กทม. น้ำท่วม ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพ

นายกฯ ลงพื้นที่เอง! ติดตามปัญหาน้ำท่วม กทม. ย้ำ “ทุกคนต้องช่วยกันดูแลแม่น้ำคูคลอง”

นายกรัฐมนตรี ติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร เน้นเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

วันนี้ (5 ก.ค.62) เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water Bank) บริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร์

และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผาจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์  ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร  ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย

นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังบริเวณวงเวียนบางเขน เพื่อติดตามงานโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (water bank) ซึ่งเป็นการวางบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water Bank) แก้จุดเสี่ยงน้ำท่วมย่านวงเวียนบางเขน   เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ  ทั้งการจัดเก็บน้ำและหน่วงน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง  

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้บรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ 14 จุดเสี่ยง

โดยได้มีการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water Bank)  4 แห่ง ที่วงเวียนบางเขน  รัชดา-วิภาวดี   ปากซอยสุธิพร 2และศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา รวมทั้งจุดสร้าง Water Bank และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. (ดาดท้องลอด) และสถานีสูบน้ำ เป็นต้น พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ รูปแบบการบริหารจัดการน้ำ  Water Bank ทั้ง 4 แห่ง นั้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ  

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมแยกเกษตรศาสตร์ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 14 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) ของกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร์แล้วเสร็จ จะสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณถนนพหลโยธินและพื้นที่ใกล้เคียง  โดยนายกรัฐมนตรีสอบถามด้วยความสนใจถึงการดำเนินการดังกล่าว พร้อมแนะให้ทำแผนให้สมบูรณ์และเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่จุดเสี่ยงก่อนเป็นลำดับแรก

ต่อมา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจติดตามงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออก (ฝั่งเหนือ)  ซึ่งการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต โดยสำนักการระบายน้ำของ กทม. ได้ปรับปรุงสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตจำนวน 15 สถานี โดยเพิ่มอัตรากำลังสูบน้ำเป็น 81 ลบ.ม./วินาที

รวมทั้งได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราว เพื่อระบายน้ำจากถนนวิภาวดีรังสิตและคูน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตลงสู่คลองในพื้นที่ เมื่อโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตแล้วเสร็จทั้งหมด จะเพิ่มอัตรากำลังสูบน้ำจาก 81 ลบ.ม./วินาที เป็น 110 ลบ.ม./วินาที

สามารถเร่งระบายน้ำลงสู่คลองบางซื่อ คลองลาดยาว คลองบางเขน คลองวัดหลักสี่ ระบายออกสู่คลองเปรมประชากร และอีกส่วนหนึ่งระบายออกคลองลาดพร้าว ตลอดจนช่วยดึงน้ำบริเวณคูน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกลงสู่ระบบอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมโครงก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water Bank) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต ว่าเป็นโครงการที่ดีเยี่ยม ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้มากยิ่งขึ้น และขอให้ กทม. ดำเนินการต่อไป

โดยกำชับให้เตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องช่วยกันดูแลแม่น้ำคูคลอง และสิ่งแวดล้อม โดยกำจัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แม่น้ำ และไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง

เพราะการบริหารจัดการน้ำต้องทำทั้งระบบ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ นายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างให้เกิดความต่อเนื่องและให้เกิดความยั่งยืนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติตามที่ได้กำหนดไว้

WRITER

RELATED

สถานการณ์น้ำท่วม 20 ต.ค.

สถานการณ์น้ำท่วม 20 ต.ค.

สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้น ส่วนอรัญฯ - ปักธงชัย ยังคงหนักอยู่

อัปเดต #น้ำท่วม – 19 ต.ค.

อัปเดต #น้ำท่วม – 19 ต.ค.

สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดยังคงมีระดับน้ำเริ่มทรงตัว

วิธีรับมือ เอาตัวรอด เมื่อเกิดอุทกภัย น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก

วิธีรับมือ เอาตัวรอด เมื่อเกิดอุทกภัย น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก

ช่วงที่ฝนตกหนัก หลายพื้นที่น้ำท่วมแล้ว วิธีรับมือ เอาตัวรอด เมื่อเกิดอุทกภัย น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก

อัปเดต #น้ำท่วม – 18 ต.ค.

อัปเดต #น้ำท่วม – 18 ต.ค.

จากฝนที่ตกหนัก ฝนตกต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แจ้งปิดด่านเขาใหญ่ เหตุน้ำท่วม-ดินสไลด์

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แจ้งปิดด่านเขาใหญ่ เหตุน้ำท่วม-ดินสไลด์

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แจ้งปิดเส้นทางขึ้นหน้าด่านตรวจศาลเจ้าพ่อ (ปากช่อง)ชั่วคราว เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตกหนักทำให้เกิดดินสไลด์และต้นไม้หักโค่นปิดเส้นทางไม่สามารถสัญจรได้

กทม. แจงกรณีน้ำท่วม ชี้เทียบ 5 ปีที่ผ่านมาดีขึ้น

กทม. แจงกรณีน้ำท่วม ชี้เทียบ 5 ปีที่ผ่านมาดีขึ้น

ก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ ทางกรุงเทพฯ ชี้แจงเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบหลายพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ

เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำ ลาดพร้าว 80

เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำ ลาดพร้าว 80

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตวังทองหลาง เร่งลอกท่อระบายน้ำหลักภายในซอยลาดพร้าว 80 อย่างต่อเนื่อง หลังจากเมื่อช่วงหัวค่ำคืนวาน (27 ก.ย.63) มีฝนตกลงมาอย่างหนัก

อัปเดตสถานการณ์ น้ำท่วม – 25 ส.ค.

อัปเดตสถานการณ์ น้ำท่วม – 25 ส.ค.

สถานการณ์น้ำท่วม ยังคงต้องเฝ้าติดตามในพื้นที่ น้ำท่วมสุโขทัย ที่ยังคงมีหลายอำเภอท่วมสูงอยู่

เผยภาพน้ำหลากท่วม ‘นครฉงชิ่ง’ เสียหายกว่าหมื่นล้านบาท

เผยภาพน้ำหลากท่วม ‘นครฉงชิ่ง’ เสียหายกว่าหมื่นล้านบาท

เจ้าหน้าที่และประชาชนในนครฉงชิ่ง เริ่มทำความสะอาดภายในเมือง หลังเกิดเหตุน้ำหลากท่วมในเมือง