วัคซีนโควิด-19

สรุป อาการไม่พึงประสงค์ จากวัคซีน Pfizer – Moderna – Astrazeneca ของแคนาดา

ประเด็นน่าสนใจ

 • แคนาดาฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วกว่า 19 ล้านโดส หรือมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1 โดสเป็นจำนวน 46.4% ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 • มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์รวม 5,015 รายงาน คิดเป็น 0.033% ของจำนวนวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชน
 • เป็นอาการไม่พึงประสงค์ไม่รุนแรง 4,143 รายงาน และมีอาการรุนแรงจำนวนทั้ง 872 ราย
 • มีการรายงานเสียชีวิตจากการเข้ารับวัคซีนแล้ว 56 ราย โดย 23 รายระบุว่า ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน

ประเทศแคนาดาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการฉีดวัคซีนเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับประชาชน ซึ่งยอดล่าสุด (19 พ.ค.) ประชาชนชาวแคนาดาได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 สูงถึง 46.40% หรือกว่า 19 ล้านโดส เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่าวันละ 3-4 แสนโดส ตั้งแต่19 ธ.ค.2563 และมีการเพิ่มปริมาณการฉีดมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับวัคซีนที่มีการใช้ในประเทศแคนาดานั้นมีวัคซีนอนุมัติใช้งานทั้งหมด 5 ตัวด้วยกัน คือ

 • Pfizer (สั่งซื้อ 76 ล้านโดส)
 • Moderna (สั่งซื้อ 44 ล้านโดส)
 • Astrazeneca (สั่งซื้อ 20 ล้านโดส)
 • Covishield (Astrazeneca จากโรงงานในอินเดีย จำนวน 2 ล้านโดส)
 • Janssen ของ John & Johnson (สั่งซื้อ 38 ล้านโดส)

รายงานการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวแคนาดา

โดยวัคซีนหลักของแคนาดาคือ Pfizer ที่ได้มีการฉีดให้กับประชาชน ที่ทางการแคนาดาได้สนับสนุนเงินทุนในการวิจัยให้กับทาง Pfizer จำนวน 275 ล้านเหรียญแคนาดา หรือราว 7,155 พันล้านบาท ตั้งแต่ในเดือน มี.ค. 2563 ควบคู่กับสนับสนุนเงินทุนในการต่อสู้กับโควิด-19 อีกว่า 1 พันล้านเหรียญแคนาดา หรือราว 2.6 หมื่นล้านบาท ส่วนวัคซีนของ AstraZeneca นั้น แคนาดาได้สั่งซื้อจำนวน 20 ล้านโดส ในช่วงเดือน ก.ย. 2563

นอกจากนี้ แคนาดายังได้สนับสนุนวัคซีนอีกจำนวน 6 รายด้วยเงินทุน 37 ล้านเหรียญ หรือราว 1,160 ล้านบาท เพื่อให้มีการผลิตวัคซีนทั้ง 6 รายในประเทศอีกด้วย

จากจำนวนเงินทุนสนับสนุนต่าง ๆ ที่แคนาดาลงไปทั้งหมด ทำให้แคนาดาสามารถจัดหาวัคซีนได้ สั่งจองวัคซีนรวมแล้วกว่า 320 ล้านโดส สำหรับใช้งานในประเทศ ที่มีประชากรทั้งหมดราว 37 ล้านคน โดยมี 5 ตัวด้วยกันที่อนุมัติใช้งานและมีการจัดส่งมาใช้ในแคนาดาแล้วดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น

จากจำนวนวัคซีนทั้งหมดที่แคนาดาทยอยได้รับต่อเนื่อง ทำให้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ทำให้แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศลำดับต้น ๆ ที่มีอัตราการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมาก โดยวัคซีนที่มีการใช้งานมากที่สุดคือ Pfizer, Moderna และ Astrazeneca ตามลำดับ

