ความรักคืออะไร ..? ฟังคำตอบในมุมมองแบบ GEN X Y Z และ Baby Boomer

ความรักคืออะไร ..? แน่นอนว่าคำตอบของแต่ละช่วงวัยต้องย่อมต่างกัน ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) จึงได้หาคำตอบผ่านการทำผลสำรวจเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในวันวาเลนไทน์ปี 2563 มาให้เราได้เรียนรู้กันว่า ในแต่ละช่วงวัยมีมุมมองความรักอย่างไรกันแน่ ผลสำรวจ จากคำถามว่า ความรักคืออะไร ..?…

Home / แฟชั่น / ความรักคืออะไร ..? ฟังคำตอบในมุมมองแบบ GEN X Y Z และ Baby Boomer

ความรักคืออะไร ..? แน่นอนว่าคำตอบของแต่ละช่วงวัยต้องย่อมต่างกัน ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) จึงได้หาคำตอบผ่านการทำผลสำรวจเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในวันวาเลนไทน์ปี 2563 มาให้เราได้เรียนรู้กันว่า ในแต่ละช่วงวัยมีมุมมองความรักอย่างไรกันแน่

ผลสำรวจ จากคำถามว่า ความรักคืออะไร ..?

โพลล์จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำการสำรวจทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 1,234 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ด้วยหัวข้อ ความรักของท่านคืออะไร ซึ่งผลสำรวจพบว่า

  • 29.1% มองว่าเป็น การร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
  • 27.8% มองว่าเป็น ความสุข
  • 27.2% มองว่าเป็น กำลังใจ
  • 14.3% มองว่าเป็น ความรับผิดชอบ
  • 1.6% มองว่าเป็น ความสนุก

เมื่อจำแนกออกเป็นตาม Genneration พบว่า

  • Baby Boomer (อายุ 55-73 ปี) ให้น้ำหนักความรักไปที่เรื่องของ การร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เป็นอันดับ 1 ถึงร้อยละ 35.9 รองลงมาเป็นเรื่องของ ความสุข ร้อยละ 24.5 และ กำลังใจ ร้อยละ 21.1 ตามลำดับ
  • GenX (อายุ 39-54 ปี) ให้น้ำหนักคล้ายคลึงกับ Baby Boomer แต่ค่าเฉลี่ยจะค่อนข้างต่างกัน โดย GenX มองการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันสำคัญสุดถึง ร้อยละ 32.3 ขณะที่ ความสุข เป็นร้อยละ 28.5 และ 25.1 มองว่าเป็นเรื่องการให้กำลังใจ
  • GenY (อายุ 23-38 ปี)  จะมีมุมมองความรักที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโดยพวกเขาจะให้ความสำคัญไปที่กำลังใจถึง ร้อยละ 31.9 และ ความสุขที่ร้อยละ 28.4 ขณะที่การร่วมทุกข์ร่วมสุขกันที่เคยเป็นความสำคัญอันดับแรกนั้นลดลงมาเหลือ ร้อยละ 23.6
  • GenZ (อายุ 23 ปีลงไป) เป็นอีกเจนฯ ที่มุมมองความรักเปลี่ยนไปมาก เพราะพวกเขาได้เทความเห็นไปเรื่อง ความสุข ถึงร้อยละ 40.0 และมองเป็น กำลังใจ ร้อยละ 30.0 แต่มองว่าความรักเป็นเรื่อง การทุกข์ร่วมสุขกัน ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 15.0 เท่านั้น

บอกรักต่อหน้ายังเป็นช่องทางยอดนิยม

แม้จะเป็นในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางของเอเวอรี่ธิงบนโลกนี้ แต่ก็ไม่มีอะไรลบล้างความโรแมนติกได้ เพราะจากโพลล์ที่สำรวจพบว่าการบอกรักซึ่งหน้า ยังคงเป็นที่นิยมที่สุดในทุกเจนฯ ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นรวมถึง 60.7% 

ขณะที่การบอกรักผ่าน Line กลายเป็นที่นิยมรองลงมาที่ 16.6% แซงการบอกรักผ่านโทรศัพท์ที่เหลือเพียง 13.1% และบอกรักผ่าน Facebook เพียง 8.8% ซึ่งบ่งบอกพฤติกรรมของคนทุกเจนฯ ว่าการให้ส่งความรู้สึกให้กับคนรักแบบไม่ผ่านหน้าจอนั้นยังคงเป็นสิ่งที่นำขาดเสมอ

และนี้คือคำตอบของคำถามที่ว่า ความรักคืออะไร ..? แต่นี้เป็นแค่ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องของความรักนั้นจริง ๆ เป็นสิ่งที่ควรมาจากความรู้สึก ดังนั้นควรใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นคำตอบจะดีกว่า

Happy Valentine’s Day

Reference :

http://cebf.utcc.ac.th/upload/poll_file/file_th_122d07y2020.pdf
X