ชื่ออำเภอ ชื่ออำเภออ่านยาก ป้ายชื่ออำเภอ อ่านชื่ออำเภอ อำเภอ เรื่องน่ารู้

รวมชื่ออำเภออ่านยาก พร้อมคำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดของประเทศไทย เราน่าจะเคยเห็นป้ายชื่ออำเภอของแต่ละจังหวัดกันมาบ้าง ซึ่งบางอำเภอเห็นชื่อแล้วต้องสะดุด เช่น อำเภอกมลาไสย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอบุณฑริก อำเภอศีขรภูมิ อำเภอสหัสขันธ์ ฯลฯ ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ ต้องสงสัยแน่ๆ ว่าอำเภอเหล่านี้อ่านอย่างไร และอยู่ที่จังหวัดไหน วันนี้ทีนเอ็มไทยเลยขอนำคำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้องมาฝากให้ติดตามกัน…

Home / CAMPUS / รวมชื่ออำเภออ่านยาก พร้อมคำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดของประเทศไทย เราน่าจะเคยเห็นป้ายชื่ออำเภอของแต่ละจังหวัดกันมาบ้าง ซึ่งบางอำเภอเห็นชื่อแล้วต้องสะดุด เช่น อำเภอกมลาไสย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอบุณฑริก อำเภอศีขรภูมิ อำเภอสหัสขันธ์ ฯลฯ ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ ต้องสงสัยแน่ๆ ว่าอำเภอเหล่านี้อ่านอย่างไร และอยู่ที่จังหวัดไหน วันนี้ทีนเอ็มไทยเลยขอนำคำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้องมาฝากให้ติดตามกัน บอกเลยว่าอยากตามไปปักหมุด ถ่ายเซลฟี่จริงๆ

รวมชื่ออำเภออ่านยาก
พร้อมคำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

อำเภอ กมลาไสย  อ่านว่า  กะ-มะ-ลา-ไส  จังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอ กันทรลักษ์ อ่านว่า กัน-ทะ-ระ-ลัก จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอ กันทรวิชัย  อ่านว่า กัน-ทะ-ระ-วิ-ไช จังหวัดมหาสารคาม

อำเภอ กันทรารมย์ อ่านว่า กัน-ทะ-รา-รม จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอ กาญจนดิษฐ์ อ่านว่า กาน-จะ-นะ-ดิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอ กุมภวาปี อ่านว่า กุม-พะ-วา-ปี จังหวัดอุดรธานี

อำเภอ เกษตรวิสัย อ่านว่า กะ-เสด-วิ-ไส จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ อ่านว่า กะ-เสด-สม-บูน จังหวัดชัยภูมิ

อำเภอ แกลง อ่านว่า แก ฺลง จังหวัดระยอง

อำเภอ โกรกพระ  อ่านว่า โกรก– พระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอ ขนอม อ่านว่า ขะ- หนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอ ขลุง อ่านว่า ข ฺลุง จังหวัดจันทบุรี

อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี อ่านว่า ขา-นุ-วอ-ระ-ลัก-สะ-บุ-รี หรือ ขา-นุ-วอ-ระ-ลัก-บุ-รี จังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอ เขมราฐ อ่านว่า เข-มะ-ราด จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอ เขวาสินรินทร์ อ่านว่า เข ฺวา-สิน-ริน จังหวัดสุรินทร์

อำเภอ เขาชัยสน อ่านว่า เขา-ไช-สน จังหวัดพัทลุง

อำเภอ ครบุรี อ่านว่า คอน-บุ-รี จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ คลองขลุง อ่านว่า ค ฺ ลอง- ข ฺ ลุง จังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอ คีรีรัฐนิคม อ่านว่า คี-รี-รัด-นิ-คม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอ จตุรพักตร์พิมาน อ่านว่า จะ-ตุ-ระ-พัก-พิ-มาน จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ จักราช อ่านว่า จัก-กะ- ห ฺ ราด จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ ฉวาง อ่านว่า ฉะ- ห ฺ วาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอ ชัยบาดาล อ่านว่า ไช-บา-ดาน จังหวัดลพบุรี

อำเภอ ชาติตระการ อ่านว่า ชาด- ต ฺ ระ-กาน จังหวัดพิษณุโลก

อำเภอ ชุมพลบุรี อ่านว่า ชุม-พน-บุ-รี จังหวัดสุรินทร์

อำเภอ ไชยวาน อ่านว่า ไช-วาน จังหวัดอุดรธานี

อำเภอ เดชอุดม อ่านว่า เดด-อุ-ดม จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอ ตรอน อ่านว่า ต ฺ รอน จังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอ ถลาง อ่านว่า ถะ- ห ฺ ลาง จังหวัดภูเก็ต

