กทม. น้ำท่วม ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพ

นายกฯ ลงพื้นที่เอง! ติดตามปัญหาน้ำท่วม กทม. ย้ำ “ทุกคนต้องช่วยกันดูแลแม่น้ำคูคลอง”

คัดลอก URL แล้ว

นายกรัฐมนตรี ติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร เน้นเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

วันนี้ (5 ก.ค.62) เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water Bank) บริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร์

และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผาจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์  ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร  ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย

นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังบริเวณวงเวียนบางเขน เพื่อติดตามงานโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (water bank) ซึ่งเป็นการวางบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water Bank) แก้จุดเสี่ยงน้ำท่วมย่านวงเวียนบางเขน   เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ  ทั้งการจัดเก็บน้ำและหน่วงน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง  

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้บรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ 14 จุดเสี่ยง

โดยได้มีการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water Bank)  4 แห่ง ที่วงเวียนบางเขน  รัชดา-วิภาวดี   ปากซอยสุธิพร 2และศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา รวมทั้งจุดสร้าง Water Bank และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. (ดาดท้องลอด) และสถานีสูบน้ำ เป็นต้น พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ รูปแบบการบริหารจัดการน้ำ  Water Bank ทั้ง 4 แห่ง นั้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ  

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมแยกเกษตรศาสตร์ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 14 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) ของกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร์แล้วเสร็จ จะสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณถนนพหลโยธินและพื้นที่ใกล้เคียง  โดยนายกรัฐมนตรีสอบถามด้วยความสนใจถึงการดำเนินการดังกล่าว พร้อมแนะให้ทำแผนให้สมบูรณ์และเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่จุดเสี่ยงก่อนเป็นลำดับแรก

ต่อมา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจติดตามงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออก (ฝั่งเหนือ)  ซึ่งการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต โดยสำนักการระบายน้ำของ กทม. ได้ปรับปรุงสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตจำนวน 15 สถานี โดยเพิ่มอัตรากำลังสูบน้ำเป็น 81 ลบ.ม./วินาที

รวมทั้งได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราว เพื่อระบายน้ำจากถนนวิภาวดีรังสิตและคูน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตลงสู่คลองในพื้นที่ เมื่อโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตแล้วเสร็จทั้งหมด จะเพิ่มอัตรากำลังสูบน้ำจาก 81 ลบ.ม./วินาที เป็น 110 ลบ.ม./วินาที

สามารถเร่งระบายน้ำลงสู่คลองบางซื่อ คลองลาดยาว คลองบางเขน คลองวัดหลักสี่ ระบายออกสู่คลองเปรมประชากร และอีกส่วนหนึ่งระบายออกคลองลาดพร้าว ตลอดจนช่วยดึงน้ำบริเวณคูน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกลงสู่ระบบอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมโครงก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water Bank) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต ว่าเป็นโครงการที่ดีเยี่ยม ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้มากยิ่งขึ้น และขอให้ กทม. ดำเนินการต่อไป

โดยกำชับให้เตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องช่วยกันดูแลแม่น้ำคูคลอง และสิ่งแวดล้อม โดยกำจัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แม่น้ำ และไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง

เพราะการบริหารจัดการน้ำต้องทำทั้งระบบ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ นายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างให้เกิดความต่อเนื่องและให้เกิดความยั่งยืนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติตามที่ได้กำหนดไว้


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

จูงมือแพคคู่ทำความดี วีวี่ – ยีนส์ มอบน้ำดื่ม ส่งต่อหน่วยคอมมานโดลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

จูงมือแพคคู่ทำความดี วีวี่ – ยีนส์ มอบน้ำดื่ม ส่งต่อหน่วยคอมมานโดลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

วีวี่ มนัสวี - ยีนส์ ปพิชญา ศิลปินค่ายข้าวสาวมิวสิค จูงมือร่วมบริจาคน้ำดื่มสะอาด มอบให้แก่จิตอาสา 904 ณ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษคอมมานโด แจ้งวัฒนะ เพื่อนำส่งต่อให้ชาวบ้าน ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปีนี้

