คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โควิด-19

รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ หลังมีผู้ป่วยเพิ่ม-บุคลากรไม่พอ

ประเด็นสำคัญ รพ.รามาฯ ประกาศปรับการให้บริการ โดยงดผ่าตัดล่วงหน้า (เว้นกรณีเร่งด่วน) งดให้บริการห้องฉุกเฉิน (เว้นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน) และ ลดการตรวจผู้ป่วยนอก เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในระบบและที่แยกกักตัวที่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรติดเชื้อสะสมจำนวนมาก โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกประกาศแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการของทางโรงพยาบาล…

Home / โควิด-19 / รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ หลังมีผู้ป่วยเพิ่ม-บุคลากรไม่พอ

ประเด็นสำคัญ

  • รพ.รามาฯ ประกาศปรับการให้บริการ โดยงดผ่าตัดล่วงหน้า (เว้นกรณีเร่งด่วน) งดให้บริการห้องฉุกเฉิน (เว้นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน) และ ลดการตรวจผู้ป่วยนอก
  • เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในระบบและที่แยกกักตัวที่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรติดเชื้อสะสมจำนวนมาก

โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกประกาศแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการของทางโรงพยาบาล จากสถานการณ์การระบาดที่มีมากขึ้น โดยในประกาศได้ระบุว่า

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่ทวีความรุนแรง และแพร่กระจายเป็นวงกว้าง มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่รับไว้ดูแล 1,000 คน ผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) กว่า 350 คน ผู้ป่วยรอค้างเข้ารักษาในโรงพยาบาลกว่า 200 คน และรอค้างที่ห้องฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก

ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ขณะนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในคณะฯ ติดเชื้อสะสมกว่า 300 คน ทำให้โรงพยาบาลขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่จะดูแลผู้ป่วย การให้บริการใกล้ถึงขั้นเกินขีดความสามารถที่จะสามารถดูแลประชาชน

ดังนั้น โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอประกาศมาตรการ ดังต่อไปนี้

  1. งดผ่าตัดที่นัดล่วงหน้า (Elective Case) ทุกประเภท ยกเว้นกรณีเร่งด่วน
  2. งดการให้บริการที่ห้องฉุกเฉิน ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
  3. ลดการมาตรวจที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก นัดตรวจทางไกล Telemedicine และรับยาทางไปรษณีย์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความห่วงใยประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ขอให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ COVID-19 และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ

X