โควิด-19

โควิดวันนี้ – 17 ส.ค. เสียชีวิตเพิ่ม 239 ราย สูงสุดนับตั้งแต่มีการระบาด

ภาพรวมทรงตัว แต่ยังไม่สามารถลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลงได้

Home / โควิด-19 / โควิดวันนี้ – 17 ส.ค. เสียชีวิตเพิ่ม 239 ราย สูงสุดนับตั้งแต่มีการระบาด

ประเด็นสำคัญ

 • อัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่ยังคงอยู่ในระดับ 21,000 ราย/วัน เช่นเดียวกับอัตราการหายป่วยอยู่ในระดับ 20,000 รายวัน
 • หลายพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัว-ลดลงเล็กน้อย
 • แต่สถานการณ์ในขณะนี้ ยังไม่สามารถลดยอดผู้ติดเชื้อลงได้
 • เสียชีวิตเพิ่ม 239ราย สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาด

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ ( 15 ส.ค. ) โดย

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 20,128 ราย รวมสะสม 948,442 ราย
  โดยเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศไทย 19,846 ราย พบในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 272 ราย และเป็นมาจากต่างประเทศ 10 ราย
 • โดยมีจำนวนผู้ป่วยที่เข้าข่ายติดเชื้อ จากชุดตรวจ ATK 2,102 ราย รวมยอดสะสม 38,304 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 20,791 ราย รวมหายแล้ว 730,437 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 239 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 7,973 ราย
 • รักษาตัวอยู่ 210,005 ราย

แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ในไทย

สถานการณ์ในวันนี้ ระดับของผู้ป่วยรายใหม่ ยังคงอยู่ที่กว่า 20,000 ราย เช่นเดียวกับยอดผู้ป่วยที่ได้กลับบ้านในวันนี้ ทำให้ภาพรวมดูทรงตัว แต่ยังไม่สามารถกดยอดผู้ป่วยรายใหม่ลงต่ำกว่าระดับ 2 หมื่นได้

กรุงเทพ – ปริมณฑล ยอดผู้ป่วยวันนี้ 9,078 ราย เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อย ซึ่งในพื้นที่มีมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูง เป็นจังหวัดนนทบุรี พบผู้ป่วยเพิ่ม 984 ราย ซึ่งนับเป็นยอดสูงที่สุดของจ.นนทบุรี ส่วนยอดในกรุงเทพฯ ยังคงอยู่ที่ 4,404 ราย ในขณะที่สมุทรสาคร เพิ่มอีก 1,843 ราย ยังคงอยู่ในระดับ 1,800 ราย และสมุทรปราการเพิ่มอีก 1,200 ราย

ภาคเหนือ รวมผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เพิ่มขึ้น 916 ราย ลดลงเล็กน้อย ซึ่งในวันนี้ พบมากที่สุดในภาคเหนือที่ จังหวัดกำแพงเพชร พบผู้ป่วยเพิ่ม 202 ราย เพชรบูรณ์ 139 ราย, ตาก 122 ราย ส่วนจังหวัดอื่น ๆ พบน้อยกว่า 100 ราย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 3,484 ราย โดยมีแนวโน้มชะลอตัวและลดเล็กน้อย พบมากที่สุดในภาคอีสานที่ สุรินทร์ 302 ราย, อุบลฯ 283 ราย, ชัยภูมิ 216 ราย, อุดรธานี 178 ราย สกลนคร 120 ราย ส่วนจังหวัดอื่น ๆ พบผู้ป่วยรายใหม่ต่ำกว่า 100 ราย

ภาคกลาง (ไม่รวม กรุงเทพฯ ปริมณฑล) มีผู้ป่วยเพิ่ม 1,787ราย ลดลงจากเมื่อวานนี้เล็กน้อย โดยแนวโน้มในภาคกลางยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ซึ่งพบมากที่สุด 5 ลำดับแรกคือ อยุธยา 507 ราย, สระบุรี 398 ราย, ลพบุรี 277 ราย อ่างทอง 195 ราย สมุทรสงคราม 194 ราย

ภาคตะวันออก มีผู้ป่วยรายใหม่ 2,469 ราย ซึ่งยังคงพบมากที่สุดในจังหวัดชลบุรี 1,183 ราย เริ่มชะลอตัวลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ในขณะที่ ฉะเชิงเทรายังทรงตัวอยู่ระดับ 4-5 ร้อยราย/วัน เช่นเดียวกับในจังหวัดอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเริ่มทรงตัว

ภาคใต้ มีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1,323 ราย แนวโน้มของภาคใต้เริ่มทรงตัว – ลดลงเล็กน้อย แต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เช่น นราธิวาส ปัตตานี ที่ยังคงมีผู้ป่วยในระดับที่สูงกว่า 200 ราย

คลัสเตอร์

สถานการณ์คลัสเตอร์ต่าง ๆ ไม่ต่างจากวันก่อนมานัก เนื่องจากยังคงมีการพบคลัสเตอร์ใหม่ และมีการพบผู้ป่วยรายใหม่จากคลัสเตอร์เก่าต่อเนื่อง ยอดผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า ในครอบครัว ที่ทำงาน ชุมชน ซึ่งเดินไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อในสถานพยาบาล สถานบริการ

ส่วนการตรวจหาเชื้อด้วย Antigen Test Kits นั้น ยอดผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจากการตรวจ ATK 2,102 ราย รวมสะสมทั้งหมด 38,304 ราย

การครองเตียงของผู้ป่วย

จากยอดผู้ป่วยรายใหม่ที่รายงานเข้ามามีจำนวนน้อยกว่า ยอดผู้ป่วยที่ได้กลับบ้าน ทำให้มีผู้ที่รักษาตัวอยู่ 210,005 รายลดลงจากเมื่อวานนี้เล็กน้อย โดยแบ่งเป็น

 • อยู่ใน รพ. 54,939 ราย (ลดลง)
 • รพ.สนาม 74,103 ราย (ลดลง)
 • Home Isolation + Community Isolation 73,840 ราย (เพิ่มขึ้น)
 • อื่น ๆ 7,150 ราย (เพิ่มขึ้น)

ในขณะที่ยอดผู้ป่วยอาการหนักในวันนี้ ลดลง 90 ราย เหลือ 5,536 ราย ส่วนผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 8 ราย รวมผู้ป่วยที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน 1,169 ราย

อัตราผู้เสียชีวิต

สำหรับผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้ จำนวน 239 ราย ถือเป็นยอดผู้เสียชีวิตต่อวัน สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาด รวมผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 7,973 ราย แนวโน้มจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงสูงขึ้นเป็นระยะ ๆ ทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยอยู่ที่ 084% (เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.01%)

จำนวนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 132 ราย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ 79 ราย และอัตราส่วนผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตในกรุงเทพ เพิ่มขึ้นเป็น 1.5% (เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.01%)

10 จังหวัดที่มีการพบผู้ป่วยสูงสุด (ไม่รวมยอดในเรือนจำ)

จังหวัดจำนวนผู้ป่วยเพิ่มวันนี้
กรุงเทพมหานคร4,397
สมุทรสาคร1,843
สมุทรปราการ1,200
ชลบุรี1,182
นนทบุรี983
อยุธยา454
ฉะเชิงเทรา403
ราชบุรี398
สระบุรี398
ศรีสะเกษ397
กาญจนบุรี 378

X