อาหารกลางวันเด็ก โกงเงินอาหารกลางวันเด็ก

เร่งสอบ!! ครูนำเงินอาหารกลางวันไปจ่ายงวดรถ

นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และตัวแทนโรงเรียนที่ถูกร้องเรียน เพื่อสอบถามรายละเอียดกรณีครูร้องเรียนว่าครูการเงินของโรงเรียน หักเงินค่าอาหารกลางวันเด็ก ที่ได้รับการอุดหนุนไปจ่ายค่างวดรถเดือนละ 4,800 บาท จากข้อมูลพบว่าโรงเรียนี้ได้รับงบอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเฉลี่ยวันละ 1,040 บาท…

Home / NEWS / เร่งสอบ!! ครูนำเงินอาหารกลางวันไปจ่ายงวดรถ

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรณีครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ร้องเรียนว่ามี ครูการเงินคนหนึ่ง นำเงินอาหารกลางวันนักเรียนไปจ่ายค่างวดรถ
  • นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์เรียกทุกฝ่ายสอบสวนอย่างเร่งด่วน

นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และตัวแทนโรงเรียนที่ถูกร้องเรียน เพื่อสอบถามรายละเอียดกรณีครูร้องเรียนว่าครูการเงินของโรงเรียน หักเงินค่าอาหารกลางวันเด็ก ที่ได้รับการอุดหนุนไปจ่ายค่างวดรถเดือนละ 4,800 บาท

จากข้อมูลพบว่าโรงเรียนี้ได้รับงบอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเฉลี่ยวันละ 1,040 บาท ตามจำนวนนักเรียน ซึ่งก็เป็นเงินที่ไม่มากนัก ที่จะไปจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหาร ทางโรงเรียนจึงใช้วิธีให้ครูผลัดเปลี่ยนกันรับผิดชอบเรื่องการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็ก แต่เพื่อความสบายใจของผู้ปกครองและประโยชน์ของนักเรียน ก็ได้ขอความร่วมมือให้จัดอาสาสมัครมาช่วยครูประกอบอาหารที่โรงเรียนด้วยสัปดาห์ละ 1-2 คน เพื่อลดผลกระทบ

ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความไม่เข้าใจกันของครู แต่ก็ต้องรอกระบวนการตรวจสอบอีกครั้ง ส่วนนักเรียนคนหนึ่ง บอกว่า แต่ละวันทางโรงเรียนจะปรับเปลี่ยนเมนูอาหารตลอด เท่าที่รับประทานมารสชาติก็อร่อย ปริมาณพออิ่ม และครบ 5 หมู่

X