รายงานผลข้างเคียงของวัคซีน

จากจำนวนกว่า 15 ล้านโดส ที่ได้มีการฉีดไปในช่วงตั้งแต่เดือน ธ.ค. 63 จนถึง 7 พ.ค. 64 ทางการแคนาดารายงานว่า มีการค้นพบอาการข้างเคียงของการได้รับวัคซีนทั้งหมด 5,015 รายด้วยกัน หรือคิดเป็นราว 0.033% ของจำนวนวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชน

โดยจำนวน 4,143 รายงานพบว่า เป็นอาการไม่พึงประสงค์ ที่ไม่ร้ายแรง มีอาการรุนแรงจำนวนทั้ง 872 ราย ซึ่งในอาการไม่พึงประสงค์ที่มีรายงานนั้น เป็นการพบใหม่จำนวน 316 รายงานด้วยกัน (ไม่ร้ายแรง 199 รายงาน และ อาการรุนแรง 117 รายงาน) ซึ่งเมื่อคิดเฉพาะรายงานที่มีอาการรุนแรงพบว่า มีอัตรา 5.7 รายงาน: 100,000 โดส

รายงานอาการไม่พึงประสงค์รายสัปดาห์ของแคนาดา

ซึ่งในจำนวนการฉีดที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มของการพบอาการไม่พึงประสงค์ทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงนั้น มีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกัน ในแต่ละสัปดาห์ เมื่อเทียบเป็นจำนวนของการรายงานแล้ว พบว่า

 • วัคซีนไฟเซอร์มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ 2,817 รายงาน จากวัคซีนเกือบ 11 ล้านโดส
 • โมเดอร์นา มีรายงาน 1,677 รายงาน จาก 3 ล้านโดส
 • แอสตราเซเนก้า 489 รายงาน จาก 2.1 ล้านโดส

หากคิดเป็นจำนวนรายงานไม่พึงประสงค์ ต่อวัคซีน 100,000 โดส พบว่า

 • วัคซีนของ Astrazeneca มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์น้อยที่สุด คือ ราว 22.55 ราย : 100,000 โดส
 • วัคซีนของโมเดอร์นา มีอัตราสูงกว่า อยู่ที่ 55.53 ราย : 100,000 โดส
 • วัคซีน Pfizer มีรายงานอยู่ที่ 25.88 ราย : 100,000 โดส

หากดูเฉพาะรายงานที่เป็นอาการร้ายแรงพบว่า

 • วัคซีน Astrazeneca มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงอยู่ที่ 7.06 ราย : 100,000 โดส วัคซีนโมเตอร์นา พบน้อยสุดอยู่ที่ 3.84 ราย : 100,000 โดส
 • วัคซีนของ Pfizer พบ 5.30 ราย:100,000 โดส

หากดูละเอียดลงไปถึงกลุ่มช่วงอายุ และเพศ ในทุกวัคซีน 100,000 โดส พบว่า ในช่วงอายุ 30-39 ปี จะพบอาการไม่พึงประสงค์มากที่สุด อัตราการพบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 44.9 ราย: 100,000 โดส ในขณะที่พบในเพศชาย 11.5ราย:100,000 โดส ซึ่งคล้ายคลึงกับในรายงานของสหรัฐฯ และอังกฤษ

สำหรับรายงานอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง

สำหรับอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงที่พบนั้น มีรายงานพบภาวะลิ่มเลือดในวัคซีน Astrazeneca จำนวน 15 ราย (จากจำนวนกว่า 2.1 ล้านโดส) โดยมี 2 รายที่มีรายงานการเสียชีวิตและเชื่อมโยงกับภาวะการเกิดลิ่มเลือดดังกล่าว

สำหรับผู้ที่เข้ารับวัคซีนและมีรายงานการเสียชีวิตนั้น ในประเทศแคนาดามีรายงานทั้งหมด 56 ราย (จากจำนวนการฉีดวัคซีนกว่า 15 ล้านโดส) โดย

 • ตรวจสอบแล้วไม่เชื่อมโยงกับวัคซีน 23 ราย
 • ข้อมูลไม่เพียงพอในการตรวจสอบ 3 ราย
 • คาดว่าเชื่อมโยงกับการได้รับวัคซีน 2 ราย
 • และอีก 28 รายยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

อย. แจง วัคซีนสปุตนิก วี ยังขาดส่งข้อมูลสำคัญ ทำขั้นตอนพิจารณาสะดุด

อย. แจง วัคซีนสปุตนิก วี ยังขาดส่งข้อมูลสำคัญ ทำขั้นตอนพิจารณาสะดุด

ก่อนหน้านี้ บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด ได้ยื่นเอกสารขออนุญาตวัคซีนสปุตนิก วี กับทาง อย.

