คำว่า โกหก หลอกลวง ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

วันนี้ทีนเอ็มไทยเลยขอนำคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำว่า “โกหก หลวกลวง” ภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร และแบบไหนได้บ้าง ถ้าอยากรู้ มาติดตามพร้อมๆ กันเลยค่ะ คำว่า โกหก หลอกลวง ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร ส่วนใหญ่แล้วคำว่าโกหก เราจะคิดถึงภาษาอังกฤษคำว่า Lie…

Home / CAMPUS / คำว่า โกหก หลอกลวง ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

วันนี้ทีนเอ็มไทยเลยขอนำคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำว่า “โกหก หลวกลวง” ภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร และแบบไหนได้บ้าง ถ้าอยากรู้ มาติดตามพร้อมๆ กันเลยค่ะ

คำว่า โกหก หลอกลวง
ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ส่วนใหญ่แล้วคำว่าโกหก เราจะคิดถึงภาษาอังกฤษคำว่า Lie (ลาย) แปลว่า โกหก

ยกตัวอย่างประโยค 

  • Don’t lie to me. (อย่าโกหกฉัน)
  • Why do you lie? (ทำไมต้องโกหก) หรือ Why do you lie to me? (คุณโกหกฉันทำไม?)
  • Never tell me a lie again! (อย่าโกหกฉันอีกเป็นอันขาด!)
  • Your lies pain me (คำโกหกต่างๆของเธอมันทำร้ายฉัน)

มีอีกคำที่เอาไว้ด่าใส่หน้าคนขี้โกหก นั่นก็คือคำว่า Liar (ไล อ่าร์) แปลว่า คนขี้โกหก

-You are a liar (เธอมันคนขี้โกหก)
-Don’t trust him, he is such a liar (อย่าไปเชื่อเขา เขาเป็นคนขี้โกหก)

คำศัพท์ที่มีความหมาย การโกหก การหลอกลวง

1. Biggest Lies : โกหกคำโต

2. Bluff (บลัฟ): การหลอกให้หลงกล

3. Canard (แค นาร์ด): เรื่องเท็จ รายงานเท็จ

4. Deceit (ดิ ซีท): การหลอกลวง

5. Deception (ดิ เซพ เชิ่น): การหลอกลวง ตบตา

6. Distortion (ดิส ทอร์ เชิ่น): การบิดเบือน

7. Fairy tale (แฟรี่ เทล): เรื่องแหกตา เรื่องโกหก

8. Fallacy (แฟล เลอะ ซี่): เรื่องหลอกลวง

9. Fraud : โกง ฉ้อฉล

10. Fake (เฟค) : สร้างเรื่อง

11. Forgery : การปลอมแปลง, ปลอมลายมือ

12. Falsehood (ฟ้อลซ์ หูด) : การโกหก

13. Falsity (ฟ้อลซิติ) : เรื่องปลอม

14. Fib (ฟิบ) : โกหกเล็กๆน้อยๆ

15. Fable (เฟเบิ้ล): เรื่องโกหก เรื่องที่แต่งขึ้น

16. Fabrication (แฟ บริ เค เชิ่น): การปลอมขึ้นมา

17. Half-truth (ฮ้าฟ ทรูท) : เรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้าง

18. Invention (อิน เว้น เชิ่น): การกุเรื่องขึ้น เรื่องที่กุขึ้น

19. Jive (ไจ้ฟ์): หลอก เรื่องเหลวไหล

20. Mendacity (เมน แด ซิ ติ): การโกหก

21. Untruth (อัน ทรู้ท): คำโกหก

22. Whopper (ว้อพ เผอะ): การโกหกที่ร้ายแรง

23. Pretend : เสแสร้ง

24. Liar : คนโกหก

X