เหนื่อยหอบ แน่นหน้าอก โควิด-19

โรคหัวใจ หรือโควิด-19 กันแน่? อาการเหนื่อยหอบ แน่นหน้าอก แยกอย่างไร?

โรคเดียวที่พูดถึงกันไปทั่วโลกในขณะนี้ หนีไม่พ้นเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งเกิดจากเชื้อ SARS Coronavirus -2 มาตั้งแต่ปลายปี2562โดยหนึ่งในอาการ หากติดเชื้อโควิด-19 คือ เหนื่อยหอบแน่นหน้าอกซึ่งใกล้เคียงกับอาการของโรคหัวใจบางประเภทเรามาดูวิธีสังเกตอาการว่าจะแยกออกจากโรคหัวใจได้อย่างไร

โรคหัวใจหรือโควิด-19 ต่างกันอย่างไร?

นพ.ชาติทนง ยอดวุฒิ อายุรแพทย์หัวใจ รพ.หัวใจกรุงเทพ กล่าวว่า ทำความเข้าใจก่อนว่าอาการของการติดเชื้อโควิด-19 คือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโดยจะมีอาการที่ทางเดินหายใจส่วนบนเป็นอันดับแรก เช่น คัดจมูกน้ำ มูกไหล ไอเจ็บคอ ร่วมกับอาการไข้จนถึงไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัว ปวดหัว ปวดตามข้อ

หลังจากนั้นอาการจะมีการเปลี่ยนแปลงและลุกลามไปจนถึงการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง คือปอดจุดนี้ ที่จะทำให้คนไข้เริ่มมีอาการเหนื่อยเกิดภาวะเมตาบอลิซึมสูงร่วมกับการติดเชื้อในปอดทำให้ออกซิเจนในเลือดลดต่ำลง คนไข้จะหายใจหอบเหนื่อย หัวใจเต้นเร็ว ซึ่งจะมีความแตกต่างจากอาการเจ็บหน้าอกจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบคืออาการเริ่มต้นจะไม่มีอาการของไข้หวัดมาก่อน โดยมากอาการเจ็บหน้าอกจากเส้นเลือดตีบจะสัมพันธ์โดยตรงกับการออกแรงและออกกำลังกาย

อาการเหนื่อยจากภาวะหัวใจล้มเหลวหรือน้ำท่วมปอด

ขณะที่อาการเหนื่อยจากภาวะหัวใจล้มเหลวหรือน้ำท่วมปอดนั้น หากเกิดขึ้นจากภาวะน้ำเกินจะไม่มีอาการเป็นไข้หวัดนำมาก่อนหรือร่วมด้วย แต่ลักษณะอาการของโรคหัวใจล้มเหลวหรือน้ำท่วมปอดนั้นจะเป็นตอนขณะที่นอนราบและอาการจะมากขึ้นจนถึงนอนราบไม่ได้นอนลงไปแล้วจะมีอาการไอต้องนอนหมอนสูงหลายใบ และหนักสุดคือนั่งหลับเพราะนอนราบไม่ได้ สิ่งสำคัญที่ควรระวังคือ คนที่เป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้ว หากติดเชื้อโควิด-19 จะไปกระตุ้นให้อาการของโรคหัวใจกำเริบจนแยกอาการได้ค่อนข้างยาก

ผู้ป่วยโรคหัวใจหากติดเชื้อโควิด-19 อาการจะรุนแรง

ผู้ป่วยโรคหัวใจหากติดเชื้อโควิด-19 อาการจะรุนแรง มีอัตราการเสียชีวิตได้สูงกว่าคนทั่วไป ทั้งนี้ ความรุนแรงของอาการหากติดเชื้อไม่ได้เฉพาะในคนที่เป็นโรคหัวใจเท่านั้นแต่ในกลุ่มดังต่อไปนี้ได้แก่อายุมากกว่า 65 ปีมีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดเรื้อรังเดิม โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคไต โรคตับแข็ง และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอยู่เดิมล้วนแต่เป็นภาวะที่จะทำให้การติดเชื้อโควิด-19 รุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงได้ ดังนั้นผู้ป่วยควรมีความระมัดระวังอย่างยิ่งในการดูแลตัวเองไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่รักษาโรคได้โดยตรง การดูแลตัวเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

คนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว จะมีอาการแสดงมากขึ้นหลังจากติดเชื้อโควิด

คนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว จะมีอาการแสดงมากขึ้นหลังจากติดเชื้อโควิดคือโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหรือล้มเหลว ถ้าได้รับเชื้อเข้าไปจะทำให้ระบบการทำงานของร่างกายเมตาบอลิซึมสูงขึ้น จนกระทั่งกระตุ้นให้โรคหัวใจล้มเหลวกำเริบติดเชื้อโควิดรุนแรงจนทำให้ไตวายและไตไม่สามารถขับน้ำออกจากร่างกายได้จนเป็นเหตุให้น้ำท่วมปอดซึ่งทั้งสองภาวะนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุต้นๆ ที่ทำให้เสียชีวิตหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนานและทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมามากมาย

คำแนะนำที่ดีที่สุด สำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจควรปฎิบัติคือ

