ข่าวต่างประเทศ ลงโทษเด็ก เฆี่ยน-ตี

‘ฟาดไม้เรียว’ ส่งผลเด็กยิ่งก้าวร้าว ชี้สร้างประสบการณ์เลวร้าย

ส่งผลกระทบต่อปัญหาพฤติกรรมการแสดงออกที่ก้าวร้าวขาดการควบคุม

Home / NEWS / ‘ฟาดไม้เรียว’ ส่งผลเด็กยิ่งก้าวร้าว ชี้สร้างประสบการณ์เลวร้าย

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UM) ของสหรัฐฯ บ่งชี้หลักฐานว่าวิธีลงโทษอย่าง “การตี” และ “การมีประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก” (ACE) ส่งผลกระทบต่อปัญหาพฤติกรรมการแสดงออกที่ก้าวร้าวขาดการควบคุม (EB) ในเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี

การมีประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กครอบคลุมการทำร้ายทางร่างกายและจิตใจ การเพิกเฉยละเลย การใช้ความรุนแรงในคู่รัก (IPV) ปัญหาสุขภาพจิตของพ่อแม่ การใช้สารเสพติดของพ่อแม่ กรณีพ่อแม่ต้องโทษจำคุก และกรณีพ่อแม่เสียชีวิต

คณะนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจาก 2,380 ครอบครัวของการศึกษาครอบครัวเปราะบางและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก (Fragile Families and Child Wellbeing Study) โดยกลุ่มคุณแม่รายงานปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมเก็บกดในเด็กอายุ 5 ปี และการมีประสบการณ์เลวร้ายและการถูกตีในเด็กอายุ 3 ปี

การศึกษาพบว่าเด็กอายุ 3 ปี ที่มีประสบการณ์เลวร้ายและถูกลงโทษด้วยการตี สุ่มเสี่ยงจะมีปัญหาพฤติกรรมการแสดงออกที่ก้าวร้าวขาดการควบคุมเพิ่มขึ้นเมื่ออายุ 5 ปี โดยผลการศึกษานี้สนับสนุนข้อเรียกร้องพิจารณาการลงโทษทางร่างกายเป็นหนึ่งในการมีประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก

“ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าการตีและการมีประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กมีแนวโน้มส่งผลกระทบเชิงลบที่เป็นอันตรายเหมือนกัน” จูเลีย มา ผู้เขียนหลักของงานวิจัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านสังคมสงเคราะห์ประจำมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเมืองฟลินต์กล่าว

อนึ่ง ผลการศึกษาถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันพฤหัสบดี (11 ก.พ.) และตีพิมพ์ลงวารสารกุมารเวชศาสตร์ (Journal of Pediatrics)