อำเภอ ทัพทัน อ่านว่า ทับ-ทัน จังหวัดอุทัยธานี

อำเภอ เทพสถิต อ่านว่า เทบ-สะ-ถิด จังหวัดชัยภูมิ

อำเภอ ธวัชบุรี อ่านว่า ทะ-วัด-บุ-รี จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ ธัญบุรี อ่านว่า ทัน-ยะ-บุ-รี จังหวัดปทุมธานี

อำเภอ นครชัยศรี อ่านว่า นะ-คอน-ไช-สี จังหวัดนครปฐม

อำเภอ นาทวี อ่านว่า นา-ทะ-วี จังหวัดสงขลา

อำเภอ บรบือ อ่านว่า บอ-ระ-บือ จังหวัดมหาสารคาม

อำเภอ บรรพตพิสัย อ่านว่า บัน-พด-พิ-ไส จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอ บ้านเขว้า อ่านว่า บ้าน-เ ข ฺ ว้า จังหวัดชัยภูมิ

อำเภอ บ้านแพรก อ่านว่า บ้าน-แ พ ฺ รก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอ บุณฑริก อ่านว่า บุน-ทะ-ริก จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอ ปทุมรัตต์ อ่านว่า ปะ-ทุม-รัด จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ ปราณบุรี อ่านว่า ป ฺ ราน-บุ-รี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อำเภอ พนัสนิคม อ่านว่า พะ-นัด-นิ-คม จังหวัดชลบุรี

อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย อ่านว่า พะ-ยัก-คะ-พูม-พิ-ไส จังหวัดมหาสารคาม

อำเภอ พรรณานิคม อ่านว่า พัน-นา-นิ-คม จังหวัดสกลนคร

อำเภอ พรหมคีรี อ่านว่า พ ฺ รม-คี-รี จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอ พรหมบุรี อ่านว่า พ ฺ รม-บุ-รี จังหวัดสิงห์บุรี

อำเภอ พรหมพิราม อ่านว่า พ ฺ รม-พิ-ราม จังหวัดพิษณุโลก

อำเภอ เมืองสรวง อ่านว่า เมือง-สวง จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ แม่จริม อ่านว่า แม่-จะ-ริม จังหวัดน่าน

อำเภอ แม่สรวย อ่านว่า แม่-สวย จังหวัดเชียงราย

อำเภอ รัตภูมิ อ่านว่า รัด-ตะ-พูม จังหวัดสงขลา

อำเภอ ราษีไศล อ่านว่า รา-สี-สะ-ไ ห ฺ ล จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอ วานรนิวาส อ่านว่า วา-นอน-นิ-วาด จังหวัดสกลนคร

อำเภอ วาริชภูมิ อ่านว่า วา-ริด-ชะ-พูม จังหวัดสกลนคร

อำเภอ ศรีมหา อ่านว่า โพธิ สี-มะ-หา-โพด จังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอ ศรีสัชนาลัย อ่านว่า สี-สัด-ชะ-นา-ไล จังหวัดสุโขทัย

อำเภอ ศีขรภูมิ อ่านว่า สี-ขอ-ระ-พูม จังหวัดสุรินทร์

อำเภอ สนามชัยเขต อ่านว่า สะ- ห ฺ นาม-ไช-เขด จังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอ สรรคบุรี อ่านว่า สัน-คะ-บุ-รี จังหวัดชัยนาท

อำเภอ สรรพยา อ่านว่า สับ-พะ-ยา จังหวัดชัยนาท

อำเภอ สวี อ่านว่า สะ- ห ฺ วี จังหวัดชุมพร

อำเภอ สหัสขันธ์ อ่านว่า สะ-หัด-สะ-ขัน จังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอ สังขละบุรี อ่านว่า สัง- ข ฺ ละ-บุ-รี จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอ สัตหีบ อ่านว่า สัด-ตะ-หีบ จังหวัดชลบุรี

อำเภอ สุวรรณคูหา อ่านว่า สุ-วัน-นะ-คู-หา จังหวัดหนองบัวลำภู

อำเภอ เสนางคนิคม อ่านว่า เส-นาง-คะ-นิ-คม จังหวัดอำนาจเจริญ

อำเภอ เสลภูมิ อ่านว่า เส-ละ-พูม จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ ห้วยแถลง อ่านว่า ห้วย-ถะ-แ ห ฺ ลง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ อรัญประเทศ อ่านว่า อะ-รัน-ยะ- ป ฺ ระ-เทด จังหวัดสระแก้ว

อำเภอ อัมพวา อ่านว่า อำ-พะ-วา จังหวัดสมุทรสงคราม

อำเภอ  อุทุมพรพิสัย อ่านว่า อุ-ทุม-พอน-พิ-ไส จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มาข้อมูลจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา : หนังสือ อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน