ชื่ออำเภอ ชื่ออำเภออ่านยาก ป้ายชื่ออำเภอ อ่านชื่ออำเภอ อำเภอ เรื่องน่ารู้

รวมชื่ออำเภออ่านยาก พร้อมคำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

คัดลอก URL แล้ว

เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดของประเทศไทย เราน่าจะเคยเห็นป้ายชื่ออำเภอของแต่ละจังหวัดกันมาบ้าง ซึ่งบางอำเภอเห็นชื่อแล้วต้องสะดุด เช่น อำเภอกมลาไสย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอบุณฑริก อำเภอศีขรภูมิ อำเภอสหัสขันธ์ ฯลฯ ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ ต้องสงสัยแน่ๆ ว่าอำเภอเหล่านี้อ่านอย่างไร และอยู่ที่จังหวัดไหน วันนี้ทีนเอ็มไทยเลยขอนำคำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้องมาฝากให้ติดตามกัน บอกเลยว่าอยากตามไปปักหมุด ถ่ายเซลฟี่จริงๆ

รวมชื่ออำเภออ่านยาก
พร้อมคำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

อำเภอ กมลาไสย  อ่านว่า  กะ-มะ-ลา-ไส  จังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอ กันทรลักษ์ อ่านว่า กัน-ทะ-ระ-ลัก จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอ กันทรวิชัย  อ่านว่า กัน-ทะ-ระ-วิ-ไช จังหวัดมหาสารคาม

อำเภอ กันทรารมย์ อ่านว่า กัน-ทะ-รา-รม จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอ กาญจนดิษฐ์ อ่านว่า กาน-จะ-นะ-ดิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอ กุมภวาปี อ่านว่า กุม-พะ-วา-ปี จังหวัดอุดรธานี

อำเภอ เกษตรวิสัย อ่านว่า กะ-เสด-วิ-ไส จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ อ่านว่า กะ-เสด-สม-บูน จังหวัดชัยภูมิ

อำเภอ แกลง อ่านว่า แก ฺลง จังหวัดระยอง

อำเภอ โกรกพระ  อ่านว่า โกรก– พระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอ ขนอม อ่านว่า ขะ- หนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอ ขลุง อ่านว่า ข ฺลุง จังหวัดจันทบุรี

อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี อ่านว่า ขา-นุ-วอ-ระ-ลัก-สะ-บุ-รี หรือ ขา-นุ-วอ-ระ-ลัก-บุ-รี จังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอ เขมราฐ อ่านว่า เข-มะ-ราด จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอ เขวาสินรินทร์ อ่านว่า เข ฺวา-สิน-ริน จังหวัดสุรินทร์

อำเภอ เขาชัยสน อ่านว่า เขา-ไช-สน จังหวัดพัทลุง

อำเภอ ครบุรี อ่านว่า คอน-บุ-รี จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ คลองขลุง อ่านว่า ค ฺ ลอง- ข ฺ ลุง จังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอ คีรีรัฐนิคม อ่านว่า คี-รี-รัด-นิ-คม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอ จตุรพักตร์พิมาน อ่านว่า จะ-ตุ-ระ-พัก-พิ-มาน จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ จักราช อ่านว่า จัก-กะ- ห ฺ ราด จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ ฉวาง อ่านว่า ฉะ- ห ฺ วาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอ ชัยบาดาล อ่านว่า ไช-บา-ดาน จังหวัดลพบุรี

อำเภอ ชาติตระการ อ่านว่า ชาด- ต ฺ ระ-กาน จังหวัดพิษณุโลก

อำเภอ ชุมพลบุรี อ่านว่า ชุม-พน-บุ-รี จังหวัดสุรินทร์

อำเภอ ไชยวาน อ่านว่า ไช-วาน จังหวัดอุดรธานี

อำเภอ เดชอุดม อ่านว่า เดด-อุ-ดม จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอ ตรอน อ่านว่า ต ฺ รอน จังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอ ถลาง อ่านว่า ถะ- ห ฺ ลาง จังหวัดภูเก็ต

อำเภอ ทัพทัน อ่านว่า ทับ-ทัน จังหวัดอุทัยธานี

อำเภอ เทพสถิต อ่านว่า เทบ-สะ-ถิด จังหวัดชัยภูมิ

อำเภอ ธวัชบุรี อ่านว่า ทะ-วัด-บุ-รี จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ ธัญบุรี อ่านว่า ทัน-ยะ-บุ-รี จังหวัดปทุมธานี

อำเภอ นครชัยศรี อ่านว่า นะ-คอน-ไช-สี จังหวัดนครปฐม

อำเภอ นาทวี อ่านว่า นา-ทะ-วี จังหวัดสงขลา

อำเภอ บรบือ อ่านว่า บอ-ระ-บือ จังหวัดมหาสารคาม

อำเภอ บรรพตพิสัย อ่านว่า บัน-พด-พิ-ไส จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอ บ้านเขว้า อ่านว่า บ้าน-เ ข ฺ ว้า จังหวัดชัยภูมิ

