ความเชื่อ ประเพณี วันลอยกระทง

เสริมดวง สะเดาะเคราะห์ วันลอยกระทง! ด้วยศาสตร์เทวะบำบัด

เคล็ดลับพิเศษนี้ โดยเฉพาะท่านที่กำลังทุกข์ มีปัญหา ลองหาโอกาสเนื่องในประเพณีลอยกระทง ทำตามวิธีที่แนะนำนี้ รับรองความโชคดีจะมาเยือนท่านอย่างแน่นอน

Home / ดูดวง / เสริมดวง สะเดาะเคราะห์ วันลอยกระทง! ด้วยศาสตร์เทวะบำบัด

เคล็ดลับเสริมดวง สะเดาะเคราะห์  ในวันลอยกระทง ด้วยศาสตร์เทวะบำบัด

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 อ.มิก พชร ทูตเทวะ ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างบุญกุศล ถือศีล เจริญภาวนา แล้วนำกระทงไปที่ท่าน้ำใกล้บ้านท่าน จุดธูป เทียน ตั้งจิตอธิษฐาน แล้วกล่าวคำบูชาดังนี้..

“มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ”

“ข้าพเจ้า…(บอกชื่อ – นามสกุล)…ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่เหนือหาดทราย ในแม่น้ำชื่อนัมมทานทีด้วยประทีปนี้ การบูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าสิ้นกาลนานเทอญ ขอให้พรอันประเสริฐจงบังเกิดกับตัวข้าพเจ้า….(ตั้งจิตอธิษฐานขอพร)….ด้วยเทอญ”

เคล็ดลับการสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตาวันเกิด ด้วยศาสตร์เทวะบำบัด

1. เกิดวันอาทิตย์ นำพริก 6 เม็ด ใส่ลงในกระทง

2. เกิดวันจันทร์ นำเงิน 15 บาท ใส่ลงในกระทง

3. เกิดวันอังคาร นำวุ้นเส้น 8 เส้น ใส่ลงในกระทง

4. เกิดวันพุธ นำอินทผาลัมอบแห้ง17 เม็ด ใส่ลงในกระทง

5. เกิดวันพฤหัสบดี นำข้าวตอก 19 ชิ้นใส่ลงไปในกระทง

6. เกิดวันศุกร์ นำหอมแดง 21 กลีบใส่ลงไปในกระทง

7. เกิดวันเสาร์ นำสัปปะรดหั่นชิ้นเล็ก 10 ชิ้นใส่ลงในกระทง

……………………………………………………………………………………….

 

ที่มาจาก : อ.มิก พชร ทูตเทวะ

(นักพยากรณ์บำบัด/นักเขียน) หนังสือเทวะบำบัด