น้ำท่วมหนักในรอบ 80 ปี เข้าวัดลาวทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

น้ำท่วมหนักในรอบ 80 ปี เข้าวัดลาวทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

น้ำท่วมหนักในรอบ 80 ปี บริเวณวัดลาวทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เจ้าอาวาสฯ เผย ที่ผ่านมาแม้น้ำจะมีการขึ้นสูง แต่จะไม่เข้ามาภายในวัดจนท่วมฐานอุโบสถหลังเก่า

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รวมพลังผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ร่วมบรรเทาทุกข์และส่งมอบความช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด รวม 1 ล้านบาท

“โมโน-จัสมิน” รวมพลัง “ปันด้วยใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัย”

“โมโน-จัสมิน” รวมพลัง “ปันด้วยใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัย”

ในยามที่พี่น้องคนไทยด้วยกันได้รับความเดือดร้อน หลายๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ก็ไม่นิ่งดูดาย พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจในยามยากเสมอ… ซึ่ง บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจ ในโครงการ “MONO29 ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม 2” และครั้งนี้ได้ กลุ่มบริษัทจัสมิน โดย 3BB ช่วยนำของยังชีพลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง…

โมโน เน็กซ์ เดินหน้าโครงการ ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2 จับมือ 3BB ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ่างทอง-สระบุรี

โมโน เน็กซ์ เดินหน้าโครงการ ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2 จับมือ 3BB ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ่างทอง-สระบุรี

กลุ่มบริษัทในเครือ โมโนเน็กซ์ เดินหน้าสานต่อโครงการ ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2 เตรียมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ จ.อ่างทอง และ จ.สระบุรี

ผู้ค้ายัน ไม่ใช่น้ำท่วม แค่น้ำล้นตลิ่งช่วงน้ำทะเลหนุน

ผู้ค้ายัน ไม่ใช่น้ำท่วม แค่น้ำล้นตลิ่งช่วงน้ำทะเลหนุน

วันนี้ (12 ต.ค.64) ผู้ค้าขายย่านตลาดวังหลัง ยืนยันน้ำที่เห็นเป็นแค่น้ำล้นตลิ่ง ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนเท่านั้น โดยมีระยะทางที่น้ำเอ่อล้นบริเวณถนนตลาดวังหลังเพียงไม่เกิน 30 เมตร และจะลดระดับลงไปตามเวลา ซึ่งทาง กทม.ได้มีการนำกระสอบทรายมาวางไว้เป็นทางเดินให้สำหรับผู้สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว โดยผู้ค้ารายหนึ่งเปิดเผยกับทีมข่าว MThai ว่า…

วิธีทำ EM Ball และ น้ำ EM สำหรับบำบัดน้ำเสีย

วิธีทำ EM Ball และ น้ำ EM สำหรับบำบัดน้ำเสีย

EM Ball คืออะไร ใช้งานอย่างไร ประโยชน์ครอบจักรวาลจริงหรือไม่? วิธีทำ EM Ball และ น้ำ EM

ลุ่มน้ำป่าสัก-เจ้าพระยา ลดลงต่อเนื่อง เฝ้าระวังพายุ “ไลออนร็อก”

ลุ่มน้ำป่าสัก-เจ้าพระยา ลดลงต่อเนื่อง เฝ้าระวังพายุ “ไลออนร็อก”

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ปรับลดการระบายน้ำลงสู่ด้านท้ายเขื่อนเหลือ 451 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่อง

วิธีทำความสะอาดบ้าน หลังน้ำท่วม ให้ปลอดภัยและถูกวิธี

วิธีทำความสะอาดบ้าน หลังน้ำท่วม ให้ปลอดภัยและถูกวิธี

เตรียมพร้อมรับมือสำหรับบ้านที่น้ำท่วมและลดแล้ว วิธีทำความสะอาดบ้าน หลังน้ำท่วม ให้ปลอดภัยและถูกวิธี

X