อำเภอ บ้านแพรก อ่านว่า บ้าน-แ พ ฺ รก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอ บุณฑริก อ่านว่า บุน-ทะ-ริก จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอ ปทุมรัตต์ อ่านว่า ปะ-ทุม-รัด จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ ปราณบุรี อ่านว่า ป ฺ ราน-บุ-รี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อำเภอ พนัสนิคม อ่านว่า พะ-นัด-นิ-คม จังหวัดชลบุรี

อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย อ่านว่า พะ-ยัก-คะ-พูม-พิ-ไส จังหวัดมหาสารคาม

อำเภอ พรรณานิคม อ่านว่า พัน-นา-นิ-คม จังหวัดสกลนคร

อำเภอ พรหมคีรี อ่านว่า พ ฺ รม-คี-รี จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอ พรหมบุรี อ่านว่า พ ฺ รม-บุ-รี จังหวัดสิงห์บุรี

อำเภอ พรหมพิราม อ่านว่า พ ฺ รม-พิ-ราม จังหวัดพิษณุโลก

อำเภอ เมืองสรวง อ่านว่า เมือง-สวง จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ แม่จริม อ่านว่า แม่-จะ-ริม จังหวัดน่าน

อำเภอ แม่สรวย อ่านว่า แม่-สวย จังหวัดเชียงราย

อำเภอ รัตภูมิ อ่านว่า รัด-ตะ-พูม จังหวัดสงขลา

อำเภอ ราษีไศล อ่านว่า รา-สี-สะ-ไ ห ฺ ล จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอ วานรนิวาส อ่านว่า วา-นอน-นิ-วาด จังหวัดสกลนคร

อำเภอ วาริชภูมิ อ่านว่า วา-ริด-ชะ-พูม จังหวัดสกลนคร

อำเภอ ศรีมหา อ่านว่า โพธิ สี-มะ-หา-โพด จังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอ ศรีสัชนาลัย อ่านว่า สี-สัด-ชะ-นา-ไล จังหวัดสุโขทัย

อำเภอ ศีขรภูมิ อ่านว่า สี-ขอ-ระ-พูม จังหวัดสุรินทร์

อำเภอ สนามชัยเขต อ่านว่า สะ- ห ฺ นาม-ไช-เขด จังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอ สรรคบุรี อ่านว่า สัน-คะ-บุ-รี จังหวัดชัยนาท

อำเภอ สรรพยา อ่านว่า สับ-พะ-ยา จังหวัดชัยนาท

อำเภอ สวี อ่านว่า สะ- ห ฺ วี จังหวัดชุมพร

อำเภอ สหัสขันธ์ อ่านว่า สะ-หัด-สะ-ขัน จังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอ สังขละบุรี อ่านว่า สัง- ข ฺ ละ-บุ-รี จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอ สัตหีบ อ่านว่า สัด-ตะ-หีบ จังหวัดชลบุรี

อำเภอ สุวรรณคูหา อ่านว่า สุ-วัน-นะ-คู-หา จังหวัดหนองบัวลำภู

อำเภอ เสนางคนิคม อ่านว่า เส-นาง-คะ-นิ-คม จังหวัดอำนาจเจริญ

อำเภอ เสลภูมิ อ่านว่า เส-ละ-พูม จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ ห้วยแถลง อ่านว่า ห้วย-ถะ-แ ห ฺ ลง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ อรัญประเทศ อ่านว่า อะ-รัน-ยะ- ป ฺ ระ-เทด จังหวัดสระแก้ว

อำเภอ อัมพวา อ่านว่า อำ-พะ-วา จังหวัดสมุทรสงคราม

อำเภอ  อุทุมพรพิสัย อ่านว่า อุ-ทุม-พอน-พิ-ไส จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มาข้อมูลจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา : หนังสือ อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน


แท็ก: CAMPUS , , , , , ,

RELATED

HYPERTHYMESIA โรคความจำดี บิดเบือนความทรงจำหรือลืมความทรงจำที่อยากลืมไม่ได้

HYPERTHYMESIA โรคความจำดี บิดเบือนความทรงจำหรือลืมความทรงจำที่อยากลืมไม่ได้

มีอยู่จริง HYPERTHYMESIA โรคความจำดี ภาวะความทรงจำที่คนคนหนึ่ง สามารถจำรายละเอียดประสบการณ์ในชีวิตได้อย่างมากมาย

รวมชื่ออำเภออ่านยาก คำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

รวมชื่ออำเภออ่านยาก คำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดของประเทศไทย เราน่าจะเคยเห็นป้ายชื่ออำเภอของแต่ละจังหวัดกันมาบ้าง ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ ต้องสงสัยแน่ๆ ว่าอำเภอเหล่านี้อ่านอย่างไร รวมชื่ออำเภออ่านยาก

รู้ยัง! คำอุทานภาษาอังกฤษยอดฮิต คำไหนใช้บ่อยที่สุด

รู้ยัง! คำอุทานภาษาอังกฤษยอดฮิต คำไหนใช้บ่อยที่สุด

หากใครที่ชื่นชอบการดูหนัง ฟังเพลง ของต่างประเทศบ่อยๆ ละก็ คงต้องพอได้ยินคำอุทาน ของนักร้องนักแสดงต่างชาติกันมาบ้าง พอได้ยินปุ๊บ ก็อยากพูดได้ยังเขาบ้าง แต่จะมีคำว่าอะไร ใช้แบบไหน และมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกัน ลองฝึกพูดบ่อยๆ ก็ได้นะคะ รู้ยัง!…

วัยรุ่นควรอย่างยิ่ง! วิธีออมเงินง่ายๆ แบบ 365 วัน สิ้นปีมีเงินเก็บเพียบ

วัยรุ่นควรอย่างยิ่ง! วิธีออมเงินง่ายๆ แบบ 365 วัน สิ้นปีมีเงินเก็บเพียบ

วัยรุ่นห้ามพลาด เตรียมไปหากระปุกมาออมเงินให้พร้อม ยุคนี้สมัยนี้การออมเงินเตรียมไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยใช้วิธีออมเงินแบบวันละนิดจิตแจ่มใสง่ายๆ สไตล์วัยรุ่นเนี่ยแหละ เชื่อว่าทุกคนทำได้ ขอแค่ความสม่ำเสมอเท่านั้น กับ ปฏิทิน 365 Day Saving Money Challenge โดยเพจ GLER เอามาปรับให้เข้ากับคนไทย…

คำสามัญ คำสุภาพ ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้

คำสามัญ คำสุภาพ ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้

เรื่องน่ารู้ภาษาไทย ที่น้องๆ หลายคนมักเจอในข้อสอบ หรืออาจเจอเวลาที่ทำการบ้านส่งอาจารย์ นั้นก็คือ คำสามัญ หมายถึง คำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ โดยทั่วไป เช่น สัตว์ ช้าง แมว อาหาร และ คำสุภาพ เดิมเป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อเลี่ยงคำหยาบ คำที่ไม่สมควรใช้กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ ปัจจุบันคำสุภาพ หมายถึง…

วันนี้ในอดีต 22 มกราคม ประกาศใช้ “สวัสดี” เป็นคำทักทายประจำชาติ

วันนี้ในอดีต 22 มกราคม ประกาศใช้ “สวัสดี” เป็นคำทักทายประจำชาติ

คำว่า “สวัสดี” ถือเป็นคำทักทายของคนไทย โดยเราจะใช้เมื่อแรกพบกัน หรือ เมื่อต้องการบอกลา ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า “สวัสดี (สวัสดิ์) “ ว่าหมายถึง ความดี ความงาม ความเจริญรุ่งเรือง ค่ะ และทราบหรือไม่คะว่า วันที่…

เหนื่อย ท้อแท้ สิ้นหวัง พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรดี

เหนื่อย ท้อแท้ สิ้นหวัง พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรดี

รู้หรือไม่ เวลาเหนื่อย นอกจากประโยคเบสิคว่า I’m tired แล้ว จะพูดประโยคอื่นที่มีความหมายภาษาอังกฤษ ว่า เหนื่อย ท้อแท้ สิ้นหวัง อย่างไรได้บ้าง มาดูวิธีพูดที่เรานำมาฝากเหล่านี้กันเลย เหนื่อย ท้อแท้ สิ้นหวัง…

9 วิธีจำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ และไม่น่าเบื่อ

9 วิธีจำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ และไม่น่าเบื่อ

ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด แต่อยู่การฝึกฝน เรียนรู้ ทบทวนและใช้พูดหรือสื่อสารออกมาบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน แต่หลายคนก็ยังบ่นอุ๊ปว่าจำคำศัพท์ไม่ได้ไม่รู้ความหมาย และเบื่อที่จะท่องจำแล้ว งั้นวันนี้เรามาติดตามวิธีคลายปวดหัวกับภาษาอังกฤษกัน 9 วิธีจำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ และไม่น่าเบื่อ 1. การเขียน: นอกจากอ่าน ฟัง พูดแล้ว…

เปิดวาร์ป คำที่ขึ้นต้นด้วย ฒ มีอะไรบ้าง?

เปิดวาร์ป คำที่ขึ้นต้นด้วย ฒ มีอะไรบ้าง?

เชื่อว่าหลายคนสงสัยอักษร “ฒ” หรือที่เราอ่านว่า “ฒ ผู้เฒ่า” นั้น จะมีคำอะไรบ้างที่ใช้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนี้ วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะ อักษร ฒ เป็นพยัญชนะตัวที่ ๑๘ ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย และเป็นพวกอักษรต่ำ ในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า…

X