Omicron-like สายพันธุ์ที่คล้ายคลึงกับโอมิครอน

ออสเตรเลีย เร่งตรวจสอบโควิด-19 สายพันธุ์คล้ายโอมิครอน (Omicron-like)

โดยพบในผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้ / เร่งตรวจสอบว่าเป็นสายพันธุ์ย่อยหรือไม่

Home / โควิด-19 / ออสเตรเลีย เร่งตรวจสอบโควิด-19 สายพันธุ์คล้ายโอมิครอน (Omicron-like)

ประเด็นสำคัญ

  • ออสเตรเลียรายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 ในสายพันธุ์ที่คล้ายกับโอมิครน โดยในขณะนี้เรียกว่า Omicron-like
  • โดยพบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ในผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้
  • ในสายพันธุ์ที่ค้นพบนี้ พบว่า มียีนครึ่งหนึ่งที่ต่างไปจากสายพันธุ์โอมิครอน ทำให้ตรวจสอบได้ยากขึ้น
  • เร่งตรวจสอบอย่างละเอียดว่า เป็นสายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์โอมิครอนใช่หรือไม่

รัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียพบเชื้อสายโอมิครอนใหม่ในผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้ ไปยังเมือง Cairns ผ่านทางซิดนีย์ เข้าสู่สถานที่กักตัว เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้เรียกว่า “Omicron-like” เนื่องจากในขณะนี้พบว่า มียีนบางส่วนที่ต่างไปจากสายพันธุ์โอมิครอนเดิม ราวครึ่งหนึ่งของสายพันธุ์โอมิครอนปรกติทั่วไป

โดยในเชื้อของ Omicron-like นี้มีความคล้ายคลึงกับสายพันธุ์โอมิครอนที่พบก่อนหน้านี้ในออสเตรเลีย แต่มีความแตกต่างในยีนบางส่วน ซึ่งมากพอที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบสายพันธุ์ได้

ซึ่งในสายพันธุ์โอมิครอนทั่วไปนั้น มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโปรตีนหนามจำนวน 32 ตำแหน่ง เมื่อเทียบกับสายพันธุ์ดั้งเดิมที่พบครั้งแรกในเมืองฮู่อั่น แต่ตัวของ Omicron-like นี้พบว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนนามใน 14 ตำแหน่งเท่านั้น

แม้ว่าใน 14 ตำแหน่งของการกลายพันธุ์ที่พบใน Omicron-like นี้ จะเพียงพอให้เราสามารถตรวจพบได้ แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ ผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันต่อประสิทธิภาพวัคซีน หรือความรุนแรงของโรคได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ ยังคงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่า สายพันธุ์โอมิครอน กับ Omicron-like ที่พบใหม่นี้ จะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร หรืออาจจะเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนหรือไม่

นอกจากนี้ ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนั่นคือ อาจจะทำให้เกิด “S-gene dropout” หรือผลลบปลอมในการตรวจ PCR ในส่วนของ S gene จากการที่ Omicron-like ไม่มีโปรตีหนามดังกล่าว ทำให้การตรวจหาเชื้อในสายพันธุ์โอมิครอน ทำได้ยากขึ้นได้นั่นเอง แม้ว่าในขณะนี้ ยังไม่พบว่า จะเกิด S-gene dropout ขึ้นก็ตาม


ที่มา – https://www.smh.com.au/national/queensland/queensland-reports-first-omicron-cases-in-quarantine-20211208-p59fsz.html

X