ญี่ปุ่น เตรียมส่งวัคซีนแอสตราเซเนกา ช่วยเวียดนาม 1 ล้านโดส

ญี่ปุ่น เตรียมส่งวัคซีนแอสตราเซเนกา ช่วยเวียดนาม 1 ล้านโดส

มีแผนจะส่งวัคซีนช่วยเหลือประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อีก รวมถึงไทยด้วย

ศบค.อัพเดทยอดการฉีดวัคซีน วันที่ 15 มิ.ย. 64

ศบค.อัพเดทยอดการฉีดวัคซีน วันที่ 15 มิ.ย. 64

รายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเเละสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน

สธ. แจงผู้ที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด กลุ่มผู้สูงวัย – 7 โรครุมเร้า

สธ. แจงผู้ที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด กลุ่มผู้สูงวัย – 7 โรครุมเร้า

สธ.เยียวยาผู้ที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มผู้สูงวัย – 7 โรครุมเร้า ขยายจุด One Stop Service รับกลุ่มเปราะบาง ฉีดที่ “สถานีกลางบางซื่อ”

วัคซีน ChulaCov19 ของไทย ทดลองในมนุษย์ครั้งแรกแล้ว

วัคซีน ChulaCov19 ของไทย ทดลองในมนุษย์ครั้งแรกแล้ว

วานนี้ ( 14 มิ.ย.) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบการฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครผู้ผ่านการคัดกรองที่มีสุขภาพดีระยะที่ 1 และต่อเนื่องในระยะที่ 2…

กลุ่มประเทศ G7 ยืนยันแบ่งปันวัคซีนโควิด-19 ให้ประเทศยากจน 870 ล้านโดส

กลุ่มประเทศ G7 ยืนยันแบ่งปันวัคซีนโควิด-19 ให้ประเทศยากจน 870 ล้านโดส

คณะผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา 7 ประเทศ (G7) ได้เห็นพ้องแบ่งปันวัคซีนโควิด อย่างน้อย 870 ล้านโดส ให้กลุ่มประเทศยากจนที่สุด

รพ.หลายแห่ง เลื่อนฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ พรุ่งนี้ หลังเลื่อนการจัดส่ง

รพ.หลายแห่ง เลื่อนฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ พรุ่งนี้ หลังเลื่อนการจัดส่ง

หลังมีการเลื่อนกำหนดการจัดส่งวัคซีน Astrazeneca ในช่วงวันที่ 14 มิ.ย. เป็น 16 มิ.ย.

สหรัฐฯ ไฟเขียว ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส เข้าสภาไม่ต้องสวมหน้ากาก

สหรัฐฯ ไฟเขียว ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส เข้าสภาไม่ต้องสวมหน้ากาก

แนวโน้มผู้เข้ารับวัคซีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังน้อยกว่าในช่วงเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา

จีนทดลองวัคซีน ‘พ่นจมูก’ เสริมทัพสู้โควิด-19

จีนทดลองวัคซีน ‘พ่นจมูก’ เสริมทัพสู้โควิด-19

 เมื่อวันศุกร์ (11 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนเปิดเผยว่าคณะนักวิจัยกำลังดำเนินการทดลองทางคลินิก ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ชนิดสูดดม ซึ่งจีนผลิตเอง เซ่าอีหมิง นักวิจัยประจำศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติจีน กล่าวว่าคณะผู้เชี่ยวชาญจะศึกษาความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดสูดดม…