5 อาชีพมาแรง รายได้ไร้ขีดจำกัด สายการลงทุนและดิจิทัล

รวมอาชีพที่สามารถหาโอกาสสร้างรายได้แบบสวนกระแส โดย 5 อาชีพนี้บอกเลยว่ายิ่งขยันยิ่งมีประสบการณ์รายได้ยิ่งสูงแบบไม่มีขีดจำกัด

Home / CHILL / 5 อาชีพมาแรง รายได้ไร้ขีดจำกัด สายการลงทุนและดิจิทัล

ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร แต่ในตลาดด้านการลงทุนและเทรนด์ด้านการวางแผนการเงินดิจิทัลยังมีอาชีพที่สามารถหาโอกาสสร้างรายได้แบบสวนกระแส โดย 5 อาชีพนี้บอกเลยว่ายิ่งขยันยิ่งมีประสบการณ์รายได้ยิ่งสูงแบบไม่มีขีดจำกัด

1. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลของตลาด งบประมาณ และดูแน้วโน้มความขึ้นลงของตลาดจากข้อมูลต่างๆ โดยจะนำข้อมูลที่รวบรวทั้งหมดมาสรุปเป็นคำแนะนำให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยอาชีพที่อยู่ในสายนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้แก่

 • โบรกเกอร์
 • นักลงทุน
 • พนักงานการเงินในบริษัทหลักทรัพย์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์

2. นักวิเคราะห์วางแผนธุรกิจ และนักวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ทำหน้าที่วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรม และกระแสสื่อสังคมโลก เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจมานำเสนอในมุมมองต่างๆ ในเชิงข้อมูลและเทคนิค พร้อมจัดทำแผนธุรกิจ ทั้งด้านกลยุทธ์ การตลาด การดำเนินงาน และการเงินให้แก่ผู้บริหารหรือบุคคล ทั้งยังต้องคิดริเริ่มการพัฒนาธุรกิจหรือแผนการเงินใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มทำกำไรในตลาด และต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีกับพันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ หรืลูกค้าส่วนบุคคลทางการเงิน โดยอาชีพที่อยู่ในสายนักวิเคราะห์วางแผนธุรกิจ และนักวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลได้แก่

3. นักวิเคราะห์สินเชื่อ

มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางด้านการเงินของลูกค้า เพื่อมาวิเคราะห์ความเสี่ยงว่ามีความสมดุลทางการเงินหรือไม่ มาประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อการกู้ยืมให้กับลูกค้า เพื่อให้บริษัทได้กำไรและมีความเสี่ยงในการถุกเบี้ยวหนี้น้อยที่สุด รวมถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ในการใช้จ่ายให้กับลูกค้าอีกด้วย โดยอาชีพที่อยู่ในสายนักวิเคราะห์สินเชื่อได้แก่

 • นักวิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำงานด้านนโยบายสินเชื่อ
 • ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล

4. นักวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นอาชีพที่มาแรงเพราะในตลาดยังมีน้อยมาก ทำหน้าที่ติดตามกระแสของโลกอยู่ตลอด รวมถึงสังเกตความเปลี่ยนแปลงทิศทางกระแสของตลาดทั้งภายในประเทศ รวมถึงตลาดการลงทุนต่างชาติ และคาดการณ์แนวโน้มตัวแปรในอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจ เพื่อนำข้อมูลจากสถานการณ์ต่างๆ มาทำการวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถอธิบายให้เห็นภาพได้ชัดเจน เพื่อส่งต่อให้ทีมนำไปต่อยอดแผนธุรกิจต่อไป โดยอาชีพที่อยู่ในสายนักวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่

 • นักวิจัยภายในหน่วยงานของธนาคาร
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • ที่ปรึกษาด้านการวางแผนธุรกิจ
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

5. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ทำหน้าที่การจัดการบริหารความเสี่ยงทางการเงินในองค์กรหรือธุรกิจต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ประยุกต์และสถิติ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีในการดูสถิติย้อนหลังเพื่อคาดเดาปัจจัย ตัวแปรที่เหมาะสมตามสถานการณ์ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบประกันที่ตอบโจทย์สังคมในปัจจุบัน เพื่อหาทางออกให้ผู้ถือกรมธรรม์ที่ดีที่สุด โดยอาชีพที่อยู่ในสายนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้แก่

 • ที่ปรึกษาทางการเงิน
 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • นักวิเคราะห์วางแผน
 • นักจัดการความเสี่ยง
 • เจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทประกันภัย

สนใจเลือกอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างไม่มีขีดจำกัดกับ 3 เส้นทางที่ใช่ ในแบบที่เป็นคุณ ทั้ง Smart Agent, Smart FA, และ Smart Leader กับกรุงเทพประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ยืนหยัดด้วยความแข็งแกร่งมากกว่า 70 ปี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ –> https://www.bangkoklife.com/blasmartleader/th