่วนของการสนับสนุนทางด้านข้อมูล ฝึกซ้อมผู้อภิปราย และคอยสังเกตการอภิปรายนอกสภาเท่านั้น คณะกรรมการกิจการพิเศษ มิได้มีอำนาจหน้าที่ในการคัดเลือกตัวผู้อภิปราย หรือจัดสรรเวลาและควบคุมการอภิปราย รวมทั้งมิได้วางแผนว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีท่านใดทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกิจการพิเศษ…

X