the master ของสะสม ตี่ตี๋ ตี่ตี๋ สมัชชา นักสะสมของเล่น มาสไรเดอร์ ยุค90's สะสมของเล่น สะสมเกมส์ โมเดล โมเดลหายาก

บุกคลังแสง ตี่ตี๋ สมัชชา นักสะสมของเล่นระดับตัวพ่อแห่งยุค 90’s

ถ้าต้องนับจำนวนของเล่นทั้งหมดของเขา งานนี้เราต้องขอยอมแพ้ เพราะขนาดตัวเจ้าของ ตี่ตี๋ สมัชชา  โชติวรสกุล ยังเลิกนับมานานมากแล้วนั่นก็คงบ่งบอกถึงจำนวนทั้งหมดได้ในระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่างานหลักของเขาจะคร่ำหวอดในวงการโทรทัศน์และวงการวิทยุโดยตรงแต่ในชีวิตอีกพาร์ทหนึ่งเขาคือนักสะสมของเล่นหาตัวจับยากคนหนึ่งของประเทศ ของเล่นในความหมายของเขานั้นคือตัวแทนของหลายๆ เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิต โดยพวกมันสามารถทำให้เขาสบายใจทำให้ผู้ใหญ่หัวใจเด็กได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเมื่อได้จับได้มองได้หยิบขึ้นมาสัมผัส อลังการคลังของเล่นเกินหมื่นชิ้น อัพเดทความเคลื่อนไหวของ The Master  ได้ที่…

Home / MEN / บุกคลังแสง ตี่ตี๋ สมัชชา นักสะสมของเล่นระดับตัวพ่อแห่งยุค 90’s

ถ้าต้องนับจำนวนของเล่นทั้งหมดของเขา งานนี้เราต้องขอยอมแพ้ เพราะขนาดตัวเจ้าของ ตี่ตี๋ สมัชชา  โชติวรสกุล ยังเลิกนับมานานมากแล้วนั่นก็คงบ่งบอกถึงจำนวนทั้งหมดได้ในระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่างานหลักของเขาจะคร่ำหวอดในวงการโทรทัศน์และวงการวิทยุโดยตรงแต่ในชีวิตอีกพาร์ทหนึ่งเขาคือนักสะสมของเล่นหาตัวจับยากคนหนึ่งของประเทศ

ของเล่นในความหมายของเขานั้นคือตัวแทนของหลายๆ เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิต โดยพวกมันสามารถทำให้เขาสบายใจทำให้ผู้ใหญ่หัวใจเด็กได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเมื่อได้จับได้มองได้หยิบขึ้นมาสัมผัส

อลังการคลังของเล่นเกินหมื่นชิ้น

อัพเดทความเคลื่อนไหวของ The Master  ได้ที่
VDO : https://seeme.me/ch/themaster/

X