  • Social distancing ห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร
  • ใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือให้สะอาดสม่ำเสมอหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
  • กินร้อน ใช้ช้อนของเราไม่ปนกับใคร แยกของใช้
  • ไม่ไปในแหล่งระบาดแหล่งชุมชนมีประกาศไม่ให้ผู้สูงอายุออกจากบ้าน

ที่สำคัญคือ ลูกหลานต้องไม่เอาเชื้อจากนอกบ้านไปติดผู้สูงอายุในบ้าน ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและมีอาการหรือจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาหรือติดตามอาการในช่วงนี้ควรจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีการตรวจคัดกรองโรคสวมหน้ากากอนามัยไม่ควรจะไม่มาพบแพทย์หรือเลี่ยงไม่มาปรึกษาแพทย์ถ้าอาการยังไม่สงบและยังมีอาการอยู่และที่สำคัญที่สุดไม่ควรขาดยาถ้ามาโรงพยาบาลไม่ได้ควรเตรียมยาให้พอดีหรือใช้วิธีปรึกษาแพทย์ผ่านช่องทางอื่นเช่น การปรึกษาแพทย์ออนไลน์ หรือโทรศัพท์ปรึกษาแพทย์ผ่านอุ่นใจสายด่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นต้น

สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจหากเกิดการติดเชื้อโควิด-19

ผู้ป่วยโรคหัวใจหากเกิดการติดเชื้อโควิด-19 อาจต้องสังเกตอาการของตนเองอย่างดี ตั้งแต่เริ่มต้น เช่น อาการที่คล้ายหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลไอเจ็บคอร่วมกับอาการไข้จนถึงไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวปวดหัวปวดตามข้อควรจะต้องรีบติดต่อสถานพยาบาลและเตรียมพร้อมที่จะมาตรวจเพื่อรักษาอาการตั้งแต่เริ่มต้น หากปล่อยไว้นานอาจเป็นอันตรายได้ ในห้วงเวลาของการระบาดเชื้อโควิด -19 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ขอดูแลทุกคนด้วยความห่วงใย ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

WRITER

RELATED

ผู้ประกอบการร้านนวด ร้อง ผู้ว่าฯอัศวิน ผ่อนปรนเปิดกิจการ

ผู้ประกอบการร้านนวด ร้อง ผู้ว่าฯอัศวิน ผ่อนปรนเปิดกิจการ

ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดและสปา ในกรุงเทพมหานคร กว่า 40 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.

ขั้นตอนเตรียมตัว ฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนและหลัง พร้อมแนะวิธีลดความเสี่ยงอย่างมั่นใจ

ขั้นตอนเตรียมตัว ฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนและหลัง พร้อมแนะวิธีลดความเสี่ยงอย่างมั่นใจ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องเตรียมตัวอย่างไร ฉีดแล้วเสี่ยงมากมั้ย? วัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) วัคซีนซิโนแวค (Sinovac)

เชียงใหม่ แถลงกรณีพบผู้ต้องขังติดเชื้อกว่า 3 พันราย

เชียงใหม่ แถลงกรณีพบผู้ต้องขังติดเชื้อกว่า 3 พันราย

มีผู้ต้องขังที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 แล้ว 3,793 ราย จากผู้ต้องขัง 6,311 ราย

3BB ส่งน้ำใจจากทั่วทุกภาค สู้ภัยโควิด-19

3BB ส่งน้ำใจจากทั่วทุกภาค สู้ภัยโควิด-19

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในขณะนี้ 3BB ขอส่งน้ำใจและเป็นส่วนร่วมเพื่อให้การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม หน้ากาก N95 และชุดของใช้ให้กับโรงพยาบาล สถานีตำรวจ และโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นในหลายจังหวัด 3BB…

รู้เท่าทัน! วิธีรับมือเมื่อ COVID-19 ลงปอด

รู้เท่าทัน! วิธีรับมือเมื่อ COVID-19 ลงปอด

เมื่อโควิดลงปอดแล้วจะเป็นอย่างไร? วิธีรับมือเมื่อ COVID-19 ลงปอด กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่สุด ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว

กสิกรไทย “รวมใจสู้ภัยโควิด” ชวนบริจาคผ่าน K PLUS มอบให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

กสิกรไทย “รวมใจสู้ภัยโควิด” ชวนบริจาคผ่าน K PLUS มอบให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ธนาคารกสิกรไทย “รวมใจสู้ภัยโควิด” เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคผ่าน K PLUS ง่าย สะดวก ปลอดภัยแบบ Social Distancing เพื่อส่งผ่านน้ำใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ป่วยจากโควิด-19 เลือกบริจาคผ่าน QR e-Donation ด้วยเงินสด…

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง 9,635 ราย เสียชีวิต 25 ราย [17 พ.ค.64]

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง 9,635 ราย เสียชีวิต 25 ราย [17 พ.ค.64]

สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ของประเทศไทย ประจำวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,635 ราย

ราชทัณฑ์ แจงประเด็นโควิด – 19 ของรุ้ง ปนัสยาฯ

ราชทัณฑ์ แจงประเด็นโควิด – 19 ของรุ้ง ปนัสยาฯ

เปิดไทม์ไลน์ตรวจหาเชื้อแล้ว 2 ครั้งไม่พบเชื้อ / ปูพรมตรวจหาเชื้อแล้ว 100%