ญี่ปุ่น วัคซีนโควิด-19 สิ่งแปลกปลอม โควิด-19

ญี่ปุ่น พบสิ่งแปลกปลอมในวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 5 ขวด

โดยพบในศูนย์ฉีดวัคซีนจาก 4 เมือง รวม 5 ขวด ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

Home / โควิด-19 / ญี่ปุ่น พบสิ่งแปลกปลอมในวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 5 ขวด

ประเด็นสำคัญ

  • ญี่ปุ่นรายงานการพบสิ่งแปลกปลอมในวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์
  • โดยพบในศูนย์ฉีดวัคซีนจาก 4 เมือง รวม 5 ขวด ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
  • ทั้งหมดพบในวัคซีนล็อตหมายเลข FF5357 เช่นเดียวกัน
  • ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว

ทางการญี่ปุ่นได้รายงานการพบสิ่งแปลกปลอมในวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ โดยในขณะนี้มีการรายงานพบแล้วจำนวน 5 ขวดที่ยังไม่ได้ใช้ ในศูนย์ฉีดวัคซีนจาก 4 เมืองด้วยกันคือ เมืองโอซาก้า, ซางามิฮาระ, คามาคุระ และซาไก

โดยมีรายงานครั้งแรกที่เมืองซางามิฮาระ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ก.ย. และพบอีกครั้งในวัน 14 ก.ย. ผ่านมา ในขณะที่เมือง คามาคุระ รายงานการพบในวันที่ 12 ก.ย. และที่เมืองซาไกในวันที่ 14 ก.ย.

ซึ่งในรายงานที่เมือง คามาคุระ นั้นระบุว่า เป็นการพบสิ่งแปลกปลอมขนาดราว 1 มม. ลอยอยู่ในขวดวัคซีนที่ยังไม่ได้ใช้งาน ในล็อตหมายเลข FF5357 ซึ่งเป็นล็อตเดียวกันกับที่มีรายงานพบในอีก 3 เมืองที่เหลือ

โดยในขณะนี้ ทางการญี่ปุ่นได้ประสานงานไปยังผู้ผลิตในการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นและเริ่มมีการระงับการฉีดวัคซีนในล็อตที่มีปัญหานี้แล้ว ซึ่งแม้ว่าวัคซีนในล็อตหมายเลข FF5357 ได้มีการฉีดให้กับประชาชนชาวญี่ปุ่นไปแล้วบางส่วน และก็ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่อาจจะเกิดจากสิ่งแปลกปลอมนี้แต่อย่างใด

ก่อนหน้านี้ ประเทศญี่ปุ่นได้เคยมีรายงานการพบสิ่งแปลกปลอมในวัคซีนของโมเดอร์นามาแล้วครั้งหนึ่ง โดยในครั้งนั้นได้มีการสั่งระงับการใช้งานวัคซีนโมเดอร์นาจำนวนกว่า 1.6 ล้านโดส และให้ทางผู้ผลิตเข้ามาตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว โดยในภายหลังทางโมเดอร์นาได้แถลงถึงกรณีที่เกิดขึ้น ระบุว่า เป็นการปนเปื้อนของอนุภาคโลหะในสายการผลิต แต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่อย่างใด

+ แถลงการณ์ของโมเดอร์นา กรณีพบสิ่งแปลกปลอมในวัคซีนที่ญี่ปุ่น
+ ญี่ปุ่น รายงานพบสิ่งปนเปื้อนในวัคซีน Moderna เพิ่มเติมอีก 1 ล็อต


ที่มา – NHK

X