โควิด-19

8 คลัสเตอร์ใหม่วันนี้ ( 14 ส.ค.) พบใน 7 จังหวัด

สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้รายงานการพบคลัสเตอร์ใหม่ จำนวน 8 คลัสเตอร์ ใน 7 จังหวัดด้วยกันคือ สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ยังคงมีรายงานการพบคลัสเตอร์ใหม่ ในสถานประกอบการ โรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้…

Home / โควิด-19 / 8 คลัสเตอร์ใหม่วันนี้ ( 14 ส.ค.) พบใน 7 จังหวัด

สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้รายงานการพบคลัสเตอร์ใหม่ จำนวน 8 คลัสเตอร์ ใน 7 จังหวัดด้วยกันคือ

สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาครเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ยังคงมีรายงานการพบคลัสเตอร์ใหม่ ในสถานประกอบการ โรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ พบเพิ่มจำนวน 1 คลัสเตอร์ เป็นบริษัทถุงพลาสติก ในพื้นที่อำเมืองสมุทรสาคร พบผู้ป่วยแล้ว 13 ราย

ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร วันนี้ รายงานการพบผู้ป่วยทั้งหมด 1,819 ราย เป็นการพบจากการค้นหาเชิงรุก 223 ราย และพบในระบบบริการ-สถานพยาบาล 1,596 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมในจังหวัดสมุทรสาคร 68,895 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย รวมสะสม 252 ราย

สมุทรปราการ

ในวันนี้ สมทุรปราการพบคลัสเตอร์ใหม่ จำนวน 2 คลัสเตอร์ด้วยกัน คือ โรงงานห้องเย็น อ.เมืองสมุทรปราการ มีผู้ป่วยแล้ว 12 ราย และอีกหนึ่งคลัสเตอร์คือ สถานคุ้มครองผู้พิการ อ.พระประแดง พบผู้ป่วยแล้ว 30 ราย

โดยในวันนี้ สมุทรปราการพบผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,598 ราย ซึ่งพบจากการค้นหาเชิงรุก 205 ราย และพบในระบบบริการ-สถานพยาบาล 1,393 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 547 ราย

ชลบุรี

จังหวัดชลบุรีพบคลัสเตอร์ใหม่ จำนวน 1 แห่งเป็นบริษัทอาหารทะเล อ.เมืองชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 11 ราย ซึ่งในวันนี้ ชลบุรี พบผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมด 1,258 ราย โดยพบในเรือนจำ 4 ราย พบจากการค้นหาเชิงรุก 590 ราย และพบในระบบบริการ/สถานพยาบาล 664 ราย

ระยอง

ระยองพบคลัสเตอร์ใหม่ จำนวน 1 คลัสเตอร์ เป็นบริษัทก่อสร้าง ในพื้นที่อ.บ้านค่าย พบผู้ติดชื้อโควิด-19 จำนวน 16 ราย ซึ่งในจังหวัดระยองวันนี้ รายงานยอดผู้ป่วยทั้งหมด 297 ราย เป็นการพบในการค้นหาเชิงรุก 81 ราย และเป็นการพบในระบบบริการ สถานพยาบาลอีก 216 ราย รวมผู้ป่วยสะสมในจังหวัดระยอง 12,436 ราย

ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรีพบคลัสเตอร์ใหม่ 1 คลัสเตอร์ เป็น บริษัทเครื่องยนต์ ในอ.ศรีมหาโพธิ์ มีผู้ติดเชื้อแล้ว 24 ราย โดยในวันนี้ ปราจีนบุรี พบผู้ป่วยรวมทั้งหมด 162 ราย เป็นการพบในการค้นหาเชิงรุก 3 ราย พบในระบบบริการ-สถานพยาบาล 159 ราย รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 5,179 ราย

จันทบุรี

พบคลัสเตอร์ใหม่ 1 คลัสเตอร์ ที่ล้งผลไม้ ในอ.ท่าใหม่ มีผู้ติดเชื้อแล้ว 25 ราย โดยในวันนี้ จังหวัดจันทบุรี พบผู้ป่วยเพิ่มทั้งหมด 123 ราย โดยพบในการตรวจเชิงรุก 37ราย และเป็นการเดินทางขอรับการตรวจในสถานพยาบาล – โรงพยาบาล 86 ราย รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 4,023 ราย

พิษณุโลก

พบคลัสเตอร์ใหม่ ในบริษัทเคมีภัณฑ์ ในอ.บางกระทุ่ม มีผู้ติดเชื้อแล้ว 14 ราย และในวันนี้ ยอดผู้ป่วยรายใหม่ของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ที่ 115 ราย รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 2,767 ราย

X