ประกาศ มาตรการควบคุมโควิด-19 ราชกิจจานุเบกษา โควิด-19

สรุปมาตรการคุมเข้ม กทม. – ปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ในเบื้องเป็นมาตรการการคุมเข้มพื้นที่ ยังไม่ใช่การล็อกดาวน์แต่อย่างใด

Home / โควิด-19 / สรุปมาตรการคุมเข้ม กทม. – ปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อคืนที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดตามประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล รวมถึงในจังหวัดชายแดนใต้ หลังจากที่ได้มีการประชุมศบค. ก่อนหน้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยในรายละเอียดสรุปมาตรการได้ดังนี้

สรุปมาตรการคุมเข้ม กทม./ ปริมณฑล

*** ทางทีมงานเอ็มไทย ยังไม่เรียกว่า เป็นการล็อกดาวน์ เนื่องจากยังไม่มีประกาศคำสั่งให้อยู่บ้าน ห้ามออกนอกเคหะสถาน หรือ ห้ามออกนอกพื้นที่ มีเพียงห้ามเคลื่อนย้ายในกลุ่มแรงงาน เท่านั้น

 • เน้นการบังคับใช้ใน พื้นที่กรุงเทพ และ ปริมณฑลคือ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
 • และในจังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
 • ระยะเวลา อย่างน้อย 30 วัน เริ่มตั้งแต่ 28 มิ.ย.

กลุ่มแรงงานก่อสร้าง

 • ให้พิจารณาปิดสถานที่ก่อสร้าง แคมป์คนงาน
 • ให้หยุดงาน
 • ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน

โดยให้มีเจ้าหน้าที่เข้าดูแลควบคุมกำหนดเงื่อนไขการเดินทางเข้าออกพื้นที่ ปรับปรุงสุขาภิบาลในพื้นที่ตามกรอบมาตรการ โดยมีการดูแลช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานในพื้นที่กักกัน

กลุ่มสถานประกอบการ/โรงงาน

 • รง. ให้ทำ Bubble & Seal
 • จำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงาน การเดินทางเข้าออกโรงงาน

ในชุมชน

 • ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค หรือผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงในชุมชนต่างๆ
 • เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อ, กักตัว
 • หากพบการระบาดให้อำนาจในการสั่งปิดพื้นที่ชุมชนนั้น ๆ

มาตรการควบคุมเข้ม ในกทม.ปริมณฑล

 • การขายอาหาร,เครื่องดื่มนั่งกินอาหารในร้านไม่ได้ ให้ซื้อแบบนำกลับอย่างเดียว เพิ่มระยะห่างสำหรับผู้รอสินค้า
 • ห้าง เปิดได้ถึง 21.00 น เข้มการรักษาระยะห่าง
 • โรงหนัง สวนน้ำ โรงมหรสพ ปิด
 • งดจัดประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง
 • ห้ามรวมกลุ่มเกิน 20 คน

ยกเว้นการจัดกิจกรรมการรวมตัวที่ได้รับอนุญาต หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ หรือเป็นพท.ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

การเดินทาง

 • มีการตั้งจุดตรวจ, ด่าน
 • มีตรวจบัตรปชช.
 • มีตรวจ สกัดแรงงานข้ามเขต
 • ปชช. ยังเดินทางได้เท่าที่จำเป็น
 • จังหวัดต่าง ๆ มีตั้งจุดตรวจเข้าพท. แยกกัก หรือกักตัว ผู้มาจากต่างพท.

โดยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีการตั้งด่าน จุดตรวจคัดกรองการเดินทางอย่างเข้มงวด ควบคุมเอกสารรับรอง

ส่วนในพื้นที่ กรุงเทพฯ – ปริมณฑล นั้น เน้นการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดแรงงานที่เดินทางข้ามจังหวัด ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชนทั่วไปนั้นยังทำได้

ในจังหวัดอื่น ๆ ให้มีการตั้งด่านสกัด ควบคุมการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม ให้มีการคุมไว้สังเกตอาการ แยกกัก หรือกักตัว

มาตรการการกวดขันจับกุมผู้กระทำผิด

 • ลักลอบเล่นพนัน เสพยา รวมกลุ่มแข่งรถ เปิดสถานบริการ/ร้าน ฯลฯ
 • ผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงาน / ผู้หนีจากที่กักตัว
 • จนท. หากละเลย ย่อหย่อน มีความผิดด้วย

มาตรการการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

 • งดกิจกรรมรวมกลุ่ม สังสรรค์ จัดเลี้ยง ในพท. 10 จ.
 • ยกเว้นพิธีการทางศาสนา, ประเพณีที่ได้เตรียมไว้ / จำเป็น ให้ดำเนินการตามข้อกำหนด/มาตรการควบคุมโรค

ที่มา – ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕)

X