ตลาดบางแค วัคซีนโควิด-19

กทม.เริ่มฉีดวัคซีนฉุกเฉินในกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์บางแค

โดยเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ SinoVac

Home / NEWS / กทม.เริ่มฉีดวัคซีนฉุกเฉินในกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์บางแค

วันนี้ (17 มี.ค.64) กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงสาธารสุขให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 กับกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตลาดในพื้นที่บางแค โดยมีการตั้งเป้าฉีดให้กับประชาชนจำนวน 500 – 600 คน และอาจมีการเพิ่มจำนวนในวันต่อไป ซึ่งมีการเตรียมวัคซีนไว้รองรับประมาณ 6,000 โดส และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้เจ้าของตลาด ผู้ประกอบการ ผู้ค้า และผู้ใช้บริการในตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

….

โดยวัคซีนที่นำมาฉีดให้กับประชาชนในวันนี้เป็นวัคซีนของซิโนแวค และได้มีการตรวจคัดกรองผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายปกติ ไม่มีไข้สูง ความดันโลหิตไม่สูง และไม่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงและต่ำ จากกรณีการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ที่ตลาดบางแค ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ขอความร่วมมืองดเดินทางออกนอกพื้นที่ และเมื่อพ้นกำหนดการกักตัวและไม่มีอาการป่วย ทางกรุงเทพมหานคร จะเชิญมารับวัคซีน COVID-19 ณ โรงพยาบาล หรือหน่วยรับบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ที่จัดบริการให้


ภาพ – ธนโชติ ธนาวิกรานต์