นิด้าโพลล์ โควิด-19

นิด้าโพลล์ – โพลล์ระบุ โควิด-19 รอบนี้ เพราะปชช.การ์ด และวัคซีนไม่พอ

ส่วนใหญ่ระบุว่า เชื่อข้อมูลจากหมอ/นักวิชาการ

Home / โควิด-19 / นิด้าโพลล์ – โพลล์ระบุ โควิด-19 รอบนี้ เพราะปชช.การ์ด และวัคซีนไม่พอ

ประเด็นน่าสนใจ

 • ผลสำรวจของนิด้าโพล ในประเด็นของโควิด-19 ในระลอกล่าสุดที่มีการระบาดหนัก
 • ส่วนใหญ่ระบุ ประชาชน 37.75% ระบุมาจากประชาชนส่วนหนึ่งการ์ดตก และวัคซีนไม่เพียงพอ และอีก 36% ระบุว่า วัคซีนได้ช้า
 • ส่วนใหญ่ระบุว่า เชื่อข้อมูลจากหมอ/นักวิชาการ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ทำไม COVID-19 รอบนี้ระบาดหนัก” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,314 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเมืองไทยขณะนี้ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดอย่างมากของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเมืองไทยขณะนี้ พบว่า

 • ร้อยละ 37.75 ระบุว่า ประชาชนส่วนหนึ่งประมาทในการป้องกัน และประเทศมีวัคซีนไม่เพียงพอ ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 • ร้อยละ 36.00 ระบุว่า การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างช้ามาก
 • ร้อยละ 31.43 ระบุว่า ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกัน
 • ร้อยละ 25.80 ระบุว่า รัฐบาลไม่ยอมล็อกดาวน์แบบเบ็ดเสร็จ
 • ร้อยละ 21.31 ระบุว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์เดลตา ติดง่ายมาก
 • ร้อยละ 17.73 ระบุว่า ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) บริหารงานผิดพลาด
 • ร้อยละ 12.86 ระบุว่า แรงงานต่างด้าวยังคงลักลอบเข้าเมือง
 • ร้อยละ 10.88 ระบุว่า มีการแพร่ระบาดทั่วโลก ประเทศไทยหลบหลีกไม่ได้
 • ร้อยละ 10.20 ระบุว่า มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากขึ้นกว่าเดิม
 • ร้อยละ 0.99 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ วัคซีนไม่มีประสิทธิภาพ รัฐบาลไม่มีมาตรการในการป้องกันและรักษาอย่างจริงจัง การอนุญาตของภาครัฐให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ และการจัดสรรงบประมาณในด้านสาธารณสุข ไม่ทั่วถึง
 • ร้อยละ 1.22 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุดในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  พบว่า

 • ร้อยละ 43.91 ระบุว่า หมอ/นักวิชาการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
 • ร้อยละ 23.36 ระบุว่า สื่อมวลชน
 • ร้อยละ 23.29 ระบุว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
 • ร้อยละ 16.97 ระบุว่า หมอ/นักวิชาการทางการแพทย์แผนไทย
 • ร้อยละ 16.51 ระบุว่า ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
 • ร้อยละ 10.81 ระบุว่า ไม่เชื่อใครเลย
 • ร้อยละ 5.33 ระบุว่า นักวิชาการทั่วไป
 • ร้อยละ 3.88 ระบุว่า เจ้าหน้าที่รัฐทั่ว ๆ ไป
 • ร้อยละ 1.29 ระบุว่า ดารา นักร้อง เซเลบ ไอดอลชื่อดัง
 • ร้อยละ 0.61 ระบุว่า นักการเมือง
 • ร้อยละ 0.08  ระบุว่า คนในชุมชน
 • ร้อยละ 0.99 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

….

ที่มา – นิด้าโพลล์ – ทำไม COVID-19 รอบนี้ระบาดหนัก

X