วัคซีนโควิด-19

สรุป อาการไม่พึงประสงค์ จากวัคซีน Pfizer – Moderna – Astrazeneca ของแคนาดา

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • แคนาดาฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วกว่า 19 ล้านโดส หรือมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1 โดสเป็นจำนวน 46.4% ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 • มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์รวม 5,015 รายงาน คิดเป็น 0.033% ของจำนวนวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชน
 • เป็นอาการไม่พึงประสงค์ไม่รุนแรง 4,143 รายงาน และมีอาการรุนแรงจำนวนทั้ง 872 ราย
 • มีการรายงานเสียชีวิตจากการเข้ารับวัคซีนแล้ว 56 ราย โดย 23 รายระบุว่า ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน

ประเทศแคนาดาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการฉีดวัคซีนเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับประชาชน ซึ่งยอดล่าสุด (19 พ.ค.) ประชาชนชาวแคนาดาได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 สูงถึง 46.40% หรือกว่า 19 ล้านโดส เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่าวันละ 3-4 แสนโดส ตั้งแต่19 ธ.ค.2563 และมีการเพิ่มปริมาณการฉีดมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับวัคซีนที่มีการใช้ในประเทศแคนาดานั้นมีวัคซีนอนุมัติใช้งานทั้งหมด 5 ตัวด้วยกัน คือ

 • Pfizer (สั่งซื้อ 76 ล้านโดส)
 • Moderna (สั่งซื้อ 44 ล้านโดส)
 • Astrazeneca (สั่งซื้อ 20 ล้านโดส)
 • Covishield (Astrazeneca จากโรงงานในอินเดีย จำนวน 2 ล้านโดส)
 • Janssen ของ John & Johnson (สั่งซื้อ 38 ล้านโดส)

รายงานการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวแคนาดา

โดยวัคซีนหลักของแคนาดาคือ Pfizer ที่ได้มีการฉีดให้กับประชาชน ที่ทางการแคนาดาได้สนับสนุนเงินทุนในการวิจัยให้กับทาง Pfizer จำนวน 275 ล้านเหรียญแคนาดา หรือราว 7,155 พันล้านบาท ตั้งแต่ในเดือน มี.ค. 2563 ควบคู่กับสนับสนุนเงินทุนในการต่อสู้กับโควิด-19 อีกว่า 1 พันล้านเหรียญแคนาดา หรือราว 2.6 หมื่นล้านบาท ส่วนวัคซีนของ AstraZeneca นั้น แคนาดาได้สั่งซื้อจำนวน 20 ล้านโดส ในช่วงเดือน ก.ย. 2563

นอกจากนี้ แคนาดายังได้สนับสนุนวัคซีนอีกจำนวน 6 รายด้วยเงินทุน 37 ล้านเหรียญ หรือราว 1,160 ล้านบาท เพื่อให้มีการผลิตวัคซีนทั้ง 6 รายในประเทศอีกด้วย

จากจำนวนเงินทุนสนับสนุนต่าง ๆ ที่แคนาดาลงไปทั้งหมด ทำให้แคนาดาสามารถจัดหาวัคซีนได้ สั่งจองวัคซีนรวมแล้วกว่า 320 ล้านโดส สำหรับใช้งานในประเทศ ที่มีประชากรทั้งหมดราว 37 ล้านคน โดยมี 5 ตัวด้วยกันที่อนุมัติใช้งานและมีการจัดส่งมาใช้ในแคนาดาแล้วดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น

จากจำนวนวัคซีนทั้งหมดที่แคนาดาทยอยได้รับต่อเนื่อง ทำให้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ทำให้แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศลำดับต้น ๆ ที่มีอัตราการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมาก โดยวัคซีนที่มีการใช้งานมากที่สุดคือ Pfizer, Moderna และ Astrazeneca ตามลำดับ

