สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 3 มี.ค.) ยอด ATK เกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ จำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะยอด ATK ทะลุ 4 หมื่นรายเป็นครั้งแรก ส่วน PCR ยังอยู่ที่ระดับ 2.3 หมื่นราย ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้…

Home / โควิด-19 / สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 3 มี.ค.) ยอด ATK เกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้

 • จำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะยอด ATK ทะลุ 4 หมื่นรายเป็นครั้งแรก
 • ส่วน PCR ยังอยู่ที่ระดับ 2.3 หมื่นราย

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ ( 3 มี.ค. 65 ) โดยยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้

ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่

พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 23,618 ราย รวมสะสม 2,958,162 ราย โดยแบ่งเป็น

 • ในชุมชน 23,211 ราย
 • เรือนจำ 226 ราย
 • มาจากต่างประเทศ 181 ราย

จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่พบจากการตรวจด้วยวิธี PCR มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานที่ผ่านมา แม้ว่าในภาพรวมจะเริ่มชะลอตัวลงแล้วก็ตาม แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องและอาจจะมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นได้อีกครั้ง

เรือนจำ-ทัณฑสถานยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเกิน 200 รายเป็นวันที่สองแล้ว โดยพบที่

 • ราชบุรี 94 ราย
 • กาฬสินธุ์ 32 ราย
 • นครปฐม 28 ราย
 • กรุงเทพฯ 24 ราย

ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจาก ATK พุ่งขึ้นเป็น 42,138 ราย รวมสะสม 814,620 ราย

10 จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่สูงสุด

จังหวัดจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่
กรุงเทพฯ2,779
ชลบุรี1,217
นครศรีธรรมราช959
สมุทรปราการ953
ระยอง754
นนทบุรี739
สมุทรสาคร704
ภูเก็ต649
ราชบุรี570
บุรีรัมย์548

หายป่วยจากโควิด-19/ กลับบ้าน

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้ ที่หายป่วยและได้กลับบ้าน 18,939 ราย รวมสะสม 2,711,678 ราย

จำนวนผู้หายป่วยวันนี้ มีจำนวนลดลงเล็กน้อย จากเมื่อวานที่ผ่านมา แต่แนวโน้มยังคงมีทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามอัตราการพบผู้ป่วยก่อนหน้า ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยอาการเบา หรือไม่มีอาการ และเข้ารับการรักษาโดยการกักตัวให้ครบระยะเวลา

อย่างไรก็ตามอัตราการติดเชื้อยังคงสูง มีผู้ป่วยรายใหม่มากกว่าการหายป่วยทำให้ยอดผู้ป่วยในระบบยังคงเพิ่มสุงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ทั้งหมด 223,414 ราย

 • โรงพยาบาล 79,412 ราย
 • โรงพยาบาลสนาม 63,836 ราย
 • แยกกักตัวที่บ้าน/ชุมชน 78,352 ราย
 • อื่น ๆ 1,814 ราย

ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต

จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 วันนี้ มีจำนวน 49 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 23,070 ราย

จำนวนผู้เสียชีวิตยังคงค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่พุ่งตามอัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่ในขณะนี้ ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงเดิม คือ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง

และในขณะนี้ ยังคงมีผู้สูงอายุอีกราว 2 ล้านคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยทำให้ในกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือป่วยหนักมากกว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว

สำหรับผู้ป่วยอาการหนักในขณะนี้ มีทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น ต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมากว่าในช่วงที่ผ่านมา จากเดิมเฉลี่ยราววันละ 18 ราย เป็น 35 รายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

X