รายงานผลข้างเคียงของวัคซีน

จากจำนวนกว่า 15 ล้านโดส ที่ได้มีการฉีดไปในช่วงตั้งแต่เดือน ธ.ค. 63 จนถึง 7 พ.ค. 64 ทางการแคนาดารายงานว่า มีการค้นพบอาการข้างเคียงของการได้รับวัคซีนทั้งหมด 5,015 รายด้วยกัน หรือคิดเป็นราว 0.033% ของจำนวนวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชน

โดยจำนวน 4,143 รายงานพบว่า เป็นอาการไม่พึงประสงค์ ที่ไม่ร้ายแรง มีอาการรุนแรงจำนวนทั้ง 872 ราย ซึ่งในอาการไม่พึงประสงค์ที่มีรายงานนั้น เป็นการพบใหม่จำนวน 316 รายงานด้วยกัน (ไม่ร้ายแรง 199 รายงาน และ อาการรุนแรง 117 รายงาน) ซึ่งเมื่อคิดเฉพาะรายงานที่มีอาการรุนแรงพบว่า มีอัตรา 5.7 รายงาน: 100,000 โดส

รายงานอาการไม่พึงประสงค์รายสัปดาห์ของแคนาดา

ซึ่งในจำนวนการฉีดที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มของการพบอาการไม่พึงประสงค์ทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงนั้น มีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกัน ในแต่ละสัปดาห์ เมื่อเทียบเป็นจำนวนของการรายงานแล้ว พบว่า

 • วัคซีนไฟเซอร์มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ 2,817 รายงาน จากวัคซีนเกือบ 11 ล้านโดส
 • โมเดอร์นา มีรายงาน 1,677 รายงาน จาก 3 ล้านโดส
 • แอสตราเซเนก้า 489 รายงาน จาก 2.1 ล้านโดส

หากคิดเป็นจำนวนรายงานไม่พึงประสงค์ ต่อวัคซีน 100,000 โดส พบว่า

 • วัคซีนของ Astrazeneca มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์น้อยที่สุด คือ ราว 22.55 ราย : 100,000 โดส
 • วัคซีนของโมเดอร์นา มีอัตราสูงกว่า อยู่ที่ 55.53 ราย : 100,000 โดส
 • วัคซีน Pfizer มีรายงานอยู่ที่ 25.88 ราย : 100,000 โดส

หากดูเฉพาะรายงานที่เป็นอาการร้ายแรงพบว่า

 • วัคซีน Astrazeneca มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงอยู่ที่ 7.06 ราย : 100,000 โดส วัคซีนโมเตอร์นา พบน้อยสุดอยู่ที่ 3.84 ราย : 100,000 โดส
 • วัคซีนของ Pfizer พบ 5.30 ราย:100,000 โดส

หากดูละเอียดลงไปถึงกลุ่มช่วงอายุ และเพศ ในทุกวัคซีน 100,000 โดส พบว่า ในช่วงอายุ 30-39 ปี จะพบอาการไม่พึงประสงค์มากที่สุด อัตราการพบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 44.9 ราย: 100,000 โดส ในขณะที่พบในเพศชาย 11.5ราย:100,000 โดส ซึ่งคล้ายคลึงกับในรายงานของสหรัฐฯ และอังกฤษ

สำหรับรายงานอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง

สำหรับอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงที่พบนั้น มีรายงานพบภาวะลิ่มเลือดในวัคซีน Astrazeneca จำนวน 15 ราย (จากจำนวนกว่า 2.1 ล้านโดส) โดยมี 2 รายที่มีรายงานการเสียชีวิตและเชื่อมโยงกับภาวะการเกิดลิ่มเลือดดังกล่าว

สำหรับผู้ที่เข้ารับวัคซีนและมีรายงานการเสียชีวิตนั้น ในประเทศแคนาดามีรายงานทั้งหมด 56 ราย (จากจำนวนการฉีดวัคซีนกว่า 15 ล้านโดส) โดย

 • ตรวจสอบแล้วไม่เชื่อมโยงกับวัคซีน 23 ราย
 • ข้อมูลไม่เพียงพอในการตรวจสอบ 3 ราย
 • คาดว่าเชื่อมโยงกับการได้รับวัคซีน 2 ราย
 • และอีก 28 รายยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ


แท็ก: NEWS ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

ออสเตรเลียเล็งเปลี่ยนนิยาม ‘วัคซีนครบโดส’ จาก 2 เป็น 3 โดส

ออสเตรเลียเล็งเปลี่ยนนิยาม ‘วัคซีนครบโดส’ จาก 2 เป็น 3 โดส

ออสเตรเลีย เปลี่ยนแปลงการนิยาม ฉีดวัคซีนครบโดส จาก 2 เข็ม เป็น 3 เข็ม

อย. สหรัฐฯ ไฟเขียวใช้งานวัคซีนโควิด-19 ‘โมเดอร์นา’ เต็มรูปแบบ

อย. สหรัฐฯ ไฟเขียวใช้งานวัคซีนโควิด-19 ‘โมเดอร์นา’ เต็มรูปแบบ

อย. ของสหรัฐฯ อนุมัติการใช้งานวัคซีนโควิด “สไปก์แวกซ์” ของโมเดอร์นาอย่างเต็มรูปแบบสำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 4

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 4

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดโดสกระตุ้นเข็มที่ 4 โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ (27 ม.ค. 65)

ผลทดลองพบ ‘วัคซีนโควิด-19 mRNA’ ฝีมือจีน ปลอดภัย-มีประสิทธิภาพ

ผลทดลองพบ ‘วัคซีนโควิด-19 mRNA’ ฝีมือจีน ปลอดภัย-มีประสิทธิภาพ

ผลการศึกษาในวารสารการแพทย์แลนเซ็ต ไมโครบ ระบุ วัคซีนโควิด ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ ของจีน มีความปลอดภัย ระหว่างการทดลองในมนุษย์ระยะแรก

วิจัยชี้ ‘วัคซีนโควิด-19’ ไม่ได้ลดโอกาส ‘ตั้งครรภ์’

วิจัยชี้ ‘วัคซีนโควิด-19’ ไม่ได้ลดโอกาส ‘ตั้งครรภ์’

ผลการศึกษาฉบับใหม่ ในสหรัฐฯ เผยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการตั้งครรภ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ โดสกระตุ้นเข็มที่ 4

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ โดสกระตุ้นเข็มที่ 4

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 4 ในรูปแบบกลุ่มองค์กร/นิติบุคคล ขั้นต่ำ 10 คนขึ้นไป

ประสิทธิภาพวัคซีนต่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

ประสิทธิภาพวัคซีนต่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

ประเด็นสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ ผู้ผลิตวัคซีนยังคงเร่งศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน รวมถึงสูตรของวัคซีนในการต่อสู้กับโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่า การฉีดวัคซีนยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในการลดอัตราการเสียชีวิต และการป่วยรุนแรงจากโรคโควิด-19 วัคซีนที่มีใช้อยู่ในขณะนี้ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยลดอัตราการตายและการป่วยรุนแรงได้ ความกังวลอีกส่วนหนึ่ง คือการที่ไวรัสจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีการใช้งานกันอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในขณะนี้ ทางทีมนักวิจัยยังคงเร่งในการศึกษาเพิ่มเติมและทดสอบว่า…

วิธีเดินทางไป ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ

วิธีเดินทางไป ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ การเดินทาง วิธีการเดินทางไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ “สถานีกลางบางซื่อ”

วัคซีนโมเดอร์นา 1.38 ล้านโดส ถึงไทย 27 พ.ย.นี้

วัคซีนโมเดอร์นา 1.38 ล้านโดส ถึงไทย 27 พ.ย.นี้

องค์การเภสัชกรรม เผย วัคซีนโมเดอร์นา ล็อตจากสหรัฐฯ จำนวน 1.38 ล้านโดส จะถึงไทยวันที่ 27 พ.ย.นี้

X